ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Officejet Enterprise Color X555, HP Officejet Enterprise Color MFP X585/X585 Flow - ขนาดและประเภทกระดาษที่รองรับ

เครื่องพิมพ์ HP Office Enterprise Color X555 series และ HP Officejet Enterprise Color MFP X585 series ออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกับกระดาษหลากหลายชนิดซึ่งใช้ในการพิมพ์ในสำนักงานทั่วไป
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จำเป็นต้องเข้ารับการซ่อมแซม ให้ใช้กระดาษที่อยู่ภายในข้อกำหนดที่แสดงในเอกสารนี้เท่านั้น การซ่อมแซมนี้ไม่อยู่ในการรับประกันและข้อตกลงการบริการของ HP
คำแนะนำกระดาษทั่วไป
ใช้คำแนะนำทั่วไปต่อไปนี้เมื่อเลือกกระดาษ
  • ใช้กระดาษที่มีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด แหว่ง ฉีกขาด รอยด่าง เศษผง ฝุ่น รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้วนหรือขอบกระดาษโค้งงอ
  • ใช้กระดาษที่ไม่เคยพิมพ์งานมาก่อน
  • ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตโดยเฉพาะหรือกระดาษอเนกประสงค์
  • ใช้กระดาษที่ไม่หยาบจนเกินไป การใช้กระดาษเนื้อเรียบเนียนจะทำให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีขึ้น
  บันทึก
ตามการทดสอบของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระโดยใช้กระดาษธรรมดาแบบต่างๆ (โปรดดูรายงานของ Spencer Labs ที่ www.spencerlab.com/reports/recent.asp) HP ขอแนะนำให้ใช้กระดาษที่มีเทคโนโลยี ColorLok ร่วมกับเครื่องพิมพ์นี้เพื่อผลลัพธ์การพิมพ์ที่ดีที่สุด ColorLok คือมาตรฐานอุตสาหกรรมในขณะนี้ และกระดาษที่มีเทคโนโลยีนี้สามารถได้จากผู้ผลิตกระดาษรายต่างๆ ทั่วโลก มองหาโลโก้ ColorLok บนบรรจุภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษยี่ห้อ HP-branded ที่มี ColorLok โปรดไปที่ www.hp.com/sbso/product/supplies/paper_colorlok
การพิมพ์ในสำนักงานทั่วไปส่วนใหญ่อยู่บนกระดาษอเนกประสงค์ 75 g/m2 ในอเมริกาเหนือ และกระดาษอเนกประสงค์ 80 g/m2 ในยุโรปและส่วนอื่นๆ ของโลก ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม เมื่อพิมพ์บนกระดาษอเนกประสงค์ ให้ใช้การเลือกค่าเริ่มต้น ธรรมดา หรือ ประเภทใดๆ บนแผงควบคุมและการเลือกประเภทเริ่มต้น ไม่ระบุ ในไดรเวอร์ซอฟต์แวร์
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เลือกกระดาษอย่างรอบคอบ ตัวอย่างเช่น ในกรณีส่วนใหญ่กระดาษ 75 g/m2 ยี่ห้อ ColorLok จะมีราคาใกล้เคียงกับวัสดุพิมพ์ที่ไม่ใช่ ColorLok แต่ให้สีดำเข้มกว่าและสีสันสดใสมากกว่า และแห้งเร็วกว่าสามเท่า โดยไม่จำเป็นต้องระบุประเภทกระดาษ
เมื่อพิมพ์หน้าที่มีพื้นที่หมึกมาก เช่น พื้นหลัง PowerPoint สีเข้ม กราฟิกที่มีสีสัน หรือภาพถ่าย ลองใช้กระดาษที่มีเทคโนโลยี ColorLok กระดาษหนา กระดาษมัน หรือกระดาษภาพถ่าย กระดาษเหล่านี้สามารถให้ผลงานพิมพ์ที่ดีกว่า ตรวจสอบว่าเลือกประเภทกระดาษถูกต้องเมื่อใช้กระดาษพิเศษ
กระดาษที่ต้องหลีกเลี่ยง: กระดาษ LaserJet ออกแบบมาสำหรับหลอมผงหมึกแห้งลงบนกระดาษ การออกแบบนี้ทำให้หมึกเปียกอยู่ด้านบนของพื้นผิวของกระดาษ LaserJet และให้ผลงานพิมพ์ที่เปียกและเปรอะเปื้อนเมื่อใช้ใน X555/X585 series หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษมัน LaserJet ทั้งหมดในเครื่องพิมพ์นี้ หากไม่แน่ใจว่ากระดาษมันออกแบบมาสำหรับ LaserJet หรืออิงค์เจ็ต ให้พิมพ์หน้าทดสอบด้วยข้อความสองสามคำและดูว่าเปรอะเปื้อนหรือไม่ หากใช่ ห้ามใช้กระดาษนั้น เช่นเดียวกัน กระดาษภาพถ่ายบางชนิดสามารถพิมพ์ได้บนด้านเดียวเท่านั้น หากพิมพ์จากถาด 2 หรือถาด 3 ให้ใส่กระดาษโดยหงายด้านมันขึ้น หากพิมพ์จากถาด 1 ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำด้านมันลง
ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อแนะนำการเลือกกระดาษและตัวเลือกการพิมพ์สำหรับ X555/X585 series
ผลลัพธ์คุณภาพการพิมพ์สำหรับกระดาษประเภทต่างๆ
กระดาษอเนกประสงค์
กระดาษอเนกประสงค์(ColorLok)
กระดาษอิงค์เจ็ต (ด้าน/มัน)
กระดาษ LaserJet (ด้าน)
กระดาษ LaserJet (มัน)
วัสดุพิมพ์ภาพถ่ายและอื่นๆ
ทุกวัน—งานสำเนา, บันทึก, อีเมล์, แบบเสนอ, เอกสารจากอินเทอร์เน็ต
ผลลัพธ์ดี
ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม: สีดำเข้ม, สีสันสดใส, แห้งเร็ว
ผลลัพธ์เหนือกว่า: กระดาษหนาและมันให้ความรู้สึกคุณภาพสูงกว่า
ผลลัพธ์แตกต่างกัน: กระดาษ LaserJet ธรรมดาใช้ได้ดีโดยทั่วไป
ไม่สนับสนุน: สามารถทำให้เกิดงานพิมพ์ที่เปียกและเปรอะเปื้อน
NA
มืออาชีพ—โบรชัวร์, ใบปลิว, งานนำเสนอ, รายงานธุรกิจ
ผลลัพธ์ดี
ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม: สีดำเข้ม, สีสันสดใส, แห้งเร็ว
ผลลัพธ์เหนือกว่า: กระดาษหนาเหมาะสำหรับการพิมพ์พื้นที่มาก
ผลลัพธ์แตกต่างกัน: กระดาษ LaserJet ธรรมดาใช้ได้ดีโดยทั่วไป
ไม่สนับสนุน: สามารถทำให้เกิดงานพิมพ์ที่เปียกและเปรอะเปื้อน
NA
พิเศษ—โบรชัวร์พับสาม, ฉลาก, ซองจดหมาย
NA
NA
ผลลัพธ์เหนือกว่า: สำหรับโบรชัวร์พับสาม
ผลลัพธ์แตกต่างกัน: กระดาษ LaserJet ธรรมดาใช้ได้ดีโดยทั่วไป
ไม่สนับสนุน: สามารถทำให้เกิดงานพิมพ์ที่เปียกและเปรอะเปื้อน
ฉลากควรเป็นแบบอเนกประสงค์หรืออิงค์เจ็ต ซองจดหมายควรเป็นแบบอเนกประสงค์
Photos—ภาพถ่ายเต็มกระดาษ, ภาพถ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ
ผลลัพธ์ดี
ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม: สีดำเข้ม, สีสันสดใส, แห้งเร็ว
ผลลัพธ์เหนือกว่า: กระดาษหนาและมันสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับภาพถ่าย
ผลลัพธ์แตกต่างกัน: กระดาษ LaserJet ธรรมดาใช้ได้ดีโดยทั่วไป
ไม่สนับสนุน: สามารถทำให้เกิดงานพิมพ์ที่เปียกและเปรอะเปื้อน
ผลลัพธ์ดีที่สุด: ภาพถ่ายที่สวยงามบนกระดาษภาพถ่ายด้านและมัน
ขนาดกระดาษที่ใช้ได้
การพิมพ์ในสำนักงานทั่วไปส่วนใหญ่อยู่บนกระดาษขนาด A4 หรือ Letter อย่างไรก็ตาม HP Officejet Enterprise Color X555/X585 series สนับสนุนขนาดกระดาษมาตรฐานเพิ่มเติมจำนวนมาก ใช้ขนาดที่กำหนดเองเพื่อตั้งค่าขนาดเฉพาะภายในขีดจำกัดที่ระบุสำหรับแต่ละถาด
ขนาดกระดาษที่ใช้ได้
ขนาดและมิติ
ถาด 1
ถาด 2
ถาด 500 แผ่นเสริม (ถาด 3)
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Letter
279 x 216 มม.
Legal
216 x 356 มม.
Executive
267 x 184 มม.
Statement
216 x 140 มม.
Oficio (8.5 x 13)
216 x 330 มม.
3 x 5
76.2 x 127 มม.
4 x 6
101 x 152 มม.
5 x 7
127 x 178 มม.
5 x 8
127 x 203 มม.
A4
297 x 210 มม.
A5
149 x 210 มม.
A6
105 x 148 มม.
RA4
215 x 305 มม.
B5 (JIS)
257 x 182 มม.
B6 (JIS)
128 x 182 มม.
10 x 15 ซม.
100 x 150 มม.
16K 195 x 270 มม.
270 x 195 มม.
16K 184 x 260 มม.
260 x 184 มม.
16K 197 x 273 มม.
273 x 197 มม.
Postcard (JIS)
100 x 148 มม.
D Postcard (JIS)
148 x 200 มม.
ซองจดหมาย #9
98.4 x 225.4 มม.
ซองจดหมาย #10
105 x 241 มม.
ซองจดหมาย, Monarch
98.4 x 190.5 มม.
ซองจดหมาย B5
176 x 250 มม.
ซองจดหมาย C5
162 x 229 มม.
ซองจดหมาย C6
114 x 162 มม.
ซองจดหมาย DL
110 x 220 มม.
กำหนดเอง
76.2 x 127 ถึง 216 x 356 มม.
กำหนดเอง
101.6 x 210 มม. ถึง 216 x 356 มม.
กำหนดเอง
101.6 x 210 มม. ถึง 216 x 356 มม.
กำหนดเองแบบใดก็ได้
Oficio (216 x 340)
216 x 340 มม.
L (9 x 13 ซม.)
90 x 130 มม.
ซองจดหมาย Chou #3
120 x 235 มม.
ซองจดหมาย Chou #4
90 x 205 มม.
  บันทึก
ถาด 1 บรรจุซองจดหมาย 7 ซอง ถาด 2 บรรจุซองจดหมาย 30 ซอง
ประเภทกระดาษที่รองรับ
ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทกระดาษที่สนับสนุนทั้งหมดสำหรับ HP Officejet Enterprise Color X555/X585 series ตามชื่อแผงควบคุมและชื่อไดรเวอร์การพิมพ์
ประเภทกระดาษที่รองรับ
ประเภทกระดาษ (แผงควบคุม)
ประเภทกระดาษ (ไดรเวอร์การพิมพ์)
ถาด 1
ถาด 2
ถาด 500 แผ่นเสริม (ถาด 3)
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
NA
ไม่ระบุ
Any Type (ประเภทใดๆ)
NA
ธรรมดา
ธรรมดา
HP Inkjet Matte 120g
HP Premium Presentation Matte 120 แกรม
บาง 60-74 แกรม
บาง 60-74 แกรม
กระดาษกลาง 85-95g
กระดาษกลาง 85-95g
กระดาษหนักปานกลาง 96-110g
กระดาษหนักปานกลาง 96-110g
กระดาษหนา 111-130g
กระดาษหนา 111-130g
กระดาษหนาพิเศษ 131–175g
กระดาษหนาพิเศษ 131–175g
การ์ดสต็อค 176-220 แกรม
การ์ดสต็อค 176-220 แกรม
ฉลาก
ฉลาก
กระดาษหัวจดหมาย
กระดาษหัวจดหมาย
ซองจดหมาย
ซองจดหมาย
ซองจดหมายหนา
ซองจดหมายหนา
กระดาษแบบฟอร์ม
กระดาษแบบฟอร์ม
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
กระดาษสี
กระดาษสี
กระดาษบอนด์
กระดาษบอนด์
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษหยาบ
กระดาษหยาบ
HP EcoSMART Lite
HP EcoSMART Lite
HP Inkjet Matte 180g
HP Brochure Matte 180g
HP Inkjet Gloss 180g
HP Brochure Gloss 180g
HP Advanced Photo
กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP
(สูงสุด 300 g)
(สูงสุด 250 g)
(สูงสุด 250 g)

ประเทศ: Flag ไทย