ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP ENVY 7640, Officejet 5740, 8040 Printers - Loading Paper, Envelopes, and Index Cards

This document is for HP ENVY 7670, 7643, 7644, 7645, Officejet 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, and Officejet 8040 with Neat e-All-in-One printers.
You can print on plain or specialty paper. Load paper, legal size paper, envelopes, and index cards in the printer's main input tray. Load photo paper in the photo tray. Make sure to place the printer on a hard, flat surface before you use it. Using the printer on an uneven or unsteady surface might cause the pages to print skewed, or might cause paper size adjustment issues.
  หมายเหตุ
Do not load any media while the printer is printing. Jams or paper feed issues might occur.

This video shows how to load paper, envelopes, cards, and photo paper in an ENVY 7640, Officejet 5740, and Officejet 8040 printer.ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย