ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP DeskJet 5645, ENVY 5640, 5660 Printers - Loading Paper, Envelopes, Cards, and Photo Paper

This document is for HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One, ENVY 5640, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664, and 5665 e-All-in-One printers.
You can print on plain or specialty paper. Load paper, legal size paper, envelopes, and index cards in the printer's main input tray. Load photo paper in the photo tray. Make sure to place the printer on a hard, flat surface before you use it. Using the printer on an uneven or unsteady surface might cause the pages to print skewed, or might cause paper size adjustment issues.
  หมายเหตุ
Do not load any media while the printer is printing. Jams or paper feed issues might occur.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย