ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PC - การใช้ HP Connected Photo เพื่อจัดการภาพถ่าย (Windows 8 และ Android)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 8 และอุปกรณ์ Android
  บันทึก
แอพ HP Connected Photo จะถูกเปลี่ยนแทนด้วยแอพ Snapfish ในเดือนมิถุนายน 2015 ในประเทศที่จำกัดไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับ HP Connected Photo ในเอกสารชุดนี้ไม่เป็นปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูHP Connected Photo Is Being Replaced with Snapfish (HP Connected Photo จะถูกแทนที่ ด้วย Snapfish)
HP Connected Photo ช่วยให้สะดวกในการค้นหา จัดทำและแชร์ภาพถ่ายของคุณไม่ว่าจากที่ใดและไม่ว่าดำเนินการผ่านส่วนบริการใดก็ตาม
การติดตั้ง HP Connected Photo ใน Windows 8
ติดตั้ง HP Connected Photo ตามคำแนะนำต่อไปนี้
  บันทึก
อุปกรณ์ระบบ Windows RT ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ ARM ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานร่วมกับ HP Connected Photo
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) ของ Windows 8 คลิกที่แถบรายการ Store
  รูปภาพ : แถบรายการ Store
  แถบรายการ Store
 2. ใน Store พิมพ์ HP Connected Photo และคลิกแว่นขยายเพื่อค้นหา
  รูปภาพ : ค้นหา
  ค้นหาโดยพิมพ์ hp connected photo
 3. จากผลการค้นหา คลิก HP Connected Photo powered... (ใช้ HP Connected Photo)
  รูปภาพ : ผลการค้นหา
  รายการผลการค้นหาที่เลือก HP Connected Photo ไว้
 4. คลิก Install (ติดตั้ง) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  รูปภาพ : Install (ติดตั้ง)
  หน้าจอติดตั้งที่เลือกการติดตั้งไว้
  เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อความ Your apps were installed (แอพของท่านติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)
  คุณพร้อมสำหรับใช้ HP Connected Photo แล้วในตอนนี้
การอัพเดต HP Connected Photo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
HP ขอแนะนำให้อัพเดต HP Connected Photo หากมีข้อมูลอัพเดตจัดไว้ให้ แอพจะมีการอัพเดตเป็นระยะ ๆ เพื่อรองรับฟังก์ชั่นและคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ คุณต้องอัพเดตผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุด
  บันทึก
สำหรับ Windows 8.1 HP Connected Photo จะอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ คำแนะนำต่อไปนี้ใช้สำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 รุ่นก่อนหน้าและใช้ HP Connected Photo ที่รองรับ Windows 8
อัพเดต HP Connected Photo ใน Windows 8 ไได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
การอัพเดตเวอร์ชั่น 2.0
หากคุณติดตั้ง HP Connect Photo เวอร์ชั่น 2.0 ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่ออัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด:
 1. คลิกที่แถบรายการ Store
  รูปภาพ : แถบรายการ Store
  แถบรายการ Store
 2. หากมีข้อมูลอัพเดตสำหรับแอพใด ๆ ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ข้อความ Update (อัพเดต) จะปรากฏขึ้นที่มุมด้านขวาบน คลิก ปรับปรุง
  รูปภาพ : อัพเดต
  หน้าจอที่เลือก Updates (อัพเดต) ไว้
 3. ดูรายละเอียดในหัวข้อ ข้อมูลอัพเดตแอพ หากมีรายการใน App Updated (แอพที่อัพเดต) ให้คลิกที่ HP Connected Photo จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  รูปภาพ : ข้อมูลอัพเดตแอพ
  ข้อมูลอัพเดตแอพ
การอัพเดตเวอร์ชั่น 2.1
หากคุณติดตั้ง HP Connect Photo เวอร์ชั่น 2.1 ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่ออัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด:
 1. คลิกที่แถบรายการ Store
  รูปภาพ : แถบรายการ Store
  แถบรายการ Store
 2. หากมีข้อมูลอัพเดต ช่อง New version available! (มีข้อมูลอัพเดตใหม่) จะปรากฏขึ้น คลิก Get the new version (รับเวอร์ชั่นใหม่)
  รูปภาพ : มีเวอร์ชั่นใหม่
  หน้าจอแจ้งมีเวอร์ชั่นใหม่ที่เลือก Get the new version (เลือกเวอร์ชั่นใหม่) ไว้
 3. ข้อมูลอัพเดตทั้งหมดสำหรับแอพของคุณจะปรากฏขึ้น เลือก HP Connected Photo เพื่ออัพเดตแอพ หรือคลิก Install (ติดตั้ง) เพื่อติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่มี
  รูปภาพ : ข้อมูลอัพเดตแอพที่เลือก HP Connected Photo ไว้
  ข้อมูลอัพเดตแอพที่เลือก HP Connected Photo ไว้
 4. HP Connected Photo ตัวล่าสุดจะเริ่มทำงาน เปิดแอพโดยคลิก Get started (เริ่มต้น)
  รูปภาพ : เริ่มต้นการใช้งาน
  HP Connected Photo ที่เลือก Get started (เริ่มต้น) ไว้
การจัดทำบัญชี Snapfish ใน Windows 8
จัดทำบัญชี Snapfish โดยำตามคำแนะนำต่อไปนี้
 1. จากหน้าจอ HP Connected Photo ในช่อง Snapfish คลิก Sign in or create an account (ลงชื่อเข้าใช้หรือจัดทำบัญชี)
  รูปภาพ : HP Connected Photo
  หน้าจอ HP Connected Photo ที่เลือก Sign in or create an account (ลงชื่อเข้าใช้หรือจัดทำบัญชี) อยู่
 2. จาก Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish) จากนั้นคลิก Create an account (จัดทำบัญชี)
  รูปภาพ : Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish)
  Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish) ที่เลือก Create an account (จัดทำบัญชี) ไว้
 3. กรอกข้อมูล จากนั้นคลิก Start (เริ่ม)
  รูปภาพ : Sign up for Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish)
  Sign up for Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish) ที่เลือก Start (ไว้)
 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ
การอัพโหลดภาพไป Snapfish หรือ Facebook ใน Windows 8
อัพโหลดภาพไปยัง Snapfish หรือ Facebook ได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
 1. จากหน้าจอ HP Connected Photo ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
  1. ครั้งแรก: อัพโหลดภาพเป็นครั้งแรกหลังจากจัดทำบัญชี Snapfish โดยคลิกที่ Upload your own photos now (อัพโหลดภาพของคุณตอนนี้)
   รูปภาพ : การอัพโหลดภาพเป็นครั้งแรก
   หน้าจอ HP Connected Photo ที่เลือก Upload your own photos now (อัพโหลดภาพของคุณตอนนี้) ไว้
   หลังจากการอัพโหลดครั้งแรก: ในการอัพโหลดภาพต่อจากการอัพโหลดครั้งแรก HP Connected Photo จะแสดงภาพส่วนตัวขึ้นมา คลิก Local Photos (ภาพถ่ายใน) เพื่อดูและอัพโหลดภาพ)
   หากคุณมีบัญชี Snapfish อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องอัพโหลดภาพใน HP Connected Photo อีกต่อไป ภาพทั้งหมดของคุณใน Snapfish จะสามารถเรียกค้นได้ผ่าน HP Connected Photo
 2. คลิกที่อัลบั้มภาพที่มีภาพที่คุณต้องการอัพโหลดไป Snapfish
  รูปภาพ : ไลบรารี่ภาพ
  ไลบรารี่ภาพ
 3. คลิกขวาที่ภาพที่คุณต้องการอัพโหลดไปยังบัญชี Snapfish ของคุณ จากนั้นคลิก Upload (อัพโหลด)
  รูปภาพ : อัลบั้มภาพ
  เปิดอัลบั้มภาพโดยที่ภาพถ่ายอยู่แล้วคลิก Upload
 4. เลือกปลายทางสำหรับอัพโหลดไฟล์ คลิกที่ลูกศรเพื่อดูปลายทางที่มี
  รูปภาพ : Upload to (อัพโหลดไปยัง)
  หน้าจอ Upload to (อัพโหลดไปยัง) ที่เลือกลูกศรไว้
 5. เลือก (จากตัวอย่างนี้) จาก Snapfish หรือ Facebook
  รูปภาพ : Upload to... (อัพโหลดไป)
  การเลือก Snapfish หรือ Facebook
  ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการอัพโหลด
การจัดทำการ์ดภาพถ่ายส่วนตัว
คุณสามารถจัดทำการ์ดภาพถ่ายส่วนตัวได้สำหรับทุกโอกาส ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จากหน้า HP Connected Photo คลิก Create Personalized photo cards (จัดทำการ์ดภาพถ่ายส่วนตัว)
  รูปภาพ : HP Connected Photo
  HP Connected Photo ที่เลือก Create cards (จัดทำการ์ด) ไว้
 2. เลือกหมวดการ์ดจากตัวเลือกที่มี
  รูปภาพ : เลือกหมวดการ์ด
  หมวดการ์ดที่เลือก Christmas (คริสต์มาส) ไว้
 3. เลือกแม่แบบการ์ดจากหมวดที่เลือก
  รูปภาพ : เลือกการ์ด
  การเลือกการ์ดคริสต์มาส
 4. จากนั้น Customize your card (ปรับแต่งการ์ดของคุณ) จะปรากฏขึ้น
  รูปภาพ : Customize your card (ปรับแต่งการ์ดของคุณ)
  หน้าจอสำหรับการปรับแต่งการ์ดของคุณ
 5. ปรับแต่งการ์ดของคุณโดยการเพิ่มหรือเปลี่ยนสี คลิก Color (สี)
    บันทึก
  คุณจะต้องแก้ไขสีและเค้าโครงก่อนเพิ่มภาพหรือข้อความไปยังการ์ด ไม่เช่นนั้นเค้าโครงหรือสีจะหายไป
  รายการของแถบเครื่องมืออาจมีให้ใช้เพียงบางส่วนขึ้นอยู่กับการ์ดที่จัดทำ การ์ดบางตัวไม่มีกล่องสำหรับแทรกข้อความ บางตัวมีตัวเลือกในการเปลี่ยนสี บางตัวคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงได้
  รูปภาพ : Toolbar
  แถบเครื่องมือที่เลือก Color (สี) ไว้
 6. เลือกสีที่ต้องการ
  รูปภาพ : รายการเลือกสี
  การ์ดที่ปรากฏตัวเลือกสีต่าง ๆ
  การ์ดปรากฏขึ้นพร้อมสีใหม่
  รูปภาพ : การ์ดพร้อมสีใหม่
  การ์ดพร้อมสีใหม่
 7. เปลี่ยนทิศทางจากแนวนอนเป็นแนวตั้งโดยใช้ปุ่ม Layout (เค้าโครง)
  รูปภาพ : Layout (เค้าโครง)
  แถบเครื่องมือที่เลือก Layout (เค้าโครง) ไว้
 8. เพิ่มและแก้ไขข้อความโดยใช้แถบเครื่องมือด้านล่าง
  รูปภาพ : Customize your card (ปรับแต่งการ์ดของคุณ)
  Customize your card (ปรับแต่งการ์ดของคุณ) ที่เลือกแถบเครื่องมือไว้
  เพิ่มข้อความในการ์ดโดยคลิกที่ Text (ข้อความ) จากทูลบาร์ จากนั้นเลือกสี
  รูปภาพ : ข้อความและสีของแถบเครื่องมือ
  แถบเครื่องมือที่เลือก Text (ข้อความ) ไว้
  แรเงาเลือกข้อความในกล่องข้อความ จากนั้นพิมพ์ชื่อของคุณหรือข้อความ
  เลือกแบบอักษรที่ต้องการ
  รูปภาพ : แบบอักษร
  ตัวเลือกแบบอักษร
 9. เพิ่มภาพไปยังการ์ดโดยคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่กลางหน้าเอกสารด้านล่างการ์ดที่กำลังจัดทำ จากนั้นคลิก Photo (ภาพถ่าย)
  รูปภาพ : แถบเมนู
  แถบเมนูปรับแต่งที่เลือก Photo (ภาพถ่าย) ไว้
  เลือกภาพสำหรับการ์ด จากนั้นคลิก Add Photos (เพิ่มภาพถ่าย)
  รูปภาพ : Select Photo for Your Card (เลือกภาพสำหรับการ์ดของคุณ)
  หน้าจอ Select Photo for Your Card (เลือกภาพสำหรับการ์ดของคุณ) ที่เลือก Add Photo (เพิ่มภาพถ่าย) ไว้
 10. หมุนภาพถ่ายและปรับขนาดโดยเลือกจากแถบเครื่องมือต่อไปนี้
  หมุนไปทางซ้ายหรือขวา
  รูปภาพ : ปุ่มหมุน
  ปุ่มหมุน
  ซูมเข้าหรือออกโดยใช้ปุ่มบวกและลบสำหรับปรับขนาด
  รูปภาพ : ปุ่มปรับขนาด
  ปุ่มปรับขนาด
  หลังจัดทำการ์ด คุณสามารถพิมพ์หรือสั่งการ์ดได้ต่อไปทันที
สั่งพิมพ์เพื่อจัดส่งไปยังพื้นที่ที่คณต้องการหรือเพื่อรับจากร้าน (เฉพาะในสหรัฐฯ)
หลังจากจัดทำการ์ด คุณสามารถสั่งให้ส่งงานพิมพ์ไปตามที่อยู่ที่ต้องการหรือให้จัดพิมพ์ภาพเพื่อขอรับจากร้านใกล้บ้าน (เฉพาะในสหรัฐฯ)
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการรับจากร้านใกล้บ้าน
ขอจัดส่งผลงานพิมพ์ไปที่บ้านของคุณโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จากหน้าจอ Delivery Method (วิธีการจัดส่ง) เลือก Ship to New Address (จัดส่งไปยังที่อยู่ใหม่)
  รูปภาพ : Delivery Method (วิธีการจัดส่ง)
  Delivery Method (วิธีการจัดส่ง) ที่เลือก Ship to New Address (จัดส่งไปยังที่อยู่ใหม่) ไว้
 2. กรอกรายละเอียดในฟิลด์ที่อยู่ จากนั้นคลิกติดกับมุมด้านขวาล่างของหน้าเอกสาร
  รูปภาพ : ที่อยู่จัดส่ง
  ที่อยู่จัดส่ง
 3. กรอกข้อมูลการออกบิล รวมทั้งชื่อบนบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ คลิกที่ปุ่มที่มุมด้านขวาบนเป็น On (เปิด) เพื่อใช้ที่อยู่ัจัดส่งเป็นที่อยู่สำหรับออกบิล
  รูปภาพ : ข้อมูลการออกบิล
  ข้อมูลการออกบิลที่เลือก On (เปิด) ไว้
 4. คลิก Next (ถัดไป) จากมุมด้านขวาล่างของหน้าเอกสาร
 5. การ์ดจะทำการอัพโหลด
  รูปภาพ : การอัพโหลดการ์ดที่คุณเลือก
  การ์ดกำลังถูกอัพโหลด
 6. คำสั่งได้รับการประมวลผลแล้ว
  รูปภาพ : Processing your order (กำลังประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ)
  Processing your order (กำลังประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ)
 7. ตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณและข้อมูลที่อยู่จัดส่งรวมทั้งที่อยู่การออกบิล จากนั้นคลิก Place Order (สั่งซื้อ)
 8. พิมพ์ใบเสร็จเพื่อใช้อ้างอิง
การสั่งพิมพ์การ์ดหรือภาพถ่ายกับร้านใกล้บ้าน (เฉพาะในสหรัฐฯ) ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จากหน้าจอ Delivery Method (วิธีการจัดส่ง) เลือก Pickup in Store (รับที่ร้าน)
  รูปภาพ : Delivery Method (วิธีการจัดส่ง)
  Delivery Method (วิธีการจัดส่ง) ที่เลือก Pickup in Store (รับที่ร้าน) ไว้
 2. หากรายการร้านไม่มีร้านใกล้บ้านคุณ ให้กรอกรหัสไปรษณีย์ของคุณในฟิลด์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) จากนั้นเลือกร้านใกล้บ้านคุณ
  รูปภาพ : Pickup in Store (รับที่ร้าน)
  Pickup in store (รับที่ร้าน) พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์และเลือกปุ่ม Next (ถัดไป) ไว้
 3. การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนให้ชำระค่างานพิมพ์เมื่อมารับของ
  รูปภาพ : ระบบแจ้งเตือน
  แจ้งเตือนเมื่อคุณต้องชำระค่ารับภาพ
 4. Processing your order (กำลังประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ) จะปรากฏขึ้น
  รูปภาพ : Processing your order (กำลังประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ)
  การแจ้ง Processing your order (กำลังประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ)
 5. ใบเสร็จจะปรากฏขึ้น พิมพ์ใบเสร็จเพื่อใช้อ้างอิง คลิก View my cards (ดูการ์ดของฉัน) เพื่อลบหรือสั่งการ์ดเพิ่มเติม
  รูปภาพ : ใบเสร็จ
 6. จาก My Cards (การ์ดของฉัน) คุณสามารถลบหรือสั่งการ์ดเพิ่มเติม
  รูปภาพ : My cards (การ์ดของฉัน)
  My Cards (การ์ดของฉัน) แสดงปุ่ม Delete (ลบ) และ Order again (สั่งอีกครั้ง)
การติดตั้ง HP Connected Photo ในแท็บเล็ตระบบ Android
ติดตั้ง HP Connected Photo สำหรับระบบ Android ได้โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกแอพ Play Store
 2. ค้นหา HP Connected Photo โดยคลิกหรือกดที่ไอคอนค้นหา ด้านบนของหน้าเอกสาร จากนั้นพิมพ์ HP Connected Photo
 3. คลิกหรือกดเลือก HP Connected Photo
  รูปภาพ : แถบรายการ HP Connected Photo
  เลือกแถบรายการ HP Connected Photo อยู่
 4. คลิก INSTALL (ติดตั้ง)
  รูปภาพ : หน้าจอติดตั้ง
  หน้าจอติดตั้ง
 5. เมื่อได้รับแจ้งขอสิทธิ์อนุญาตสำหรับแอพ ให้คลิก ACCEPT (ยอมรับ) รอให้แอพทำการติดตั้ง
 6. หน้าจอเริ่มต้นของ HP Connected Photo ปรากฏขึ้น คลิก OPEN (เปิด) เพื่อไปยังหน้าจอ Get Started (เริ่มต้น)
  รูปภาพ : HP Connected Photo
  HP Connected Photo ที่เลือก Open (เปิด) ไว้
การจัดทำบัญชี Snapfish ในแท็บเล็ตระบบ Android
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดทำบัญชี Snapfish:
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน HP Connected Photo
 2. คลิกหรือกดเลือก Sign in or create an account (ลงชื่อเข้าใช้หรือจัดทำบัญชี)
  รูปภาพ : Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish)
  HP Connected Photo ที่เลือก Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish)
 3. จากหน้า Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish) คลิก Create an account (จัดทำบัญชี)
  รูปภาพ : Create an account (จัดทำบัญชี)
  Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish) ที่เลือก Create an account (จัดทำบัญชี) ไว้
 4. คลิก Sign Up (ลงชื่อเข้าใช้) ที่มุมด้านขวาบน
  รูปภาพ : Sign Up (ลงชื่อเข้าใช้)
  Sign Up (ลงชื่อเข้าใช้) ที่มุมด้านขวาบน
 5. กรอกรายละเอียดในฟิลด์ที่กำหนดเพื่อจัดทำบัญชี จากนั้นกดเลือกคลิกที่ Create an account (จัดทำบัญชี)
  รูปภาพ : ฟิลด์สำหรับจัดทำบัญชี Snapfish
  ฟิลด์สำหรับจัดทำบัญชี Snapfish
 6. อ่านและยอมรับแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์
  รูปภาพ : ถอยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  ถอยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 7. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ
การอัพโหลดภาพไป Snapfish สำหรับแท็บเล็ตระบบ Android
ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่ออัพโหลดภาพจากภายในไปยัง Snapfish ผ่านระบบ Android ของคุณ
คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใน Snapfish และทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
 1. จากหน้า HP Connected Photo คลิกหรือกดเลือก Local Photos (ภาพจากภายใน)
 2. เลือกอัลบั้มจากไทม์ไลน์
  รูปภาพ : ไทม์ไลน์อัลบั้ม
  ไทม์ไลน์ของอัลบั้ม
 3. ขณะเปิดอัลบั้ม ให้กดหรือคลิกที่ภาพที่จะอัพโหลดไปยังบัญชี Snapfish ของคุณ
  รูปภาพ : อัลบั้มดอกไม้
  อัลบั้มดอกไม้
 4. กดหรือคลิกที่ภาพที่จะอัพโหลดไปยัง Snapfish
 5. คลิกหรือกดเลือกไอคอน Share (แชร์)
  รูปภาพ : ภาพพร้อมไอคอน Share (แชร์)
  ภาพที่เลือกไอคอนแชร์ไว้
  สถานะการอัพโหลดจะปรากฏขึ้น จากนั้น Uploaded to Snapfish successfully (อัพโหลดไป Snapfish เสร็จสิ้น) จะปรากฏขึ้นหลังจากทำการอัพโหลดเสร็จสิ้น
การติดตั้ง HP Connected Photo ในโทรศัพท์ Android
ติดตั้ง HP Connected Photo ในโทรศัพท์ Android ได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
 1. จาก Google Play Store ให้ค้นหาและเลือก HP Connected Photo
 2. กดเลือก Install (ติดตั้ง) อ่านและตอบรับสิทธิ์อนุญาตสำหรับแอพเพื่อเริ่มการติดตั้งแอพ
  รูปภาพ : HP Connected Photo สำหรับโทรศัพท์
  HP Connected Photo สำหรับโทรศัพท์ที่เลือก Install (ติดตั้ง) ไว้
 3. หลังจากติดตั้งแอพ กดเลือก open (เปิด) ที่หน้าแอพหรือกดเลือก HP Connected Photo จากรายการแอพเพื่อเปิดขึ้นมา
 4. กดเลือก Get Started (เริ่มต้น)
  รูปภาพ : Get Started (เริ่มต้น)
  Get Started (เริ่มต้น) ถูกเลือกอยู่ที่ HP Connected Photo
 5. หากคุณมีบัญชี Snapfish อยู่แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ผ่านอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้กดเลือก Create an account (จัดทำบัญชี) เพื่อจัดทำบัญชี Snapfish ของคุณ
  รูปภาพ : Create an account (จัดทำบัญชี)
  Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish) ที่เลือก Create an account (จัดทำบัญชี) ไว้
 6. กรอกรายละเอียดในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง อ่าน Terms & Conditions (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) จากนั้นกดเลือกเพื่อทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องยืนยันว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นกดเลือก Get Started (เริ่มต้น)
  รูปภาพ : Sign up for Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish)
  Sign up for Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish)
การอัพโหลดภาพไป Snapfish ผ่านโทรศัพท์ Android
อัพโหลดภาพไปยัง Snapfish ได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
 1. กดเลือกแอพ HP Connected Photo จากรายการแอพของคุณ
 2. จากหน้าจอ HP Connected Photo กดเลือก Get Started (เริ่มต้น)
  รูปภาพ : HP Connected Photo
  หน้าจอ HP Connected Photo ที่เลือก Get Started (เริ่มต้น) ไว้
 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Snapfish ของคุณหากไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่
  รูปภาพ : Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish)
  Sign in to Snapfish (ลงชื่อเข้าใช้ Snapfish)
 4. จากหน้าจอ Photos (ภาพถ่าย) กดเลือก Local (ภายใน) เพื่อเรียกค้นภาพที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์
  รูปภาพ : Photos
  Photos (ภาพถ่าย) ที่เลือก Local (ภายใน) ไว้
 5. หน้าจอ Local photos (ภาพถ่ายภายใน) จะปรากฏขึ้นพร้อมภาพจากโฟลเดอร์ภาพถ่ายที่จัดเก็บในโทรศัพท์ของคุณ เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูโฟลเดอร์เพิ่มเติม ระบุตำแหน่งอัลบั้มที่มีภาพถ่ายที่คุณต้องการอัพโหลด จากนั้นกดเลือกชื่ออัลบั้มเพื่อเลือก
  รูปภาพ : Local photos (ภาพถ่ายภายใน)
  กดเลือกอัลบั้ม
 6. จากอัลบั้มที่เลือก กดช่องทำเครื่องหมายด้านบนของหน้าจอ
  รูปภาพ : อัลบั้มภายในที่ทำเครื่องหมายเลือกไว้
  Local photos (ภาพถ่ายภายใน)
 7. เลือกภาพที่ต้องการ จากนั้นกดเลือกไอคอน upload (อัพโหลด) ด้านล่างของหน้าจอ
  รูปภาพ : ภาพที่เลือก
  ภาพที่เลือกที่เลือกปุ่มอัพโหลดไว้
 8. จากหน้าจออัพโหลด กดเลือก HP Connected Photo เพื่อเปิดหน้าจอสถานะการอัพโหลด
  รูปภาพ : หน้าจออัพโหลด
  หน้าจออัพโหลดแสดงสถานะการอัพโหลดสถานะการอัพโหลดหน้าจอสถานะการอัพโหลด
 9. หลังจากอัพโหลดภาพเสร็จสิ้น กดเลือก View all (ดูทั้งหมด) เพื่อดูไฟล์ที่อัพโหลด หรือกดเลือก Close (ปิด)
  รูปภาพ : การอัพโหลดเสร็จสิ้น
  การอัพโหลดเสร็จสิ้นโดยเลือกดูทั้งหมดและปิดไว้
การตั้งค่าอัพโหลดอัตโนมัติและค่าอื่น ๆ
ตั้งค่า Snapfish เพื่ออัพโหลดภาพอัตโนมัติ ค้นหาชื่อบัญชี หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับ HP Connected Photo ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
การตั้งค่าอัพโหลดอัตโนมัติ:
 1. ตั้งค่าอัพโหลดอัตโนมัติโดยกดเลือกปุ่มสามจุดล้นที่เมนูดำเนินการ จากนั้นกดเลือก Setting (ค่าปรับตั้ง)
  รูปภาพ : ปุ่มสามจุดล้นที่เลือก Setting (ค่าปรับตั้ง) ไว้
  กดเลือกปุ่มสามจุดล้านและค่าปรับตั้ง
 2. เปิดการอัพโหลดอัตโนมัติโดยกดเลือกปุ่ม ON (เปิด) ที่ช่อง Auto Upload (อัพโหลดอัตโนมัติ) ภาพใหม่จะถูกอัพโหลดอัตโนมัติไปยังบัญชี Snapfish ส่วนตัวของคุณ
  ปิดการทำงานหรือปิดการอัพโหลดอัตโนมัติโดยกดเลือก Off (ปิด) ที่ช่อง Auto Upload (อัพโหลดอัตโนมัติ)
  รูปภาพ : การตั้งค่าอัพโหลดอัตโนมัติ
  การเลือก Auto Upload to Snapfish (อัพโหลดอัตโนมัติไป Snapfish)
ค้นหาชื่อบัญชีหรือลงชื่อเข้าใช้ออกออกจากบัญชีใช้งานได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
 1. ดูชื่อบัญชีโดยกดเลือกปุ่มล้นจากนั้นกด Account (บัญชี)
  รูปภาพ : ปุ่มล้นที่เลือก Account (บัญชี) ไว้
  การกดปุ่มล้นและ Account (บัญชี)
 2. กดปุ่ม On (เปิด) เพื่อแสดงหน้าจอล็อกอิน คุณจะได้รับแจ้งข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินไปยัง Snapfish หลังจากล็อกอินเข้าใน Snapfish กดเลือก Off (ปิด) เพื่อล็อกเอาท์ จากนั้นปิด Snapfish
  รูปภาพ : Account information (ข้อมูลบัญชีผู้ใช้)
  หน้าจอ Account information (ข้อมูลบัญชีผู้ใช้)
ค้นหาหน้าจอ About (เกี่ยวกับ) พร้อมลิงค์ไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการลูกค้าได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
 1. เข้าไปยังหน้า About (เกี่ยวกับ) โดยกดเลือกปุ่มล้นจากนั้นกดเลือก About (เกี่ยวกับ)
  รูปภาพ : ปุ่มล้นที่เลือก About (เกี่ยวกับ) ไว้
  ปุ่มล้นที่เลือก About (เกี่ยวกับ) ไว้
 2. หน้าจอข้อมูล About (เกี่ยวกับ) จะปรากฏขึ้น ลิงค์ไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขของฝ่ายบริการลูกค้าจะมีแสดงอยู่ในหน้าจอเกี่ยวกับ
  รูปภาพ : หน้าจอ About (เกี่ยวกับ)
  หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) พร้อมลิงค์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการลูกค้า
คำถามที่ถามบ่อย
ใช้ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อตอบคำถามของคุณ:
  บันทึก
ลิงก์ข้างต้นจะนำคุณออกจากเว็บไซต์ของ Hewlett Packard HP ไม่สามารถควบคุมหรือต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลจากภายนอกเว็บไซต์ของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย