ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 7500A Wide Format - หมึกสีหรือหมึกดำไม่พิมพ์ออกมา

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 7500A Wide Format e-All-in-One - E910a และ 7500A Wide Format e-All-in-One - E910c
เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ผลงานพิมพ์ไม่มีสีดำ หรือสีขาดหายบางส่วน หรือหน้าที่พิมพ์ว่างเปล่าหรือมีหมึกน้อย
HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกว่าแท้หรือไม่โดยไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
เข้าไปที่ HP SureSupply เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกหรือจัดซื้อตลับหมึกใหม่และวัสดุอื่นๆ
 1. ไปที่ HP SureSupply
 2. เลือกประเภท/ภูมิภาคของคุณตามความเหมาะสม
  รูปภาพ : ระบบเลือกประเภท/ภูมิภาค
  การเลือกประเทศ/ภูมิภาค
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หรือตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
นอกจากนั้น คุณยังสามารถซื้อตลับหมึก HP แท้และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ได้จากตัวแทนค้าปลีกอื่น ๆ
หากใช้ตลับหมึกแท้จาก HP แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนตลับที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณเพื่อดูว่าหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมดหรือไม่ จะต้องมีหมึกเหลือในตลับหมึกแต่ละตลับเพื่อเรียกใช้ระบบการทำงานสำหรับหัวพิมพ์และป้องกันหัวฉีดหมึกอุดตัน
 1. จากแผงควบคุมเครื่อง เลือกลูกศรขวา เพื่อแสดงหน้าจอเรียกค้นที่สอง
 2. กดเลือกไอคอน Ink Status (สถานะหมึก)
  หน้าจอระดับหมึกโดยประมาณจะแสดงระดับหมึกทั้งสี่สีให้ทราบ
  บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปขั้นตอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตลับหมึกระบายอากาศและติดตั้งได้ถูกต้อง
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
 1. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
 2. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 3. กดแถบด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงขึ้นเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
    หมายเหตุ
  ห้ามยกหูสีเทาที่อยู่บนตลับหมึก เนื่องจากอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและมีปัญหาในการพิมพ์ ล็อคต้องอยู่ด้านล่างเพื่อให้การถอดตลับหมึกเป็นไปอย่างถูกต้อง
    บันทึก
  อย่าปิดเครื่องพิมพ์เมื่อไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกไว้ เปลี่ยนตลับหมึกที่ขาดหายโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์ และการสิ้นเปลืองหมีกหรือความเสียหายต่อระบบจ่ายหมึก
 4. ระหว่างเปลี่ยนตลับหมึก ให้ดึงแถบสีส้มย้อนตรง ๆ เพื่อนำห่อพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ดึงแถบดึงสีส้มและห่อพลาสติกออกก่อนนำฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วจากตลับหมึก ขณะนำห่อพลาสติกออก ฉลากกระดาษที่ด้านบนของตลับหมึกจะฉีกออกเล็กน้อยเพือช่วยในการระบายอากาศ
  รูปภาพ : นำตลับหมึกใหม่ออกจากห่อพลาสติก
  ภาพ: นำตลับหมึกใหม่ออกจากห่อพลาสติก
 5. บิดฝาสีส้มเพื่อหักออก
  รูปภาพ : ถอดฝาสีส้มออกจากตลับหมึกใหม่
  ภาพ: ถอดฝาสีส้มออกจากตลับหมึกใหม่
 6. เลื่อนตลับหมึกไปยังช่องติดตั้ง โดยให้หัวฉีดและหน้าสัมผัสคว่ำลง เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นกดลงบนตลับหมึกจนกระทั่งตลับเข้าที่แน่นหนาดี
  ไอคอนสีที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับไอคอนสีที่ช่องติดตั้ง
    หมายเหตุ
  อย่ายกขาล็อคที่แคร่เพื่อติดตั้งตลับหมึก เนื่องจากอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและมีปัญหาในการพิมพ์ ล็อคต้องอยู่ด้านล่างเพื่อให้การติดตั้งตลับหมึกเป็นไปอย่างถูกต้อง
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับหมึก
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึก
 7. หากตลับหมึกไม่ล็อคเข้าที่ ให้นำตลับหมึกออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์ ค่อย ๆ ดันแถบยื่นออกจากตลับหมึก จากนั้นใส่ตลับหมึกกลับเข้าไปที่แคร่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่
    หมายเหตุ
  ระวังอย่าดันแถบยื่นเกินกว่า 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว) การดันแถบยื่นมากเกินไปอาจทำให้ตลับหมึกได้รับความเสียหายหรือทำให้วัสดุแตกหักได้
   รูปภาพ : งอแถบยื่นที่ตลับหมึกออก
   ภาพ: ปรับแถบตลับหมึก
  1. ดันแถบยื่นออกจากตลับหมึก
  2. อย่าง้างแถบตลับหมึกเกินกว่า 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว)
 8. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับตลับหมึกแต่ละตัวที่ต้องการเปลี่ยนใหม่
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 10. ขณะใส่ตลับหมึกใหม่ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
หากการเปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบว่าตลับหมึกระบายอากาศได้ดีและติดตั้งถูกต้อง
หากช่องระบายอากาศด้านบนของตลับหมึกอุดตัน ตลับหมึกอาจมีปัญหาในการทำงาน
 1. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 2. กดแถบด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงขึ้นเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับบรรจุหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับบรรจุหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 3. ตรวจสอบพื้นที่ระบายอากาศที่ตลับหมึกแต่ละตัว เหนือโลโก้ HP ที่ด้านบนของตลับหมึก
  รูปภาพ : จุดระบายอากาศด้านบนของตลับหมึก
  ภาพ: จุดระบายอากาศด้านบนของตลับหมึก
 4. หากตลับหมึกยังมีแถบดึงสีส้มติดอยู่ ให้ดึงออก
  รูปภาพ : แถบดึงสีส้ม
  ภาพ: แถบดึงสีส้ม
 5. หากส่วนระบายอากาศอุดตัน ใช้เข็มตรงค่อย ๆ เขี่ยคราบเหนียวออกจากช่องระบายอากาศ
   รูปภาพ : การทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่อุดตันด้วยเข็ม
   ภาพ: ทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่อุดตันด้วยเข็ม
  1. จุดระบายอุดตัน
  2. ใช้เข็มตรงค่อย ๆ เขี่ยคราบเหนียวจากช่องระบายอากาศ
  3. จุดระบายไม่อุดตัน
 6. เลื่อนแคร่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้งโดยให้หัวฉีดและหน้าสัมผัสคว่ำลง กดตลับหมึกลงจนกระทั่งแท็บล็อคในตำแหน่ง ไอคอนสีที่ฉลากของตลับจะต้องตรงกับไอคอนสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
  ภาพ: ใส่ตลับบรรจุหมึกเข้าไปใหม่อีกครั้ง
 7. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อตรวจสอบการระบายอากาศที่ตลับหมึกแต่ละตัว
 8. ตลับหมึกแต่ละตัวจะต้องล็อคเข้าที่แน่นหนาดี กดนิ้วไปที่ด้านบนของตลับหมึกเพื่อทดสอบดูว่ามีส่วนยื่นผิดปกติหรือไม่ จากนั้นกดลงให้แน่นจนตลับหมึกล็อคเข้าที่
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 10. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
หากหลังจากระบายอากาศและติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อย่างถูกต้องแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5: ทำความสะอาดหัวพิมพ์
จากแผงควบคุม ให้ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์
  บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิดปิดที่เครื่องพิมพ์
 1. จากแผงควบคุมเครื่อง เลือกลูกศรขวา เพื่อแสดงหน้าจอเรียกค้นที่สอง
 2. กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
  Setup Menu (เมนูตั้งค่า) จะปรากฏขึ้นมา
 3. กดเลือกลูกศรลง () จากนั้นกดเลือก Tools (เครื่องมือ)
 4. เลือก Clean printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์)
  เครื่องพิมพ์จะทำความสะอาดหัวพิมพ์ จากนั้นทำการพิมพ์หน้าทดสอบออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
  ภาพ: หน้าทดสอบ
  • หากคุณภาพการพิมพ์ในหน้าทดสอบน่าพอใจ กด No (ไม่) เพื่อกลับไปที่งานพิมพ์
  • หากคุณภาพการพิมพ์ในหน้าทดสอบไม่น่าพอใจ กด Yes (ใช่) เพื่อล้างหัวพิมพ์ครั้งที่สอง
     บันทึก
   การทำความสะอาดแบ่งออกเป็นสองระดับ ใช้ทั้งสองระดับตามความจำเป็น หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสองระดับอีกครั้ง
หากการทำความสะอาดหัวพิมพ์โดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไป
โดยทั่วไปหากเครื่องพิมพ์ยังอยู่ในประกัน หัวพิมพ์ก็จะยังมีประกันด้วยเช่นกัน นอกจากนี้หาก HP เปลี่ยนหัวพิมพ์ของคุณหรือหากคุณจัดซื้อหัวพิมพ์ทดแทน หัวพิมพ์ทดแทนจะมีประกันสินค้า 90 วันไม่ว่าการรับประกันของเครื่องพิมพ์จะเหลืออีกเท่าใดก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่าหัวพิมพ์ของคุณอยู่ภายใต้การรับประกัน ดู HP's Warranty Check Tool (เครื่องมือตรวจสอบการรับประกันของ HP) เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ยังอยู่ภายใต้การรับประกัน หรือดูเอกสารกำกับที่ได้มาพร้อมกับหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนของคุณ
 • หากหัวพิมพ์อยู่ในประกันให้ติดต่อ HP เพื่อดูว่าสถานะเครื่องพิมพ์ทำให้สามารถขอหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนตามเงื่อนไขการรับประกันเครื่องพิมพ์หรือไม่ อย่าดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้หากเป็นหัวพิมพ์อยู่ในประกัน ข้ามไปขั้นตอนเพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
 • หากหัวพิมพ์ไม่อยู่ในประกัน ให้ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ด้วยตัวเอง
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
 • ที่เก็บแบบใช้แล้วทิ้งที่สะอาดและสามารถรองรับน้ำเพื่อจุ่มมิดหัวพิมพ์
 • ฝ้าที่ไม่เป็นขุยสอบชิ้น เช่น ไส้กรองกาแฟ
 • น้ำกรองหรือน้ำกลั่น (น้ำก๊อกหรือน้ำแร่อาจมีสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้หัวพิมพ์เสียหาย)
 • อ่างรองและเตา หรืออุปกรณ์ทำความร้อนน้ำอื่น ๆ
 • ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง
 • กระดาษเช็ด
ขณะทำความสะอาดหัวพิมพ์ด้วยตัวเอง ให้จุ่มหัวฉีดหัวิมพ์ในน้ำอุ่นไม่เกินสิบนาที ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นแนวทางสุดท้าย และหากสามารถทิ้งหัวพิมพ์ได้หากไม่สามารถแก้ไขปัญหา
  หมายเหตุ
ทำความสะอาดหัวพิมพ์ด้วยตัวเองเฉพาะในกรณีที่หัวพิมพ์ไม่อยู่ในประกันเท่านั้น
 1. เตรียมอ่างรองและเตา จากนั้นเติมน้ำกรองหรือน้ำกลั่นในอ่างรอง
    หมายเหตุ
  ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือสารละลายอื่น ๆ เนื่องจากอาจทำให้หัวพิมพ์ได้รับความเสียหาย ทำให้ชั้นเลเยอร์ของหัวพิมพ์แยกกัน และต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์ใหม่
 2. อุ่นร้อนน้ำจนกว่าจะร้อนมือเมื่อสัมผัส อย่าให้เดือด
 3. เรียงกระดาษเช็ดไว้ที่ด้านล่างของภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งจนกว่าจะลึกประมาณ 6.5 มม. (1/4 นิ้ว)
 4. เทน้ำอุ่นจากอ่างรองไปยังภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อให้ลึก 5 ซม. (2 นิ้ว) และท่วมกระดาษเช็ด
 5. สวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันหมึกเลอะผิวและเสื้อผ้า
 6. กดแถบด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อคลายออก จากนั้นยกตลับหมึกออกจากหัวพิมพ์
    บันทึก
  ห้ามทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที หัวพิมพ์และตลับหมึกอาจได้รับความเสียหายหากโดนอากาศด้านนอกเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: นำตลับบรรจุหมึกออกจากช่อง
 7. วางตลับหมึกกลับหัวบนกระดาษเช็ด
  รูปภาพ : คว่ำตลับหมึก
  ภาพ: วางตลับหมึกกลับหัว
 8. ยกขาล็อคที่แคร่ตลับหมึกจนหยุดนิ่ง จากนั้นค่อย ๆ ยกหัวพิมพ์เพื่อนำออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การนำหัวพิมพ์ออก
  ภาพ: นำหัวพิมพ์ออก
 9. ชุบผ้าสะอาดไม่เป็นขุยด้วยน้ำอุ่นและใช้ทำความสะอาดด้านล่างของหัวพิมพ์ เช็ดบริเวณหัวฉีดซ้ำ ๆ กันอย่างเบามือจนกว่าจะไม่มีหมึกสีดำหรือหมึกสีเปื้อนบนผ้าเช็ด อย่ากดที่บริเวณหัวฉีดเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
    หมายเหตุ
  อย่าอัดน้ำเข้าที่หัวพิมพ์ เนื่องจากจะทำให้หัวพิมพ์ลอก
  รูปภาพ : เช็ดหัวฉีด
  ภาพ: เช็ดหัวฉีด
 10. ใส่หัวพิมพ์ในภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อให้ด้านล่างวางอยู่บนกระดาษเช็ด จากนั้นจุ่มไว้ 10 นาที
   รูปภาพ : จุ่มหัวพิมพ์ให้ชุ่ม
   ภาพ: จุ่มหัวพิมพ์
  1. กระดาษเช็ด
  2. ระดับน้ำ
 11. นำหัวพิมพ์ออก จากนั้นค่อย ๆ เช็ดน้ำส่วนเกินออกโดยใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย
    หมายเหตุ
  อย่าใช้ที่เป่าผมเพื่อเป่าแห้งหัวพิพ์ เนื่องจากจะทำให้หัวฉีดแห้งและอุดตัน
 12. ปล่อยให้หัวพิมพ์แห้งบนกระดาษเช็ดประมาณ 15 นาทีโดยหันหัวฉีดขึ้น
    หมายเหตุ
  อย่าใช้ลมอัดเป่าหัวพิมพ์ เนื่องจากจะทำให้หัวพิมพ์ลอก
  รูปภาพ : ปล่อยแห้งหัวพิมพ์โดยหันหัวฉีดขึ้น
  ภาพ: ปล่อยแห้งหัวพิมพ์โดยหันหัวฉีดขึ้น
 13. กดหัวพิมพ์ที่แคร่ตลับหมึก จากนั้นค่อย ๆ กดขาล็อค
    บันทึก
  สีที่ด้านข้างของหัวพิมพ์จะต้องตรงกับสีที่แคร่ตลับหมึก
  รูปภาพ : การติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่
  ภาพ: ติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่
  รูปภาพ : กดขาล็อคลง
  ภาพ: กดขาล็อคลง
 14. ขณะที่หน้าสัมผัสตลับหมึกหันเข้าหาหัวพิมพ์ ให้เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้งที่ถูกต้อง ไอคอนสีที่ตลับหมึกและที่หัวพิมพ์ใช้ระบุช่องติดตั้งตลับหมึกที่ถูกต้อง
  กดลงที่ตลับหมึกจนล็อคเข้าที่อย่างแน่นหนา
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึก
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 15. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับตลับหมึกแต่ละตัว
  บันทึก
หากพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Printhead Problem' (ปัญหาหัวพิมพ์) ให้ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดขึ้นมาใหม่
เรียกใช้ชุดเครื่องมือทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติหลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 9: ทำความสะอาดหัวพิมพ์
จากแผงควบคุม ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกครั้งหลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์ด้วยตัวเองแล้ว
 1. จากแผงควบคุมเครื่อง เลือกลูกศรขวา เพื่อแสดงหน้าจอเรียกค้นที่สอง
 2. กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
  Setup Menu (เมนูตั้งค่า) จะปรากฏขึ้นมา
 3. กดเลือกลูกศรลง () จากนั้นกดเลือก Tools (เครื่องมือ)
 4. เลือก Clean printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์)
  เครื่องพิมพ์จะทำความสะอาดหัวพิมพ์ จากนั้นทำการพิมพ์หน้าทดสอบออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
  ภาพ: หน้าทดสอบ
  • หากคุณภาพการพิมพ์ในหน้าทดสอบน่าพอใจ กด No (ไม่) เพื่อกลับไปที่งานพิมพ์
  • หากคุณภาพการพิมพ์ในหน้าทดสอบไม่น่าพอใจ กด Yes (ใช่) เพื่อล้างหัวพิมพ์ครั้งที่สอง
     บันทึก
   การทำความสะอาดแบ่งออกเป็นสองระดับ ใช้ทั้งสองระดับตามความจำเป็น หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสองระดับอีกครั้ง
หากการทำความสะอาดหัวพิมพ์โดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 10: เปลี่ยนหัวพิมพ์
หากการทำความสะอาดหัวพิมพ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้สั่งหัวพิมพ์ใหม่จาก HP หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
  หมายเหตุ
รอจนกระทั่งได้ชุดหัวพิมพ์ใหม่ ก่อนถอดตลับหมึกพิมพ์ออก HP แนะนำว่าอย่าทิ้งตลับหมึกไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งตัวเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์
หากการเปลี่ยนหัวพิมพ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 11: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากการเปลี่ยนหัวพิมพ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อ HP เพื่อส่งเครื่องพิมพ์ซ่อม
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
  บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย