ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 4510, ENVY 5530 - ข้อผิดพลาด 'Paper Jam' (กระดาษติด)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 4515, 4518, ENVY 5530, 5531, 5532, 5534, 5535, 5536 และ 5539 e-All-in-One
ขณะพิมพ์ เครื่องหยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Paper Jam (กระดาษติด) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แผงควบคุมอาจแสดงข้อความช่วงสั้น ๆ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติด
บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง

ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด

ขั้นตอนที่ 2: เครื่องพิมพ์จะต้องวางอยู่บนพื้นผิวเรียบ

 1. ค่อย ๆ พลิกเครื่องพิมพ์โดยตั้งจากด้านขวาของเครื่อง
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 2. ตรวจสอบพื้นผิวด้านล่างและรอบ ๆ ที่จัดวางเครื่องพิมพ์เพื่อหาสิ่งต่อไปนี้
  • เศษกระดาษที่ติดค้างในถาดป้อนกระดาษ
  • วัตถุแข็งเล็ก ๆ เช่น สายไฟ ปากกา ดินสอและหนังสือ
  • พื้นผิวที่นุ่มหรือไม่ได้ระนาบ เช่น แผ่นรองจานหรือพรมหรือสิ่งของใกล้เคียง
 3. นำสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ออก
 4. วางเครื่องพิมพ์ลงในตำแหน่งปกติ
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
 6. กด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษด้านในช่องตลับหมึก

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • วัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุยและไม่ขาดหรือรุ่ยเป็นเส้น
  • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้)
 2. กดปุ่ม Power เพื่อปิดเครื่องพิมพ์
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 4. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 5. หากฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษที่ด้านหลังของพื้นที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : มองหาเส้นทางป้อนกระดาษ
  ภาพ: มองหาเส้นทางป้อนกระดาษ
 6. นำฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออกโดยบีบแถบยื่นเข้าด้วยกัน จากนั้นยกขึ้น
   รูปภาพ : ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
   ภาพ: ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
  1. หนีบแถบยื่นเข้าหากัน
  2. ยกขึ้น
 7. ชุบวัสดุสำหรับเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 8. กดวัสดุสำหรับเช็ดกับลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นหมุนลูกกลิ้งขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
 9. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 10. ตรวจสอบลูกกลิ้งด้านล่างฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งยังอยู่ดีและหมุนได้ตามปกติ และหยุ่นรับน้ำหนักเมื่อลองกดดู หากลูกกลิ้งเสียหาย ให้เปลี่ยนฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษใหม่
  รูปภาพ : ตรวจสอบลูกกลิ้งที่ฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
  ภาพ: ตรวจสอบลูกกลิ้งที่ฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
 11. ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่โดยให้แถบสปริงหันไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ค่อย ๆ กดฝาครอบลงที่ขอบด้านซ้ายและขวา ฝาครอบจะคลิกเข้าที่
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบทั้งสองของฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
  ภาพ: ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
 12. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 13. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 14. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 15. กด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย