ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP ENVY, Deskjet - ข้อผิดพลาด 'Paper Jam' (กระดาษติด)

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้:
รุ่นเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 5530 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 5536 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 5531 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 5539 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 5532 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 4515 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 5534 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 4518 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 5535 e-All-in-One
ขณะพิมพ์ เครื่องหยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Paper Jam (กระดาษติด) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แผงควบคุมอาจแสดงข้อความช่วงสั้น ๆ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติด
  บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา
แนวทางที่หนึ่ง: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากถาดป้อนกระดาษหรือด้านในของเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำกระดาษที่ติดออกจากด้านหลังของตัวพลิกกระดาษ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากลูกกลิ้งด้านหลังของตัวพลิกกระดาษ
 1. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 2. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. นำกระดาษที่ติดออกจากช่องเปิดสำหรับตลับหมึกออกไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ
    บันทึก
  ใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาเศษกระดาษที่อาจติดค้างด้านในเครื่องพิมพ์ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออกจากช่องตลับหมึก
  ภาพ: นำกระดาษที่ติดออกจากช่องตลับหมึก
 4. หากฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษที่ด้านหลังของพื้นที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : มองหาเส้นทางป้อนกระดาษ
  ภาพ: มองหาเส้นทางป้อนกระดาษ
 5. นำฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออกโดยบีบแถบยื่นเข้าด้วยกัน จากนั้นยกขึ้น
   รูปภาพ : ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
   ภาพ: ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
  1. หนีบแถบยื่นเข้าหากัน
  2. ยกขึ้น
 6. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดค้างหรือเศษกระดาษออกจากลูกกลิ้งด้านหลัง เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ
    บันทึก
  ใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาเศษกระดาษที่อาจติดค้างด้านในเครื่องพิมพ์ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
  รูปภาพ : นำกระดาษออกจากลูกกลิ้งด้านหลัง
  ภาพ: นำกระดาษออกจากลูกกลิ้งด้านหลัง
 7. มองหาฝาครอบเส้นทางป้อนตัวพลิกกระดาษด้านล่างฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษพอดี
 8. สอดนิ้วเข้าในช่องเปิดด้านหลังฝาครอบ จากนั้นยกขึ้น ยกจนกระทั่งได้ยินเสียงฝาครอบเส้นทางป้อนของตัวพลิกกระดาษคลิกในตำแหน่งตั้งตรง
 9. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดและเศษกระดาษออก เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ
    บันทึก
  ใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาเศษกระดาษที่อาจติดค้างด้านในเครื่องพิมพ์ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
   รูปภาพ : ยกฝาครอบเส้นทางป้อนตัวพลิกหน้ากระดาษ จากนั้นนำกระดาษที่ติดออก
   ภาพ: ยกฝาครอบเส้นทางป้อนตัวพลิกหน้ากระดาษ จากนั้นนำกระดาษที่ติดออก
  1. ยกฝาครอบเส้นทางป้อนตัวพลิกหน้ากระดาษ
  2. ดึงกระดาษที่ติดออก
 10. ค่อย ๆ ดันฝาครอบเส้นทางป้อนตัวพลิกหน้ากระดาษลงจนได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าที่
 11. ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่โดยให้แถบสปริงหันไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ค่อย ๆ กดฝาครอบลงที่ขอบด้านซ้ายและขวา ฝาครอบจะคลิกเข้าที่
    บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบทั้งสองของฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
  ภาพ: ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
 12. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
พื้นผิวที่เรียบและสะอาดจะช่วยป้องกันถาดป้อนกระดาษไม่ให้งอขณะดันเข้า ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิววางเคร่องพิมพ์เรียบและไม่มีสิ่งกีดขวาง
 1. ค่อย ๆ พลิกเครื่องพิมพ์โดยตั้งจากด้านขวาของเครื่อง
  รูปภาพ : ค่อย ๆ พลิกเครื่องพิมพ์โดยตั้งจากด้านขวาของเครื่อง
  ภาพ: ค่อย ๆ พลิกเครื่องพิมพ์โดยตั้งจากด้านขวาของเครื่อง
 2. ตรวจสอบพื้นผิวด้านล่างและรอบ ๆ ที่จัดวางเครื่องพิมพ์เพื่อหาสิ่งต่อไปนี้
  • เศษกระดาษที่ติดค้างในถาดป้อนกระดาษ
  • วัตถุแข็งเล็ก ๆ เช่น สายไฟ ปากกา ดินสอและหนังสือ
  • พื้นผิวที่นุ่มหรือไม่ได้ระนาบ เช่น แผ่นรองจานหรือพรมหรือสิ่งของใกล้เคียง
 3. นำสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ออก
 4. พลิกเครื่องในตำแหน่งปกติ
 5. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 6. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 7. กด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
หากสามารถดึงกระดาษที่ติดได้จากถาดป้อนกระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษออก
 1. ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  รูปภาพ : ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 2. นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันออกจากถาดกระดาษ
 3. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดค้างหรือเศษกระดาษออกจากถาดกระดาษ เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ
    บันทึก
  ใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาเศษกระดาษที่อาจติดค้างด้านในถาด หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 4. จับที่ด้านหน้าของถาดกระดาษ จากนั้นดันกลับเข้าไปจนได้ยินเสียงคลิกเข้าที่
 5. นำกระดาษออกจากถาด จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
 6. รอ 30 นาที จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  • หากเครื่องพิมพ์แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Paper Jam (กระดาษติด) ให้ข้ามไปขั้นตอนในการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อผิดพลาด Paper Jam (กระดาษติด) ให้ใส่กระดาษในถาด จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่สี่: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 1. ใส่กระดาษธรรมดาขนาดในถาดป้อนกระดาษหากไม่ได้ใส่อยู่แล้ว
    บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาถาดป้อนกระดาษเปิดอยู่ขณะทำการพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่เปิดฝาถาดป้อนกระดาษไว้
  ภาพ: ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่เปิดฝาถาดป้อนกระดาษไว้
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) () จากนั้นกดเลือก Tools (เครื่องมือ)
 3. เลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานทดสอบออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือรายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดลูกกลิ้งกระดาษด้านในช่องตลับหมึก
ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • วัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุยและไม่ขาดหรือรุ่ยเป็นเส้น
  • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้)
 2. กดปุ่ม Power เพื่อปิดเครื่องพิมพ์
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 4. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 5. หากฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษที่ด้านหลังของพื้นที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : มองหาเส้นทางป้อนกระดาษ
  ภาพ: มองหาเส้นทางป้อนกระดาษ
 6. นำฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษออกโดยบีบแถบยื่นเข้าด้วยกัน จากนั้นยกขึ้น
   รูปภาพ : ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
   ภาพ: ถอดฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
  1. หนีบแถบยื่นเข้าหากัน
  2. ยกขึ้น
 7. ชุบวัสดุสำหรับเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 8. กดวัสดุสำหรับเช็ดกับลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นหมุนลูกกลิ้งขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
 9. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 10. ตรวจสอบลูกกลิ้งด้านล่างฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งยังอยู่ดีและหมุนได้ตามปกติ และหยุ่นรับน้ำหนักเมื่อลองกดดู หากลูกกลิ้งเสียหาย ให้เปลี่ยนฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษใหม่
  รูปภาพ : ตรวจสอบลูกกลิ้งที่ฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
  ภาพ: ตรวจสอบลูกกลิ้งที่ฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษ
 11. ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่โดยให้แถบสปริงหันไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ค่อย ๆ กดฝาครอบลงที่ขอบด้านซ้ายและขวา ฝาครอบจะคลิกเข้าที่
    บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบทั้งสองของฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
  ภาพ: ติดตั้งฝาครอบเส้นทางป้อนกระดาษกลับเข้าที่
 12. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 13. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 14. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 15. กด OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือรายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ: Flag ไทย