ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 6600 - ข้อผิดพลาดกระดาษติด

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 6600 e-All-in-One
ขณะพิมพ์ เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฎขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แสดงว่ากระดาษอาจติดอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง
วิดีโอชุดนี้สาธิตวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติด
  บันทึก
วิดีโอชุดนี้แสดงเครื่องพิมพ์ HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One (H711) แต่ขั้นตอนจะไม่ต่างจากเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
ขั้นตอนที่ 1: มองหากระดาษที่ติดค้าง
กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด
  หมายเหตุ
การพยายามนำกระดาษที่ติดออกทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์อาจทำให้กลไกการพิมพ์เสียหาย หาช่องทางเข้าไปยังจุุดที่ติด แล้วนำกระดาษติดออกผ่านด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หากสามารถทำได้
หากคุณได้ตรวจสอบ และนำกระดาษที่ติดออกจากพื้นที่พิมพ์แต่ละส่วนของเครื่องพิมพ์ และข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ ให้ไปขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระตลอดความกว้างของผลิตภัณฑ์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ช่องสอดนิ้วด้านข้างของเครื่องพิมพ์
 3. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 5. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจหากระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่อาจกีดขวางแคร่ตลับหมึก จากนั้นนำกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมออก
    หมายเหตุ
  หากกระดาษฉีกขาดเมื่อคุณนำออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อเพราะอาจยังมีกระดาษส่วนที่ขาดติดอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ หากกระดาษยังค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดกระดาษติดค้างได้อีก
 6. ล้วงเข้าไปในเครื่องพิมพ์ผ่านฝาครอบตลับบรรจุหมึก จากนั้นค่อย ๆ ดันแคร่ให้เคลื่อนที่
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
 7. นำกระดาษที่ติดค้างหรือกีดขวางอยู่ออก
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนได้อิสระตลอดความกว้างของเครื่องพิมพ์ ดันแคร่ตลับหมึกไปท้างด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดันกลับไปทางขวา
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 10. เสียบสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้น ลองพิมพ์อีกครั้ง
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นปลดสายไฟออก
    คำเตือน
  ปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 2. เลื่อนฝาช่องเปิดด้านหลังไปทางขวา จากนั้นดึงเข้าหาตัว
   ภาพ: เปิดฝาช่องเปิดด้านหลัง
  1. เลื่อนฝาช่องเปิดด้านหลังไปทางขวา
  2. ดึงฝาช่องเปิดด้านหลังเข้าหาตัว
 3. ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำกลั่นให้หมาด จากนั้นบิดผ้าให้แห้ง
 4. กดผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  ภาพ: ทำความสะอาดลูกกลิ้ง
 5. รอให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)
 6. ติดตั้งฝาช่องเปิดด้านหลังกลับเข้าที่
   ภาพ: ติดตั้งฝาช่องเปิดด้านหลังกลับเข้าที่
  1. กำหนดตำแหน่งฝาช่องเปิดด้านหลังที่เครื่องพิมพ์
  2. ดันฝาหลังเข้าในเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 4: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
บางครั้งอาจมีได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่ากระดาษติดแม้จะไม่มีกระดาษติดจริง (การแจ้งข้อบกพร่องล้มเหลว) รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ซึ่งอาจช่วยให้การแจ้งข้อบกพร่องผิดพลาดหายไป จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
    บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
 9. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย