ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 6600, Officejet 6700 - ข้อความ 'Carriage Jam' (แคร่ค้าง) ปรากฏขึ้น

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 6600 e-All-in-One และ HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One
ข้อความ 'Carriage Jam' (แคร่ตลับหมึกค้าง) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เครื่องหยุดการพิมพ์และแคร่ค้าง
แนวทางที่หนึ่ง: ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครั้ง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตกลไกเครื่องพิมพ์โดยปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 1: ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครั้ง
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ปิดการทำงาน ให้ปลดสายไฟจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. รอ 60 วินาที
 3. หากปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์ให้ต่อสายกลับเข้าไปใหม่ที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 4. รอจนสิ้นสุดการอุ่นเครื่องก่อนดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
การพิมพ์หน้าทดสอบใช้เพื่อยืนยันว่าฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดเลือกลูกศรขวา ()
 3. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 4. กดลูกศรลง () เพื่อไปที่ Reports (รายงาน)
 5. เลือก Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) รายงานสถานะเครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สอง: นำกระดาษที่ติดค้างออก
กระดาษที่ติดค้างอาจทำให้แคร่ช่องตลับหมึกติดค้าง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติดค้าง
นำกระดาษที่ซ้อนไม่ติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษหรือถาดจ่ายกระดาษ
  หมายเหตุ
ห้ามนำกระดาษที่ติดค้างออกในตอนนี้ การพยายามนำกระดาษที่ติดออกทางด้านหน้าของเครื่องอาจทำให้กลไกการพิมพ์เสียหาย
นำกระดาษที่ไม่ติดกันทั้งหมดออกจากถาดป้อนและจ่ายกระดาษ
อย่าดึงกระดาษที่ติดค้าง
ภาพ: นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันสนิทออกจากถาดป้อนและจ่ายกระดาษ
ภาพ: อย่าดึงกระดาษที่ติดค้างจากด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3: นำกระดาษออกจากช่องเปิดของแคร่ตลับหมึก
ขั้นตอนต่อไปนี้ต้องใช้ไฟฉายเพื่อตรวจหากระดาษที่ติดในเส้นทางแคร่ตลับหมึก
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
    คำเตือน
  อย่าเอื้อมเข้าไปด้านในช่องตลับหมึกขณะเสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ไว้
 3. เลื่อนนิ้วไปตามช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงไปด้านหน้าเพื่อเปิดช่องติดตั้งตลับหมึก
  รูปภาพ : ช่องด้านข้างของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ช่องด้านข้างของเครื่องพิมพ์
 4. จับกระดาษที่ติดอยู่ในแคร่ตลับหมึกโดยใช้สองมือ จากนั้นดึงกระดาษช้า ๆ อย่างมั่นคงเพื่อนำกระดาษออก
  รูปภาพ : ค่อย ๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากเส้นทางแคร่ตลับหมึก
  ภาพ: ค่อย ๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากเส้นทางแคร่ตลับหมึก
 5. ใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาเศษกระดาษที่อาจติดค้างด้านในเครื่องพิมพ์ ตรวจด้านด้านซ้าย ด้านขวาและตรงกลางช่องเปิด จากนั้นนำเศษกระดาษออกมา หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก หากกระดาษติดค้างด้านหลังแคร่ตลับหมึก อย่าพยายามเคลื่อนแคร่ตลับหมึกในขั้นตอนนี้
  รูปภาพ : ตรวจหากระดาษที่ติดในเส้นทางกระดาษ
  ภาพ: ตรวจหากระดาษที่ติดในเส้นทางกระดาษ
 6. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
ขั้นตอนที่ 4: นำกระดาษที่ติดออกจากถาดจ่ายกระดาษ
ขั้นตอนต่อไปนี้ต้องใช้ไฟฉายเพื่อตรวจหากระดาษที่ติดในถาดกระดาษ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
 3. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ไม่เรียงชิดกันออกจากถาดจ่ายกระดาษ
 4. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบถาดจ่ายกระดาษ
  ใช้ไฟฉาย
  กระดาษที่ติดค้างในถาดจ่ายกระดาษ
  ภาพ: ใช้ไฟฉาย
  ภาพ: กระดาษที่ติดค้างในถาดจ่ายกระดาษ
 5. ตรวจสอบลูกกลิ้งที่ถาดจ่ายกระดาษว่ามีกระดาษติดหรือไม่
 6. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดค้างหรือเศษกระดาษออกจากลูกกลิ้งถาดจ่ายกระดาษ ใช้สองมือดึงกระดาษทั้งแผ่นเพื่อไม่ให้กระดาษขาด
ขั้นตอนที่ 5: นำกระดาษที่ติดออกจากถาดใส่กระดาษ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
 3. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดจ่ายกระดาษหากยังไม่ได้นำออก
 4. ยกถาดจ่ายกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกถาดจ่ายกระดาษขึ้น
  ภาพ: ยกถาดจ่ายกระดาษขึ้น
 5. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบถาดป้อนกระดาษ
  ใช้ไฟฉาย
  กระดาษที่ติดค้างในถาดป้อนกระดาษ
  ภาพ: ใช้ไฟฉาย
  ภาพ: กระดาษที่ติดค้างในถาดป้อนกระดาษ
 6. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดค้างหรือเศษกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ ใช้สองมือดึงกระดาษทั้งแผ่นเพื่อไม่ให้กระดาษขาด
    หมายเหตุ
  นำกระดาษออกจากถาดอย่างระมัดระวัง หากพบเศษกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดกระดาษติดขึ้นได้อีก และส่งผลให้กลไกการพิมพ์เสียหาย
 7. กดถาดจ่ายกระดาษลง
 8. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 9. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 6: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
การพิมพ์หน้าทดสอบใช้เพื่อยืนยันว่าฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดเลือกลูกศรขวา ()
 3. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 4. กดลูกศรลง () เพื่อไปที่ Reports (รายงาน)
 5. เลือก Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) รายงานสถานะเครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สาม: นำตลับหมึกออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
การใส่หรือติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องแจ้งว่ามีการติดค้างของแคร่ช่องตลับหมึก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดและใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
ขั้นตอนที่ 1: นำตลับหมึกออก
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 2. เลื่อนนิ้วไปตามช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงไปด้านหน้าเพื่อเปิดช่องติดตั้งตลับหมึก แคร่ตลับหมึกจะเคลื่อนไปตรงกลางของช่องเปิดสำหรับตลับหมึก รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
  รูปภาพ : ช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
 3. กดที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
    หมายเหตุ
  อย่าทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ภายนอกเครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งตัวเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออก
  ภาพ: นำตลับหมึกออก
 4. ตรวจสอบตลับหมึกว่ามีความเสียหายหรือไม่
  • หากคุณพบตลับหมึกพิมพ์เสียหายให้จัดหาตลับหมึกใหม่ และนำออกจากกล่องบรรจุ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนในการติดตั้งตลับหมึกจะเหมือนกันกับการติดตั้งตลับหมึกใหม่
  • หากตลับหมึกไม่เสียหาย ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไปเพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่
ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปใหม่
 1. เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่ จุดสีที่ฉลากของตลับจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 2. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่น
 3. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
การพิมพ์หน้าทดสอบใช้เพื่อยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดเลือกลูกศรขวา ()
 3. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 4. กดลูกศรลง () เพื่อไปที่ Reports (รายงาน)
 5. เลือก Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) รายงานสถานะเครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สี่: ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ
ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกจากแท่นพัก แคร่ตลับหมึกจะต้องเคลื่อนได้อิสระ จากนั้นตรวจสอบว่าไม่มีกระดาษติดหรือมีเศษสิ่งตกค้างด้านหลังตลับหมึก
ขั้นตอนที่ 1: เลื่อนแคร่ตลับหมึกออกจากแท่นพัก
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เลื่อนนิ้วไปตามช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงไปด้านหน้าเพื่อเปิดช่องติดตั้งตลับหมึก แคร่ตลับหมึกจะเคลื่อนไปตรงกลางของช่องเปิดสำหรับตลับหมึก รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
  รูปภาพ : ช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ตลับหมึกเคลื่อนจากตำแหน่งแท่นพักทางด้านขวาของช่องเปิดของตลับหมึกและหยุดที่ตรงกลาง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนได้อิสระ
  • หากแคร่ค้างอยู่ที่แท่นพักทางด้านขวาของช่องเปิดสำหรับตลับหมึกและไม่เคลื่อนมาตรงกลางเมื่อเปิดฝาช่องตลับหมึกและถอดสายไฟแล้ว ให้ใช้แรงเล็กน้อยเพื่อเคลื่อนแคร่ตลับหมึกจากด้านขวาไปที่กลางช่องเปิดสำหรับตลับหมึก หากคุณไม่สามารถเคลื่อนแคร่ตลับหมึกพิมพ์โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยได้ ให้ทำตามแนวทางต่อไปเพื่อเสียบเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้ากับเต้ารับที่ผนัง
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
    คำเตือน
  อย่าเอื้อมเข้าไปด้านในช่องตลับหมึกขณะเสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ไว้
 3. จับที่แคร่ตลับหมึก จากนั้นใช้แรงเล็กน้อยเพื่อเคลื่อนแคร่ตลับหมึกไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  ข้อสำคัญ: ใช้แรงเล็กน้อยเพื่อเคลื่อนแคร่ตลับหมึก การใช้แรงฝืนอาจทำให้เครื่องพิมพ์ได้รับความเสียหาย
  รูปภาพ : เคลื่อนแคร่ตลับหมึก
  ภาพ: เคลื่อนแคร่ตลับหมึก
 4. เลื่อนแคร่ตลับหมึกไปทางด้านซ้ายสุดของเครื่องพิมพ์
  หากแคร่ตลับหมึกไม่สามารถเคลื่อนได้อิสระ ให้ใช้แรงเล็กน้อยเพื่อดันไปทางด้านขวาของแคร่ จากนั้นดันแคร่ไปทางซ้าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เฉพาะในกรณีที่แคร่ตลับหมึกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งพัก หรือทางด้านขวาสุดของเครื่อง
 5. ใช้ไฟฉายส่องเพื่อมองหาและขจัดสิ่งกีดขวางตามแนวแคร่ทางด้านขวาออก เช่น กระดาษหรือสิ่งสกปรก
  รูปภาพ : ตรวจหากระดาษที่ติดในเส้นทางกระดาษ
  ภาพ: ตรวจหากระดาษที่ติดในเส้นทางกระดาษ
 6. เลื่อนแคร่ตลับหมึกไปทางด้านขวาสุดของเครื่องพิมพ์
 7. ใช้ไฟฉายส่องเพื่อมองหาและขจัดสิ่งกีดขวางตามแนวแคร่ทางด้านซ้ายออก เช่น กระดาษหรือสิ่งสกปรก
  ใช้ไฟฉาย
  กระดาษติดค้างที่เส้นทางแคร่ตลับหมึกด้านซ้าย
  ภาพ: ใช้ไฟฉาย
  ภาพ: กระดาษติดค้างที่เส้นทางแคร่ตลับหมึกด้านซ้าย
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 9. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 10. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
การพิมพ์หน้าทดสอบใช้เพื่อยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดเลือกลูกศรขวา ()
 3. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 4. กดลูกศรลง () เพื่อไปที่ Reports (รายงาน)
 5. เลือก Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) รายงานสถานะเครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่ห้า: เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าไฟเลี้ยงทำงานได้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 1: เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 3. ถอดสายไฟจากปลั๊กต่อพ่วงหรือระบบป้องกันไฟกระชาก
 4. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
 5. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 6. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
การพิมพ์หน้าทดสอบใช้เพื่อยืนยันว่าฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดเลือกลูกศรขวา ()
 3. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 4. กดลูกศรลง () เพื่อไปที่ Reports (รายงาน)
 5. เลือก Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) รายงานสถานะเครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่หก: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1: ทำการรีเซ็ตระบบไฟ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 3. รออย่างน้อย 30 วินาที
 4. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 5. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์
การพิมพ์หน้าทดสอบใช้เพื่อยืนยันว่าฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดเลือกลูกศรขวา ()
 3. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 4. กดลูกศรลง () เพื่อไปที่ Reports (รายงาน)
 5. เลือก Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) รายงานสถานะเครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หากเครื่องพิมพ์หน้าทดสอบเครื่องได้แต่คุณพบปัญหาอื่นกับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่โฮมเพจบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ HP และจากนั้น ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณพบ
    บันทึก
  หากหน้าเอกสารแสดงภูมิภาคหรือภาษาไม่ถูกต้อง ให้คลิกที่ลิงค์ Region - Language จากมุมด้านขวาบนของเบราเซอร์ จากนั้นคุณสามารถเลือกภูมิภาคและภาษาที่ต้องการ
 • หากเครื่องไม่พิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง แสดงว่ามีปัญหากับชิ้นส่วนของเครื่อง ทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย