ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP LaserJet Pro MFP M521 - ชุด ADF ทั้งหมด

บทนำ
ก่อนการเริ่มต้น
 • ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนชุดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนชุด
  คำอธิบาย
  A8P79-65014
  ชุด ADF ทั้งหมดพร้อมคู่มือคำแนะนำ
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไขควง #2 Phillips ที่มีปลายแม่เหล็ก
 • ไขควงปากแบนขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 1 - ถอดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 1. ทำดังนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ถอดสายไฟ
     คำเตือน
   เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอห้าวินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
 2. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
 3. ถอดสกรูหนึ่งตัวและแท็บหนึ่งอัน
  รูปภาพ : ถอดสกรูหนึ่งตัวและแท็บหนึ่งอัน
 4. ถอดฝาครอบ Dummy
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบ Dummy
 5. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลัง
 6. ค่อยๆ ดึงฝาลง และกดฝาลงจนกว่าจะเปิดจนสุด
  รูปภาพ : ค่อยๆ ดึงฝาลง และกดฝาลงจนกว่าจะเปิดจนสุด
 7. ดันขึ้นที่แขนเชื่อมต่อเพื่อปลด
    หมายเหตุ
  แขนเชื่อมต่ออยู่ภายใต้แรงดันของสปริง อย่าปล่อยให้แขนเชื่อมต่อกลับไปทางเครื่องพิมพ์เมื่อคุณทำการปลด
  รูปภาพ : ดันขึ้นที่แขนเชื่อมต่อเพื่อปลด
 8. ถอดสกรูสองตัว
  รูปภาพ : ถอดสกรูสองตัว
 9. เปิดฝาด้านหลังล่าง แล้วปลดแท็บหนึ่งอัน
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลังล่าง แล้วปลดแท็บหนึ่งอัน
 10. ปลดแท็บหนึ่งตัว
  รูปภาพ : ปลดแท็บหนึ่งตัว
 11. หมุนด้านล่างของชุดฝาครอบด้านหลังออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : หมุนด้านล่างของชุดฝาครอบด้านหลังออกจากเครื่องพิมพ์
 12. ดึงลงที่ชุดฝาครอบด้านหลังเพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ดึงลงที่ชุดฝาครอบด้านหลังเพื่อถอดออก
 13. ถอดสกรูหนึ่งตัว
  รูปภาพ : ถอดสกรูหนึ่งตัว
 14. จับฝาครอบและดึงออกจากเครื่องพิมพ์ ปลดแท็บแรก (หมายเลข 1) แล้วปลดแท็บที่สอง (หมายเลข 2) ปลดแท็บที่สาม (หมายเลข 3) หากจำเป็น เพื่อแยกฝาครอบออกจากเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  แท็บด้านในช่องใส่ถาด (หมายเลข 2) อยู่ด้านล่างรางถาดพลาสติก อาจง่ายกว่าหากยกด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ขึ้นเล็กน้อย และใช้ไขควงปลายแบนขนาดเล็กเพื่อปลดแท็บนี้
  รูปภาพ : จับฝาครอบและดึงออกจากเครื่องพิมพ์ ปลดแท็บแรก (หมายเลข 1) แล้วปลดแท็บที่สอง (หมายเลข 2) ปลดแท็บที่สาม (หมายเลข 3) หากจำเป็น เพื่อแยกฝาครอบออกจากเครื่องพิมพ์
 15. ถอด FFC 4 ตัว (หมายเลข 1) ตัวยึด FFC (ยึดเข้าที่โดยสกรู 1 ตัวและแท็บ 1 อัน, หมายเลข 2) และขั้วต่อ 3 ตัว (M521dw) หรือขั้วต่อ 2 ตัว (M521dn) จาก PCA ของฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 3)
  รูปภาพ : ถอด FFC 4 ตัว (หมายเลข 1) ตัวยึด FFC (ยึดเข้าที่โดยสกรู 1 ตัวและแท็บ 1 อัน, หมายเลข 2) และขั้วต่อ 3 ตัว (M521dw) หรือขั้วต่อ 2 ตัว (M521dn) จาก PCA ของฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 3)
 16. สอด FFC และขั้วต่อผ่านตัวยึด
  รูปภาพ : สอด FFC และขั้วต่อผ่านตัวยึด
 17. ถอดสกรูหนึ่งตัว แล้วถอดสายกราวด์ USB
  รูปภาพ : ถอดสกรูหนึ่งตัว แล้วถอดสายกราวด์ USB
 18. ถอดสกรูหนึ่งตัวที่ด้านขวาของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
  รูปภาพ : ถอดสกรูหนึ่งตัวที่ด้านขวาของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
 19. ถอดสกรูหนึ่งตัวที่ด้านหลังขวาของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ แล้วถอดสกรูกราวด์ที่ด้านหลังซ้ายของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
  รูปภาพ : ถอดสกรูหนึ่งตัวที่ด้านหลังขวาของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ แล้วถอดสกรูกราวด์ที่ด้านหลังซ้ายของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
 20. ถอดสกรูหนึ่งตัวที่ด้านซ้ายของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
  รูปภาพ : ถอดสกรูหนึ่งตัวที่ด้านซ้ายของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
 21. เลื่อนชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ถอยหลัง แล้วดึงขึ้นเพื่อถอดออก
  รูปภาพ : เลื่อนชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ถอยหลัง แล้วดึงขึ้นเพื่อถอดออก
 22. วางชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์กลับหัวบนพื้นผิวเรียบอย่างระมัดระวัง
 23. ถอดสกรูสามตัว แล้วถอดฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ถอดสกรูสามตัว แล้วถอดฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
 24. แยก FFC ที่มีกาวด้านหลังออกจากชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์อย่างระมัดระวัง และถอดออกจากช่องใต้ฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
  รูปภาพ : แยก FFC ที่มีกาวด้านหลังออกจากชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์อย่างระมัดระวัง และถอดออกจากช่องใต้ฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
 25. ตัดสายรัดพลาสติกที่ยึดมัดสายไฟกับชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ และถอดออกจากช่องใต้ฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
    บันทึก
  เปลี่ยนสายรัดสำหรับยึดมัดสายไฟเมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ทั้งหมดอีกครั้ง
  รูปภาพ : ตัดสายรัดพลาสติกที่ยึดมัดสายไฟกับชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ และถอดออกจากช่องใต้ฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ตัดสายรัดพลาสติกที่ยึดมัดสายไฟกับชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ และถอดออกจากช่องใต้ฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
 26. วางชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ด้านที่ถูกต้องขึ้นบนพื้นผิวเรียบ ยกชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษขึ้น และปลดแท็บสองอัน
  รูปภาพ : วางชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ด้านที่ถูกต้องขึ้นบนพื้นผิวเรียบ ยกชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษขึ้น และปลดแท็บสองอัน
 27. ยกอุปกรณ์ป้อนกระดาษขึ้น และสอด FFC และมัดสายไฟผ่านช่องในชุดสแกนเนอร์อย่างระมัดระวังเพื่อแยกชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษออกจากชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ยกอุปกรณ์ป้อนกระดาษขึ้น และสอด FFC และมัดสายไฟผ่านช่องในชุดสแกนเนอร์อย่างระมัดระวังเพื่อแยกชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษออกจากชุดสแกนเนอร์
ขั้นตอนที่ 2 - นำอุปกรณ์ป้อนกระดาษสำรองออกจากกล่อง
นำอุปกรณ์ป้อนกระดาษสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
หากต้องส่งคืนหรือรีไซเคิลชิ้นส่วนของคุณ ให้ไปที่ การส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
รูปภาพ : นำอุปกรณ์ป้อนกระดาษสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 - ติดตั้งอุปกรณ์ป้อนกระดาษสำรอง
 1. วางชุดสแกนเนอร์บนพื้นผิวเรียบอย่างระมัดระวัง
 2. กดอุปกรณ์ป้อนกระดาษลงในตำแหน่ง จากนั้นสอด FFC และมัดสายไฟผ่านช่องในชุดสแกนเนอร์อย่างระมัดระวัง
  รูปภาพ : กดอุปกรณ์ป้อนกระดาษลงในตำแหน่ง จากนั้นสอด FFC และมัดสายไฟผ่านช่องในชุดสแกนเนอร์อย่างระมัดระวัง
 3. จัดตำแหน่งบานพับอุปกรณ์ป้อนกระดาษในช่องในชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : จัดตำแหน่งบานพับอุปกรณ์ป้อนกระดาษในช่องในชุดสแกนเนอร์
 4. วางชุดสแกนเนอร์กลับหัวบนพื้นผิวเรียบอย่างระมัดระวัง
  รูปภาพ : วางชุดสแกนเนอร์กลับหัวบนพื้นผิวเรียบอย่างระมัดระวัง
 5. ติดตั้ง FFC ที่มีกาวด้านหลังจากชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษในช่องใต้ฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ติดตั้ง FFC ที่มีกาวด้านหลังจากชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษในช่องใต้ฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
 6. ร้อยสายรัดพลาสติกผ่านจุดติดตั้ง แล้วติดตั้งสายรัดกับมัดสายไฟ
  รูปภาพ : ร้อยสายรัดพลาสติกผ่านจุดติดตั้ง แล้วติดตั้งสายรัดกับมัดสายไฟ
 7. ติดตั้งสกรูสามตัว แล้วติดตั้งฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูสามตัว แล้วติดตั้งฝาครอบด้านหลังสแกนเนอร์
 8. ติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์บนโครงเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์บนโครงเครื่องพิมพ์
 9. ติดตั้งสกรูหนึ่งตัวที่ด้านซ้ายของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูหนึ่งตัวที่ด้านซ้ายของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
 10. ติดตั้งสกรูหนึ่งตัวที่ด้านหลังขวาของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ แล้วติดตั้งสกรูกราวด์ที่ด้านหลังซ้ายของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูหนึ่งตัวที่ด้านหลังขวาของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์ แล้วติดตั้งสกรูกราวด์ที่ด้านหลังซ้ายของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
 11. ติดตั้งสกรูหนึ่งตัวที่ด้านขวาของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูหนึ่งตัวที่ด้านขวาของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ/สแกนเนอร์
 12. ติดตั้งสายกราวด์ USB ด้วยสกรูหนึ่งตัว
  รูปภาพ : ติดตั้งสายกราวด์ USB ด้วยสกรูหนึ่งตัว
 13. สอด FFC และขั้วต่อผ่านตัวยึด
  รูปภาพ : สอด FFC และขั้วต่อผ่านตัวยึด
 14. เชื่อมต่อ FFC สี่ตัว ตัวยึด FFC (ยึดเข้าที่โดยสกรูหนึ่งตัวและแท็บหนึ่งอัน) และขั้วต่อสามตัว (M521dw) หรือขั้วต่อสองตัว (M521dn) จาก PCA ของฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ถอด FFC สี่ตัว ตัวยึด FFC (ยึดเข้าที่โดยสกรูหนึ่งตัวและแท็บหนึ่งอัน) และขั้วต่อสามตัว (M521dw) หรือขั้วต่อสองตัว (M521dn) จาก PCA ของฟอร์แมตเตอร์
 15. ติดตั้งแท็บฝาครอบด้านซ้ายที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ แล้วหมุนฝาครอบด้านซ้ายลงในตำแหน่งที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งแท็บฝาครอบด้านซ้ายที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ หมุนฝาครอบด้านซ้ายลงในตำแหน่งที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ แล้วติดตั้งแท็บฝาครอบด้านซ้ายที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 16. จับฝาครอบและดึงไปทางเครื่องพิมพ์ ติดตั้งแท็บแรก (หมายเลข 1) แล้วติดตั้งแท็บที่สองและที่สาม
  รูปภาพ : จับฝาครอบและดึงไปทางเครื่องพิมพ์ ติดตั้งแท็บแรก (หมายเลข 1) แล้วติดตั้งแท็บที่สองและที่สาม
 17. ติดตั้งสกรูหนึ่งตัว
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูหนึ่งตัว
 18. ติดตั้งด้านบนของฝาครอบด้านหลัง และหมุนด้านล่างของฝาครอบด้านหลังให้เข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งด้านบนของฝาครอบด้านหลัง และหมุนด้านล่างของฝาครอบด้านหลังให้เข้าที่
 19. เปิดฝาด้านหลังล่าง แล้วติดตั้งแท็บหนึ่งอันทางด้านซ้าย
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลังล่าง แล้วติดตั้งแท็บหนึ่งอันทางด้านซ้าย
 20. ติดตั้งแท็บหนึ่งอันทางด้านขวา
  รูปภาพ : ติดตั้งแท็บหนึ่งอันทางด้านขวา
 21. ติดตั้งสกรูสองตัว
    บันทึก
  สกรูสองตัวเหล่านี้ต่างประเภทกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูสองตัว
 22. ติดตั้งแขนเชื่อมต่อ
  รูปภาพ : ติดตั้งแขนเชื่อมต่อ
 23. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหลัง
 24. จัดตำแหน่งฝาครอบ Dummy
  รูปภาพ : จัดตำแหน่งฝาครอบ Dummy
 25. ติดตั้งสกรูหนึ่งตัวและแท็บหนึ่งอัน
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูหนึ่งตัวและแท็บหนึ่งอัน
 26. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้ง
 27. ทำดังนี้:
  1. เชื่อมต่อสายไฟ
  2. เปิดเครื่องพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย