ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Officejet - ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์

ปัญหา
เครื่องพิมพ์พบปัญหาต่อไปนี้:
  • เครื่องพิมพ์ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ได้
  • เครื่องพิมพ์ส่งแฟกซ์ได้ แต่ไม่สามารถรับแฟกซ์ได้
  • เครื่องพิมพ์รับแฟกซ์ได้ แต่ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย