ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - เปลี่ยน DIMM

บทนำ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม
 • ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนชุดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนชุด
  คำอธิบาย
  CF066–67095
  ขุด DIMM พร้อมคู่มือคำแนะนำ
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชุดนี้
  หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ได้ ในการลดโอกาสเกิดความเสียหายจาก ESD ให้วางเครื่องพิมพ์บนแผ่นรอง ESD (หากมี) และสวมสายรัดข้อมือ ESD ที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน หากไม่มีเวิร์กสเตชัน ESD หรือแผ่นรอง ให้ป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดโดยแตะโครงสร้างที่เป็นแผ่นเหล็กก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD

ขั้นตอนที่ 1 - ถอดฟอร์แมตเตอร์

 1. ทำดังนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ถอดสายไฟ
  3. ถอดสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฟอร์แมตเตอร์
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอห้าวินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
 2. คลายตะปูควงสองตัวบนฟอร์แมตเตอร์
 3. ดึงฟอร์แมตเตอร์ออกจากเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2 - ถอด DIMM

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ปลดคลิปสองตัวที่ด้านหนึ่งของ DIMM โดยค่อยๆ ดึงออกจากกัน
 2. หมุน DIMM ขึ้น แล้วถอดออก อย่าทิ้ง DIMM

ขั้นตอนที่ 3 - นำ DIMM สำรองออกจากกล่อง

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
นำ DIMM สำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
หากต้องส่งคืนหรือรีไซเคิลชิ้นส่วนของคุณ ให้ไปที่ การส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้ง DIMM ที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 4 - ติดตั้ง DIMM สำรอง

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ใส่ DIMM อย่างระมัดระวังในแนวเอียงลงในตัวยึดในฟอร์แมตเตอร์
  บันทึก
  จัดตำแหน่ง DIMM ให้ช่องที่ DIMM ตรงกับแท็บในตัวยึด
 2. หมุน DIMM ตามทิศทางของลูกศรเพื่อติดตั้ง
 3. เมื่อติดตั้ง DIMM แล้ว ตรวจสอบว่าคลิปยึดที่ด้านขวาและซ้ายของ DIMM เข้าที่แล้ว

ขั้นตอนที่ 5 - ติดตั้งฟอร์แมตเตอร์อีกครั้ง

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ด้วยตัวกั้นที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องฟอร์แมตเตอร์ และกดฟอร์แมตเตอร์ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่
 2. ขันตะปูควงสองตัวด้วยนิ้ว

ขั้นตอนที่ 6 - ทดสอบการติดตั้ง

 1. ทำดังนี้:
  1. เชื่อมต่อสายไฟ
  2. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ในการตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์อย่างถูกต้องแล้ว ให้ตรวจดูการทำงานต่อไปนี้ของ LED บนฟอร์แมตเตอร์:
  • ไฟ Heartbeat LED (หมายเลข 1) สว่างหากฟอร์แมตเตอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
   • ขณะเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงาน ไฟ Heartbeat LED สว่างเป็นสีแดงประมาณหนึ่งวินาที แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวประมาณยี่สิบวินาที
   • หลังจากขั้นตอนเริ่มต้นการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ไฟ Heartbeat LED จะกะพริบอย่างต่อเนื่องหากเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง
  • ไฟ LED การเชื่อมต่อ (หมายเลข 2) แสดงว่าฟอร์แมตเตอร์ติดตั้งเข้าที่แล้ว ซึ่งจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ และจะยังเป็นสีเขียวหากติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่อย่างถูกต้อง
  หากไฟ LED ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดฟอร์แมตเตอร์ แล้วติดตั้งอีกครั้ง (ตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่ก่อนขันตะปูควง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย