ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - เปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์

บทนำ
ในการเปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์ คุณจะต้องถอดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD), DIMM และ PCA โทรสารออกจากฟอร์แมตเตอร์ที่ชำรุด แล้วติดตั้งอีกครั้งในฟอร์แมตเตอร์สำรอง
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
 • ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนชุดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนชุด
  คำอธิบาย
  CF066–67091
  ชุดฟอร์แมตเตอร์พร้อมคู่มือคำแนะนำ
  CF066–67093
  ชุดฟอร์แมตเตอร์พร้อมคู่มือคำแนะนำ (จีนเท่านั้น)
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชุดนี้
  หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ได้ ในการลดโอกาสเกิดความเสียหายจาก ESD ให้วางเครื่องพิมพ์บนแผ่นรอง ESD (หากมี) และสวมสายรัดข้อมือ ESD ที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน หากไม่มีเวิร์กสเตชัน ESD หรือแผ่นรอง ให้ป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดโดยแตะโครงสร้างที่เป็นแผ่นเหล็กก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
ขั้นตอนที่ 1 - ถอดฟอร์แมตเตอร์
 1. ทำดังนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ถอดสายไฟ
  3. ถอดสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฟอร์แมตเตอร์
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอห้าวินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
 2. คลายตะปูควงสองตัวบนฟอร์แมตเตอร์
 3. ดึงฟอร์แมตเตอร์ออกจากเครื่อง
ขั้นตอนที่ 2 - ถอด HDD
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. งอแท็บพลาสติก (หมายเลข 1) บนชุดฮาร์ดดิสก์ไปทางดิสก์เพื่อปลดแท็บใต้ PCA ของฟอร์แมตเตอร์
 2. เลื่อนฮาร์ดดิสก์ (คำบรรยาย 1) ในทิศทางที่ระบุ เพื่อถอดออกจาก PCA ของฟอร์แมตเตอร์ อย่าทิ้งฮาร์ดดิสก์
  บันทึก
วางชิ้นส่วนนี้ไว้ โดยจะติดตั้งในฟอร์แมตเตอร์สำรอง
ขั้นตอนที่ 3 - ถอด DIMM
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ปลดคลิปสองตัวที่ด้านหนึ่งของ DIMM โดยค่อยๆ ดึงออกจากกัน
 2. หมุน DIMM ขึ้น แล้วถอดออก อย่าทิ้ง DIMM
  บันทึก
วางชิ้นส่วนนี้ไว้ โดยจะติดตั้งในฟอร์แมตเตอร์สำรอง
ขั้นตอนที่ 4 - ถอด PCA โทรสาร
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ปลด PCA โทรสาร (หมายเลข 1) ออกจากขั้วต่อฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 2)
 2. หมุน PCA ขึ้นและออกจากฟอร์แมตเตอร์เพื่อถอดออก อย่าทิ้ง PCA โทรสาร
  บันทึก
วางชิ้นส่วนนี้ไว้ โดยจะติดตั้งในฟอร์แมตเตอร์สำรอง
ขั้นตอนที่ 5 - นำฟอร์แมตเตอร์สำรองออกจากกล่อง
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
นำฟอร์แมตเตอร์สำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
หากต้องส่งคืนหรือรีไซเคิลชิ้นส่วนของคุณ ให้ไปที่ การส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
  บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งฟอร์แมตเตอร์ที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รูปภาพ :
  บันทึก
ห้ามทิ้ง HDD, DIMM หรือ PCA โทรสาร ที่คุณถอดก่อนหน้านี้
ขั้นตอนที่ 6 - ติดตั้ง HDD
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. วางฮาร์ดดิสก์ไว้บนฟอร์แมตเตอร์ชุดใหม่ แล้วเลื่อนไปทางขั้วต่อ (คำบรรยาย 1) จนกระทั่งติดตั้งอยู่ในขั้วต่ออย่างแน่นหนา
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดไดรฟ์เสียบเข้าไปในขั้วต่อจนสุด และแถบพลาสติก (คำบรรยาย 1) ถูกรัดอย่างแน่นหนาเพื่อยึดฮาร์ดไดรฟ์ให้เข้าที่
  เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง ฮาร์ดไดรฟ์จะวางราบแนบสนิทกับ PCA ของฟอร์แมตเตอร์ หากฮาร์ดไดรฟ์ไม่แนบสนิทกับ PCA ของฟอร์แมตเตอร์ ให้ถอดออก แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 7 - ติดตั้ง DIMM
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ใส่ DIMM อย่างระมัดระวังในแนวเอียงลงในตัวยึดในฟอร์แมตเตอร์
    บันทึก
  จัดตำแหน่ง DIMM ให้ช่องที่ DIMM ตรงกับแท็บในตัวยึด
 2. หมุน DIMM ตามทิศทางของลูกศรเพื่อติดตั้ง
 3. เมื่อติดตั้ง DIMM แล้ว ตรวจสอบว่าคลิปยึดที่ด้านขวาและซ้ายของ DIMM เข้าที่แล้ว
ขั้นตอนที่ 8 - ติดตั้ง PCA โทรสาร
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
จัดวางตำแหน่งส่วนปลายพอร์ตของ PCA โทรสาร (คำบรรยาย 1) ไว้ในช่องเสียบบนถาดฟอร์แมตเตอร์ หมุน PCA โทรสารลงไปทางฟอร์แมตเตอร์ (คำบรรยาย 2) แล้วกดลงบน PCA เพื่อให้ PCA ติดตั้งบนขั้วต่อของฟอร์แมตเตอร์อย่างแน่นหนา (คำบรรยาย 3)
ขั้นตอนที่ 9 - ติดตั้งฟอร์แมตเตอร์สำรอง
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ด้วยตัวกั้นที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องฟอร์แมตเตอร์ และกดฟอร์แมตเตอร์ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่
 2. ขันตะปูควงสองตัวด้วยนิ้ว
ขั้นตอนที่ 10 - ทดสอบการติดตั้ง
 1. ทำดังนี้:
  1. เชื่อมต่อสายไฟ
  2. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ในการตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์อย่างถูกต้องแล้ว ให้ตรวจดูการทำงานต่อไปนี้ของ LED บนฟอร์แมตเตอร์:
  • ไฟ Heartbeat LED (หมายเลข 1) สว่างหากฟอร์แมตเตอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
   • ขณะเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงาน ไฟ Heartbeat LED สว่างเป็นสีแดงประมาณหนึ่งวินาที แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวประมาณยี่สิบวินาที
   • หลังจากขั้นตอนเริ่มต้นการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ไฟ Heartbeat LED จะกะพริบอย่างต่อเนื่องหากเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง
  • ไฟ LED การเชื่อมต่อ (หมายเลข 2) แสดงว่าฟอร์แมตเตอร์ติดตั้งเข้าที่แล้ว ซึ่งจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ และจะยังเป็นสีเขียวหากติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่อย่างถูกต้อง
  หากไฟ LED ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดฟอร์แมตเตอร์ แล้วติดตั้งอีกครั้ง (ตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่ก่อนขันตะปูควง)

ประเทศ: Flag ไทย