ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

บทนำ

บันทึก
ในการดูวิดีโอสั้นที่แสดงขั้นตอนนี้ ให้คลิก ที่นี่
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
 • ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนชุดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนชุด
  คำอธิบาย
  CF235–67901
  ชุดสำรอง 320 GB HDD
  CF235–67920
  ชุดสำรอง 320 GB HDD (รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชุดนี้
  หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ได้ ในการลดโอกาสเกิดความเสียหายจาก ESD ให้วางเครื่องพิมพ์บนแผ่นรอง ESD (หากมี) และสวมสายรัดข้อมือ ESD ที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน หากไม่มีเวิร์กสเตชัน ESD หรือแผ่นรอง ให้ป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดโดยแตะโครงสร้างที่เป็นแผ่นเหล็กก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD

ขั้นตอนที่ 1 - ถอดฟอร์แมตเตอร์

 1. ทำดังนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ถอดสายไฟ
  3. ถอดสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฟอร์แมตเตอร์
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอห้าวินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
 2. คลายตะปูควงสองตัวบนฟอร์แมตเตอร์ แล้วดึงฟอร์แมตเตอร์ออกจากเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2 - ถอด HDD

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ดึงแถบพลาสติก (คำบรรยาย 1) บนชุดฮาร์ดดิสก์ (HDD) ไปทางดิสก์ เพื่อปลดแถบข้างใต้ PCA ของฟอร์แมตเตอร์
 2. เลื่อนฮาร์ดดิสก์ (หมายเลข 2) ในทิศทางที่ระบุเพื่อถอดออก

ขั้นตอนที่ 3 - นำ HDD สำรองออกจากกล่อง

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
นำ HDD สำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
หากต้องส่งคืนหรือรีไซเคิลชิ้นส่วนของคุณ ให้ไปที่ การส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้ง HDD ที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 4 - ติดตั้ง HDD สำรอง

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ค่อยๆ วาง HDD สำรองในกรอบพลาสติกสีดำ ดันรางด้านข้างของกล่องเข้าไปเพื่อยึดกับฮาร์ดไดรฟ์
 2. วางฮาร์ดดิสก์บน PCA ของฟอร์แมตเตอร์ แล้วเลื่อนไปทางขั้วต่อจนกว่าจะเข้าที่ในขั้วต่อจนสุด

ขั้นตอนที่ 5 - ติดตั้งฟอร์แมตเตอร์อีกครั้ง

  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
 1. ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ด้วยตัวกั้นที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องฟอร์แมตเตอร์ และกดฟอร์แมตเตอร์ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่
 2. ขันตะปูควงสองตัวด้วยนิ้ว
 3. ทำดังนี้:
  1. เชื่อมต่อสายไฟ
  2. เปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 6 - ติดตั้งเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง

 1. ค้นหาเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์
  • สำหรับในสหรัฐอเมริกา:
  • สำหรับนอกสหรัฐอเมริกา:
   • ไปที่ www.hp.com/support
   • เลือกประเทศ/พื้นที่ของคุณ
   • เลือก Drivers & Downloads
   • ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์ แล้วเลือก Go
   • เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
 2. เลือก Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.)
 3. ค้นหาการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ แล้วเลือก Download
 4. คัดลอกไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์ไปยังไดเรคทอรีหลักของแฟลชไดรฟ์ USB ไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์มีนามสกุล .bdl
 5. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
 6. ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม: ข้อผิดพลาด: 99.09.63 Incorrect Disk (ข้อผิดพลาด: 99.09.63 ดิสก์ไม่ถูกต้อง) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อดำเนินการต่อ
 7. รอให้เมนู Pre-Boot (พรีบูต) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแผงควบคุม แล้วแตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 3 Administrator (3 ผู้ดูแลระบบ) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 8. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 6 Manage Disk (6 จัดการดิสก์) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 9. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ + 6 Boot Device (+6 อุปกรณ์บูต) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 10. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 2 Erase / Unlock (2 ลบ / ปลดล็อค) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 11. ข้อความ Proceed with Requested Action (ดำเนินการต่อด้วยการดำเนินการที่ร้องขอ) จะปรากฏขึ้น แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 12. แตะปุ่มลูกศรย้อนกลับ เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักของเมนู Pre-Boot (พรีบูต)
 13. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 3 Administrator (3 ผู้ดูแลระบบ) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 14. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 1 Download (1 ดาวน์โหลด) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 15. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 3 USB Thumbdrive (3 ทัมบ์ไดรฟ์ USB) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 16. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์ที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 4 แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
  บันทึก
  หากไม่มีไฟล์ .bdl ให้ลองบันทึกไฟล์ในแฟลชไดรฟ์ USB อื่น
 17. รอระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ เมื่อถ่ายโอนเสร็จเรียบร้อยข้อความ Complete (เสร็จสมบูรณ์) จะปรากฏบนหน้าจอ
 18. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดแฟลชไดรฟ์ USB แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ รอสักครู่ขณะที่เครื่องพิมพ์เริ่มต้น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย