ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - เครื่องพิมพ์ออฟไลน์หรือไม่ตอบสนอง (Mac)

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ HP ทุกรุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ macOS และ OS X
สถานะเครื่องพิมพ์เป็น ออฟไลน์ หรือ เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง ปรากฏขึ้นเมื่อพยายามพิมพ์
อุปกรณ์สองตัวแสดงออฟไลน์ และไม่ตอบสนอง

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พร้อมทำงาน

หากเครื่องพิมพ์ปิดอยู่หรือไม่พร้อมสื่อสาร หมายความว่าเครื่องพิมพ์ออฟไลน์ ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พร้อมรับงานพิมพ์
 1. มองดูที่เครื่องพิมพ์ หากปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่อง ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดหรือปลุกเครื่องพิมพ์
 2. ตรวจสอบว่าใส่กระดาษเข้าไปในถาดป้อนกระดาษ ติดตั้งตลับหมึกหรือตลับผงหมึกที่ถูกต้อง และไม่มีไฟข้อผิดพลาดหรือไฟกะพริบบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 3. รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และรอจนกระทั่งเครื่องพร้อมพิมพ์
 4. ส่งงานพิมพ์
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: การใช้งานแอพ HP Smart

จากเครื่อง Mac ระบบ macOS 10.13 หรือใหม่กว่า ให้ใช้ Diagnost & Fix (วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา) จากแอพ HP Smart เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ จากคอมพิวเตอร์ระบบ macOS 10.12 หรือรุ่นก่อนหน้า ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป
 1. เปิดแอพ HP Smart
  หากคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก HP Smart - Mac App Store (เป็นภาษาอังกฤษ), แล้วปฏิบัติตามข้อความแจ้งเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ
 2. คลิกที่ Printers(เครื่องพิมพ์ ) และจากนั้น เลือก วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา
  การเปิดตัวเลือก Diagnost & Fix (วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา)
 3. จากหน้าจอ Diagnost & Fix (วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา) คลิก Start(เริ่ม)
 4. รอให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น อย่าปิดแอพ HP Smart เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะกระบวนการ
 5. จากหน้าจอวินิจฉัยปัญหา ให้ตรวจดูผล จากนั้นคลิก Test Print (ทดสอบการพิมพ์) หรือ Done ( เสร็จสิ้น)
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

การรีเซ็ตระบบการพิมพ์จะล้างสถานะข้อผิดพลาดโดยการลบเครื่องพิมพ์ HP และเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP งานพิมพ์ และการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์ทั้งหมดออก
 1. คลิกเมนู Apple จากนั้นคลิก System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ)
 2. คลิก Print & Fax (พิมพ์และรับส่งแฟกซ์) Print & Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน)
 3. คลิกขวา (หรือ Control + คลิก) ที่ใดก็ได้ในหน้าต่าง Printers (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Reset printing system (รีเซ็ตระบบการพิมพ์)
  การรีเซ็ตระบบการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ Mac
 4. คลิก Reset (รีเซ็ต) ในหน้าต่างยืนยัน
 5. ป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก OK (ตกลง) เพื่อดำเนินการรีเซ็ตให้เสร็จสิ้น
หลังจากที่ระบบการพิมพ์รีเซ็ตแล้ว ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณกลับเข้าไปในรายการและทดลองพิมพ์ หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย