ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP - ค้นหารหัสผ่าน WEP, WPA, WPA2 ของคุณ (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่ายไร้สาย HP และคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows
การพิมพ์แบบไร้สาย คุณต้องมีรหัสผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP กับเครือข่ายไร้สายของคุณ รหัสผ่านอาจเรียกอีกอย่างว่า คีย์นิรภัย Wi-Fi คีย์ WEP หรือ รหัสผ่าน WPA หรือ WPA2 โดยปกติรหัสผ่านไร้สายของคุณจะได้มาจาก ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้
  บันทึก
รหัสผ่านนี้จะแตกต่างรหัสอ้างอิงเครื่องพิมพ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับ HP Connected สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านได้ที่ Getting My Printer Claim Code (ขอรับรหัสอ้างอิงเครื่องพิมพ์) .
หากคุณจำที่เก็บหรือหรือไม่สามารถจำรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สาย คุณอาจค้นหาผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ บนเราเตอร์ หรือเอกสารที่ให้มาโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
ขั้นตอนที่ 1: ค้นหารหัสผ่านจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
คุณอาจพบรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สายได้จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย สำหรับการดูรหัสผ่านความปลอดภัยของเครือข่าย (คีย์) ในคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ให้เปิดหน้าต่างคุณสมบัติเครือข่าย
 1. จาก Windows ให้ค้นหา view network connections (ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย) จากนั้นเลือก View network connections (ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย) จากผลการค้นหา
  หน้าต่าง Network Connections (การเชื่อมต่อเครือข่าย) จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกขวาที่ชื่อเครือข่าย จากนั้นคลิก Status (สถานะ)
  หน้าต่าง Wi-Fi Status (สถานะ Wi-Fi) หรือ Wireless Network Connection (การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย) จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าต่าง Wi-Fi Status (สถานะ Wi-Fi)
  ภาพ: ตัวอย่างหน้าต่าง Wi-Fi Status (สถานะ Wi-Fi)
 3. คลิก Wireless properties (คุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย)
 4. คลิกที่ Wireless Properties (คุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย) คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย Show characters (แสดงอักขระ) เพื่อดูรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าต่าง Wireless Network Properties (คุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย)
  ภาพ: ตัวอย่างหน้าต่าง Wireless Network Properties (คุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย)
หากช่องทำเครื่องหมาย Show characters (แสดงอักขระ) ไม่มีให้เลือก ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2: ค้นหารหัสผ่านบนเราเตอร์
เราเตอร์หลายตัวจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) มีฉลากด้านหลังหรือด้านล่างที่แสดงรายละเอียดรหัสผ่านเครือข่ายไร้สายค่าเริ่มต้น นอกจากนี้รหัสผ่านเครือข่ายไร้สายลลากกำกับเป็นคีย์สำหรับเครือข่ายไร้สาย คีย์ WPA รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย รหัสผ่านไร้สาย รหัสผ่าน WPA รหัสผ่าน WPA2 หรือรหัสผ่าน WEP
รูปภาพ : ตัวอย่างฉลากบนเราเตอร์
ภาพ: ตัวอย่างฉลากเราเตอร์
หากคุณไม่สามารถค้นพบรหัสผ่านจากฉลาก หรือรหัสผ่านของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ให้ไปขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: ค้นหารหัสผ่านจากเอกสารของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบเอกสารกำกับจาก ISP โดยปกติจดหมายแนะนำของ ISP จะมีชื่อและรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายแจ้งไว้ โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
  บันทึก
หากคุณพบรหัสผ่านที่ให้มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ แต่ไม่สามารถทำงาน อาจมีใครบางคนเปลี่ยนรหัสผ่าน ติดต่อกับบุคคลดังกล่าว หรือเรียกคืนรหัสผ่านจากหน้าการกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตรวจสอบ FAQ ต่อไปนี้เกี่ยวกับรหัสผ่านเครือข่าย รวมทั้งคำศัพท์ด้านเครือข่ายและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ประเทศ: Flag ไทย