ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  Windows 11

  ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet - การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8600 ซีรีส์
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8630 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8640 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8615 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8660 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8616 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8625 e-All-in-One
เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการเปลี่ยนตลับหมึก
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. วางนิ้วไว้บนช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงฝาช่องตลับหมึกเปิดขึ้นมา
  ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
   ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  1. ช่องเปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่หยุดนิ่งและเงียบลง
 4. ดันที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อคลายออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ัง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. จับที่ตลับหมึกใหม่เพื่อให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางเครื่องพิมพ์
 7. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอักษรบนตลับหมึกพิมพ์จะต้องตรงกับตัวอักษรที่ช่องติดตั้ง
    หมายเหตุ
  อย่ายกขาล็อคที่แคร่เพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้หัวพิมพ์หรือตลับหมึกติดตั้งผิดตำแหน่ง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลไกการพิมพ์และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ตามมา
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่อื่น ๆ
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย