ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP SlateBook PC - การปรับระดับเสียงและค่าเสียง (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.3 หรือ 4.2/Jelly Bean
คุณสามารถปรับแต่งระดับเสียงสำหรับเปิดเล่นมีเดีย การแจ้งเตือนและสัญญาณเตือนที่โน้ตบุ๊กของคุณ และปรับการตั้งค่าเสียงตามประเภทการเปิดเล่นสื่อ เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลการปรับระดับเสียงและค่าเสียงในเครื่องโน้ตบุ๊ก HP ของคุณ
  บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้
การปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
ปุ่มปรับระดับเสียงจะอยู่ทางด้านซ้ายบนด้านหลังของจอแสดงผลแบบถอดได้ การลดระดับเสียง ให้กดปลายด้าน - ของปุ่ม การเพิ่มระดับเสียง ให้กดปลายด้าน + ของปุ่ม การปิดเสียงเสียงทั้งหมด ให้กดปลายด้าน - จนกระทั่งไอคอนปิดเสียงลำโพงปรากฏบนหน้าจอ
การปรับระดับเสียงและค่าเสียงจากหน้าจอ
หลังจากกดปุ่มปรับระดับเสียง ยังสามารถควบคุมระดับเสียงผ่านทางหน้าจอได้ กดปลายด้าน - หรือ + ของปุ่มปรับระดับเสียง เมื่อแถบเลื่อนระดับเสียงปรากฏบนหน้าจอ ดำเนินการต่อไปนี้:
 • คลิกหรือกดเลือกวงกลมไปตามแนวแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง การลากแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเป็นการลดระดับเสียง การลากแถบเลื่อนไปทางด้านขวาเป็นการเพิ่มระดับเสียง
  รูปภาพ : แถบปรับระดับเสียง
  แถบปรับระดับเสียงบนหน้าจอ
 • กดเลือกไอคอนการตั้งค่าเพื่อขยายตัวเลือกการควบคุมระดับเสียงอื่น ๆ
  รูปภาพ : การตั้งค่าระดับเสียง
  การตั้งค่าระดับเสียง
การปรับแต่งเสียงของระบบ
ระดับเสียงในการเปิดเล่นมีเดีย การแจ้งเตือนและสัญญาณเตือนสามารถปรับแต่งเฉพาะสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับระดับเสียงที่เปิดเล่นขณะได้รับการแจ้งเตือน และเปิดหรือปิดเสียงเมื่อกดสัมผัสหรือปลดล็อคหน้าจอได้หากต้องการ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อปรับแต่งค่าเสียงทางระบบสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณ
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) คลิกหรือกดเลือก Sound (เสียง)
  รูปภาพ : เสียง
  การตั้งค่า Sound (เสียง) ในหัวข้อ Device (อุปกรณ์) จากเมนู Settings (การตั้งค่า)
 3. คลิกหรือกดเลือก Volumes (ระดับเสียง) เพื่อเลือกระดับเสียงกำหนดเองสำหรับเปิดเล่นมีเดีย การแจ้งเตือนและสัญญาณเตือนต่าง ๆ
  รูปภาพ : ระดับเสียง
  ระดับเสียงในเมนู Sound settings (ค่าเสียง)
 4. คลิกหรือกดและลากวงกลมไปตามแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงสำหรับเสียงแต่ละประเภท การลากแถบเลื่อนไปทางด้านซ้ายเป็นการลดระดับเสียง การลากแถบเลื่อนไปทางด้านขวาเป็นการเพิ่มระดับเสียง
  รูปภาพ : ระดับเสียง
  ระดับเสียงในเมนู Sound settings (ค่าเสียง)
 5. คลิกหรือกดเลือก Default notification (การแจ้งเตือนเริ่มต้น) จากนั้นเลือกเสียงแจ้งเตือนที่ต้องการ
  รูปภาพ : เสียงแจ้งเตือนของระบบ
  เสียงแจ้งเตือนของระบบในเมนู Sound settings (ค่าเสียง)
 6. เสียงกดสัมผัสและเสียงหน้าจอล็อคจะถูกเปิดใช้เป็นค่าเริ่มต้น ลบเครื่องหมายติดกับตัวเลือกเหล่านี้เพื่อปิดเสียงในระบบเหล่านี้
  รูปภาพ : เสียงกดสัมผัสและเสียงล็อคหน้าจอ (เปิดใช้งาน)
  เสียงกดสัมผัสและเสียงล็อคหน้าจอ (เปิดใช้งาน)
ปิดเสียงทั้งหมดด้วยโหมดเงียบ
โหมดเงียบจะปิดเสียงทั้งหมดของโน้ตบุ๊ก เปิดโหมดเงียบโดยกดค้างที่ปุ่มเปิดปิด จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Silent mode (โหมดเงียบ)
รูปภาพ : โหมดเงียบ
โหมดเงียบ
ปิดโหมดเงียบและเปิดเสียงกลับคืนตามเดิมโดยกดค้างที่ปุ่มเปิดปิด จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Silent mode (โหมดเงียบ)
รูปภาพ : โหมดเงียบ
โหมดเงียบ
การเปลี่ยนค่า DTS Sound +
โน้ตบุ๊กของคุณมาพร้อมกับ DTS Sound + ที่ออกแบบมาเพื่อปรับแต่งและเสริมการทำงานของระบบเสียงสำหรับประเภทสื่อที่ต้องการ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปิดหรือปิด DTS Sound + และเพื่อเปลี่ยนค่าปรับตั้งสำเร็จสำหรับเปิดเล่นสื่อมีเดียประเภทต่าง ๆ
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) คลิกหรือกดเลือก DTS Sound +
  รูปภาพ : DTS Sound +
  DTS Sound +
 3. คลิกหรือกดเลือกสวิตช์ OFF/ON (ปิด/เปิด) เพื่อเปิดหรือปิด DTS Sound +
  รูปภาพ : ปิด/เปิด DTS Sound +
  ปิด/เปิด DTS Sound +
 4. เพื่อให้คุณภาพเสียงดีที่สุด ให้เลือกค่าปรับตั้งสำเร็จตามประเภทสื่อมีเดียที่คุณกำลังเปิดเล่น: Music, Movie หรือ Voice (เพลง ภาพยนตร์หรือเสียง)
  รูปภาพ : ค่าปรับตั้งสำเร็จ DTS Sound +
  ค่าปรับตั้งสำเร็จ DTS Sound +

ประเทศ: Flag ไทย