ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Office๋et 8600 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Windows)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ OfficeJet รุ่นต่อไปนี้และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8600 ซีรีส์
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8616 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One - N911a
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One - N911g
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One
HP Officejet Pro 8600 Premium e-All-in-One - N911n
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8630 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8640 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8660 e-All-in-One
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โดยต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของ HP เมื่อได้รับแจ้งระหว่างการติดตั้ง เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็น Wireless (ไร้สาย)

วิดีโอแสดงการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP กับเครือข่ายไร้สาย

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมการเชื่อมต่อ

ก่อนติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย ให้รวบรวมชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน จากนั้นเปิดเราเตอร์ เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
 1. รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • Network name (ชื่อเครือข่าย): ชื่อเครือข่ายคือ SSID (Service Set Identifier).
  • รหัสผ่านเครือข่าย: รหัสผ่านอาจเรียกเป็นคีย์ WEP หรือรหัสผ่าน WPA
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: HP แนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น เคเบิลหรือ DSL สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ใช้บริการ Web Services และเพื่อขอรับข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์
 2. เราเตอร์และคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดทำงาน และคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เปิดเครื่องพิมพ์และวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์ภายในระยะการทำงานของเราเตอร์ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
 3. ปลดสาย USB หรือ Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: ต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายไร้สาย

Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไร้สาย) ช่วยให้สามารถติดตั้งและจัดการการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์ของคุณได้ง่ายขึ้น
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือกไอคอน Wireless (ไร้สาย) จากนั้นกดเลือกไอคอน Wireless Menu (เมนูไร้สาย)
 2. กดเลือก Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นกดเลือก Wireless Setup Wizard
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไร้สาย)
  ภาพ: ตัวอย่างการเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไร้สาย)
  เครื่องพิมพ์จะค้นหาเครือข่ายไร้สาย
  รูปภาพ : ตัวอย่างเครือข่ายที่มีให้ใช้
  ภาพ: ตัวอย่างเครือข่ายที่มีให้ใช้
 3. กดเลือกชื่อเครือข่ายไร้สายของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สายของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายผ่านการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ HP จนเสร็จสิ้น
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์ หากจำเป็น หน้าจอแจ้งการติดตั้งซอฟต์แวร์จะแจ้งให้คุณต่อสายตามความเหมาะสม
 3. หากหน้ามาระบุผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่มใช้ปรากฏขึ้น คลิกที่Printer (เครื่องพิมพ์) พิมพ์หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ และจากนั้นคลิก Submit (ส่ง)
 4. หากคุณต้องการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ คลิก Change (เปลี่ยนแปลง) เลือกเวอร์ชั่นของคุณ และจากนั้นคลิก Change (เปลี่ยนแปลง)
 5. ภายใต้หัวข้อ Driver (ไดรเวอร์) คลิก Download (ดาวน์โหลด) สำหรับแพคเกจซอฟต์แวร์ทั้งหมด หรือคลิกที่ Basic Drivers (ไดรเวอร์พื้นฐาน) สำหรับตัวเลือกไดรเวอร์อื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยนี้เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้เครื่องพิมพ์ HP ไร้สายของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย