ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพีซี HP - การใช้ CyberLink PowerDirector เพื่อทำการตัดต่อวิดีโอดิจิตอล (Windows 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป HP และโน้ตบุ๊กที่ใช้ CyberLink PowerDirector และ Windows 8
CyberLink PowerDirector เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอดิจิตอลสำหรับจัดทำภาพยนตร์วิดีโอและสไลด์ภาพแบบมืออาชีพซึ่งสามารถส่งอีเมลให้แก่เพื่อน เขียนลงแผ่นหรืออัพโหลดทางอินเทอร์เน็ต PowerDirector มีโหมดตัดต่อสามโหมดสำหรับสื่อมีเดียของคุณ ได้แก่ Full Feature Editor, Easy Editor และ Slideshow Creator
บันทึก
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำเบื้องต้นในการใช้ CyberLink PowerDirector ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิธีใช้โปรแกรม CyberLink PowerDirector เข้าไปยังวิธีใช้ของ CyberLink PowerDirector โดยคลิกที่ไอคอนวิธีใช้ จากโปรแกรมแก้ไขที่ต้องการ จากนั้นเลือก PowerDirector Help จากเมนู

การเปิด CyberLink PowerDirector

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด CyberLink PowerDirector
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ CyberLink PowerDirector เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา)
 2. คลิก CyberLink PowerDirector จากรายการผลการค้นหา
 3. PowerDirector จะแสดงเมนูหลักของ PowerDirector ขึ้นมา
  รูปภาพ : เมนูหลัก PowerDirector
  เมนูหลัก PowerDirector
  เมนูมีสามวิธีให้เลือกในการจัดทำไฟล์มีเดีย ได้แก่
  • Full Feature Editor ใช้คุณสมบัติการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งบันทึก ตัดต่อและผลิตสื่อมีเดีย
  • Easy Editor วิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำไฟล์วิดีโอผ่านไฟล์มีเดียของคุณ
  • Slideshow Creator ใช้เพื่อจัดทำสไลด์ภาพ

การใช้ PowerDirector Full Feature Editor

Full Feature Editor ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งบันทึก ตัดต่อและผลิตสื่อมีเดีย
 1. คลิกที่ Full Feature Editor จากเมนูหลักของ CyberLink PowerDirector
  รูปภาพ : เมนูหลัก PowerDirector
  เมนูหลักของ PowerDirector ที่เลือก Full Feature Editor ไว้
 2. PowerDirector แสดงหน้าต่างตัดต่อหรือแก้ไข
   รูปภาพ : หน้าต่างตัดต่อของ PowerDirector
   หน้าต่างตัดต่อของ PowerDirector
  1. หน้าต่างไลบรารี่
  2. พื้นที่ทำงาน

การใช้ PowerDirector Easy Editor

ใช้ Easy Editor เพื่อจัดทำวิดีโอจากไฟล์มีเดียของคุณอย่างรวดเร็ว
 1. เลือก Easy Editor จากเมนูหลักของ CyberLink PowerDirector
  รูปภาพ : เมนูหลัก PowerDirector
  เมนูหลักของ PowerDirector ที่เลือก Easy Editor ไว้
 2. หน้าต่าง Magic Movie Wizard จะเปิดขึ้นมา
  คลิกที่ปุ่ม Import media (นำเข้าสื่อมีเดีย) เพื่อนำเข้าไฟล์มีเดียของคุณ หลังจากนำเข้าไฟล์มีเดียทั้งหมดแล้ว คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  รูปภาพ : Magic Movie Wizard เพิ่มไฟล์ต้นทาง
  หน้าต่างเพิ่มไฟล์ต้นทางของ Magic Movie Wizard
 3. จากเมนู Style (รูปแบบ) คลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการใช้สำหรับภาพยนตร์ของคุณ คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
  รูปภาพ : หน้าต่างเลือกรูปแบบของ Magic Movie Wizard
  หน้าต่างเลือกรูปแบบของ Magic Movie Wizard
 4. จากหน้าจอปรับแต่ง ให้เลือกเพลงพื้นหลัง ปรับระดับเสียง และระบุระยะเวลาสำหรับวิดีโอ
  รูปภาพ : หน้าจอเพิ่มเพลง
  หน้าจอเพิ่มเพลง
  • คลิกปุ่ม Add music (เพิ่มเพลง) เพื่อเรียกดูแทร็คเพลงสำหรับเพิ่มไปยังภาพยนตร์ของคุณ
  • เลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับสัดส่วนระหว่างเพลงและเสียงของวิดีโอ
  • กำหนดระยะเวลาสำหรับภาพยนตร์
  หลังจากเพิ่มเพลงทั้งหมดแล้ว และปรับแต่งค่าเสร็จสิ้น ให้คลิก Next (ถัดไป) เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 5. ดูตัวอย่างภาพยนตร์ของคุณ
  รูปภาพ : ตัวอย่างภาพยนตร์
  ตัวอย่างภาพยนตร์
  หากต้องการปรับแต่งค่า ให้คลิก Previous (ก่อนหน้า) เพื่อย้อนกลับและทำการปรับค่า ไม่เช่นนั้น ให้คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย
 6. จากเมนู Production (การผลิต) คลิก Produce Video (ผลิตวิดีโอ) จากนั้นคลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อจัดทำภาพยนตร์ของคุณ
  รูปภาพ : ผลิตวิดีโอ
  ผลิตวิดีโอ
 7. ทำตามขั้นตอนใน การผลิตภาพยนตร์ที่จัดทำเสร็จแล้ว เพื่อจัดทำไฟล์ภาพยนตร์ของคุณ
 8. หากต้องการจัดทำดิสก์ ให้ทำตามขั้นตอนใน การเขียนภาพยนตร์ลงดิสก์

การใช้ PowerDirector Slideshow Creator

ใช้ Slideshow creator เพื่อจัดทำวิดีโอสไลด์โชว์จากภาพของคุณ
 1. คลิกที่ Slideshow Creator จากเมนูหลักของ PowerDirector
  รูปภาพ : เมนูหลัก PowerDirector
 2. เมนู Slideshow Creator จะเปิดขึ้นมา
  คลิกที่ปุ่ม Import media (นำเข้าสื่อมีเดีย) เพื่อนำเข้าภาพของคุณ หลังจากนำเข้าภาพทั้งหมดแล้ว คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  รูปภาพ : Slideshow Creator เพิ่มไฟล์มีเดีย
  Slideshow Creator เพิ่มภาพ
 3. จากหน้าจอ Style and Music (รูปแบบและดนตรี) ให้เลือกรูปแบบสไลด์โชว์ที่ต้องการ
  1. คลิกที่ปุ่ม Add music (เพิ่มเพลง) เพื่อเรียกดูไฟล์เพลง
  2. คลิก Music Preferences (ค่าปรับแต่งเพลง) เพื่อปรับแต่งค่าต่อไปนี้สำหรับเพลง จากนั้นคลิก OK (ตกลง):
   • เลือก Fade-in (เฟดอิน) และ Fade-out (เฟดเอาท์)
   • ตัดทอนเสียงโดยการเลื่อนแถบสไลด์
   • ปรับระดับเสียง
    รูปภาพ : เลือกรูปแบบและเพลง
    เลือกรูปแบบและเพลง
  3. หลังจากกำหนดรูปแบบและเลือกเพลงแล้ว ให้คลิก Next (ถัดไป) เพื่อดูตัวอย่างสไลด์โชว์
 4. ดูสไลด์โชว์จากหน้าจอแสดงตัวอย่าง
  รูปภาพ : หน้าต่างแสดงตัวอย่างสไลด์โชว์
  หน้าต่างแสดงตัวอย่างสไลด์โชว์
  1. เพิ่มคุณสมบัติกำหนดเองในสไลด์โชว์โดยคลิก Customize (กำหนดเอง) จากหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมา ให้แก้ไขรายการต่อไปนี้ จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง:
   • เพิ่มหรือลบภาพ
   • เลือกจำนวนภาพสูงสุดบนสไลด์
   • คละลำดับภาพในสไลด์ใหม่
   • กำหนดหน้าต่างโฟกัสในภาพ
  2. แก้ไขรูปแบบหรือเพลงโดยคลิก Previous (ก่อนหน้า) เพื่อกลับไปที่หน้าจอรูปแบบและเพลง
  3. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อผลิตผลงานสไลด์โชว์ของคุณ
 5. หน้าจอการผลิตจะเปิดขึ้นมา เลือก Produce Video (ผลิตผลงานวิดีโอ) จากนั้นคลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อผลิตผลงานวิดีโอของคุณ
  รูปภาพ : ผลิตวิดีโอ
  ผลิตวิดีโอ
 6. ทำตามขั้นตอนใน การผลิตภาพยนตร์ที่จัดทำเสร็จแล้ว เพื่อจัดทำไฟล์ภาพยนตร์ของคุณ
 7. หากต้องการจัดทำดิสก์ ให้ทำตามขั้นตอนใน การเขียนภาพยนตร์ลงดิสก์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดการใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ CyberLink PowerDirector โดยดาวน์โหลดสำเนาคู่มือผู้ใช้จากเว็บไซต์ CyberLink


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย