ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP - การเชื่อมต่อจอภาพ โปรเจคเตอร์ หรือทีวี (Windows 10, 8, 7)

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10, 8 หรือ 7
เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลสำคัญที่คุณควรรู้เมื่อเชื่อมต่อจอภาพ โปรเจคเตอร์ หรือทีวี เข้ากับเครื่องโน๊ตบุ๊กของคุณ

เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับจอภาพของคุณ

พิจารณาตำแหน่งของหน้าต่างในห้องเมื่อเลือกตำแหน่งวางจอภาพ เนื่องจากหน้าจออาจสะท้อนแสงแดดโดยตรงหรือแสงสว่างทำให้มองเห็นไม่ชัด
เลือกตำแหน่งจอภาพหรือทีวีที่อยู่ใกล้กับพีซีและแหล่งจ่ายไฟ สายไม่ควรระเกะระกะ และควรซ่อนจากมุมมอง เช่น โดยกำหนดเส้นทางด้านหลังโต๊ะระหว่างผนัง
วางจอภาพหรือทีวีบนพื้นผิวที่เรียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอภาพหรือทีวีไม่ได้วางทับสายใดๆ
ระดับความสูงและมุมของจอภาพหรือทีวีต้องไม่ทำให้ปวดคอหรือหลังเมื่อดูนานๆ โดยควรอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากสายตาของผู้ใช้จอภาพหรือทีวีอย่างน้อยหนึ่งเมตร (สามฟุต) และอยู่ในมุมที่ต่ำกว่าเล็กน้อย เก้าอี้แบบปรับได้อาจช่วยให้ได้ท่านั่งที่สบายขึ้น
บันทึก
โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าจอภาพทั่วไป และจำเป็นต้องมีฐานหรือแพลตฟอร์มเล็ก ๆ เพื่อยกให้ได้ระดับความสูงและมุมที่ระบุไว้ข้างต้น
รูปภาพ : ระดับความสูงในการมองที่เหมาะสม
ความสูงมุมมองที่เหมาะสมสำหรับการแสดงผลของคอมพิวเตอร์
ในการเชื่อมต่อจอแสดงผลเพิ่มเติมหรือทีวี โน้ตบุ๊กของคุณจะต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้:
  • พอร์ตเชื่อมต่อวิดีโออย่างน้อยหนึ่งพอร์ต
  • สายเคเบิลที่ถูกประเภท เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อทีวีหรือจอภาพภายนอก

ประเภทขั้วต่อวิดีโอสำหรับอุปกรณ์แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์

รู้จักช่องเสียบวิดีโอบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แสดงผลของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด
มีวิธีการถ่ายโอนวิดีโออยู่สองประเภท ได้แก่ ดิจิตอล และ แอนะล็อก หากคุณพยายามเชื่อมต่อช่องเสียบดิจิตอลกับพอร์ตแอนะล็อกหรือในทางกลับกัน คุณจะไม่สามารถดูภาพได้ เช่นเดียวกัน หากคุณพยายามเล่นเนื้อหาดิจิตอลความคมชัดสูงที่มีการป้องกัน เช่น ภาพยนตร์ Blu-ray ด้วยการเชื่อมต่อแอนะล็อก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือภาพยนตร์จะเล่นในความละเอียดต่ำ
คลิกหัวข้อที่เหมาะสมหรือเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายข้อมูลต่อไปนี้:
    รูปภาพ : พอร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP ทั่วไป
    พอร์ตทั่วไปสำหรับโน๊ตบุ๊ก
  1. พอร์ต VGA
  2. พอร์ต S-Video
รูปภาพ : การเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กและจอภาพ
โน๊ตบุ๊กที่เชื่อมต่อกับจอภาพ

ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณทำอย่างไรเมื่อช่องเสียบวิดีโอที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับช่องเสียบวิดีโอบนอุปกรณ์แสดงผล คุณต้องมีช่องเสียบวิดีโอเดียวกันบนพีซีและจอภาพหรือทีวี แต่อาจมีบางครั้งที่ไม่เป็นเช่นนั้น คำตอบอาจเป็นสายหรืออะแดปเตอร์พิเศษ ตัวอย่างเช่น HP ให้ DVI ขนาดเล็กสำหรับอะแดปเตอร์ VGA มาในกล่องพร้อมคอมพิวเตอร์หลายรุ่นของบริษัท เชื่อมต่ออะแดปเตอร์นี้กับพอร์ต DVI บนคอมพิวเตอร์ จากนั้นเชื่อมต่อสาย VGA จากมอนิเตอร์หรือทีวีเข้ากับอะแดปเตอร์
รูปภาพ : VGA กับอะแดปเตอร์ DVI
VGA กับอะแดปเตอร์ DVI
อีกหนึ่งคำตอบที่เหมาะสมอาจเป็นสายพิเศษที่มีการเชื่อมต่อคนละประเภทที่ปลายแต่ละด้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้จักช่องเสียบวิดีโอสองประเภทดังกล่าวก่อนซื้ออะแดปเตอร์หรือสาย
รูปภาพ : ตัวอย่างอะแดปเตอร์และสาย
ตัวอย่างอะแดปเตอร์และสาย
บันทึก
การเชื่อมต่อ HDMI สามารถรองรับเสียงได้ด้วยเช่นกัน เสียง HDMI หายไปเมื่อใช้ DVI กับอะแดปเตอร์ HDMI หรือสาย
บันทึก
คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ DVI-D กับ VGA ได้

การตั้งค่าคุณสมบัติการแสดงผลเพื่อใช้จอแสดงผลเพิ่มเติม

ใช้หัวข้อต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ เพื่อกำหนดค่าการทำงานของ Windows ที่ใช้กับจอแสดงผลเพิ่มเติมของคุณ:

การตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอ

ใช้หัวข้อหนึ่งใดต่อไปนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดให้ตรงกับจอภาพ โปรเจคเตอร์ หรือทีวีของคุณ:


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย