ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพีซี HP - การใช้ CyberLink PowerDVD เพื่อเปิดเล่นวิดีโอ เพลง และภาพยนตร์ (Windows 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป HP และเครื่องโน้ตบุ๊กที่ใช้ CyberLink PowerDVD และ Windows 8
ใช้ CyberLink PowerDVD เพื่อเปิดเล่นวิดีโอ เพลงและภาพยนตร์ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ PowerDVD ยังสามารถจัดทำและเปิดดูสไลด์โชว์ จัดทำและรับฟังเพลย์ลิสต์เพลง และอัพโหลดวิดีโอไป YouTube
Moovie Live เป็นเว็บไซต์ข้อมูลภาพยนตร์สำหรับ PowerDVD ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ Moovie Live
บันทึก
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำเบื้องต้นในการใช้ CyberLink PowerDVD ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิธีใช้โปรแกรม CyberLink PowerDVD เปิดวิธีใช้ของ PowerDVD โดยคลิก

การเปิด CyberLink PowerDVD

เปิด PowerDVD โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ CyberLink PowerDVD เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา)
  2. คลิก CyberLink PowerDVD จากรายการผลการค้นหา
  3. PowerDVD จะแสดงเมนูหลักของ PowerDVD ขึ้นมา

การค้นหาเวอร์ชันของ PowerDVD

ค้นหาหมายเลขเวอร์ชันของ PowerDVD เพื่อเลือกส่วนแสดงเวอร์ชั่นของ PowerDVD จากเมนูหลัก PowerDVD คลิกหรือกดเลือกไอคอน PowerDVD ที่มุมซ้ายบน หน้าต่าง About PowerDVD (เกี่ยวกับ PowerDVD) จะเปิดขึ้น และแสดงเวอร์ชันของ PowerDVD
รูปภาพ : หน้าจอ About PowerDVD (เกี่ยวกับ PowerDVD)
หน้าจอ About PowerDVD (เกี่ยวกับ PowerDVD)
สำหรับ PowerDVD ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 8 อาจมีเวอร์ชัน 10, 11 หรือ 12 ให้คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังส่วนแสดงหมายเลขเวอร์ชันของ PowerDVD ของคุณ

CyberLink PowerDVD เวอร์ชัน 12

PowerDVD ช่วยให้คุณสามารถดู และจัดการภาพยนตร์ วิดีโอ ภาพ และเพลง
รูปภาพ : เมนูหลัก PowerDVD
เมนูหลัก PowerDVD
เมนูหลักแสดงตัวเลือกเมนูตามแนวด้านซ้ายของหน้าจอ ตัวเลือกเมนูมีตัวเลือกดังนี้:
  • Media Library - ค้นหามีเดียต่างๆ รวมทั้งภาพยนตร์ วิดีโอ ภาพ และเพลงที่มีในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่านทาง MoovieLive
  • My Computer- ช่วยให้คุณสามารถค้นหามีเดียต่างๆ ในไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ
  • Home Media (DLNA) - ช่วยให้สามารถเรียกใช้มีเดียต่างๆ ผ่านเครือข่ายภายในบ้านของคุณจากอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณที่เปิดใช้งาน DLNA
  • Online Media - ค้นหามีเดียแบบออนไลน์ผ่านบัญชี Facebook, YouTube หรือ Flickr ของคุณ
  • Playlists - ช่วยให้สามารถเข้าถึงเพลย์ลิสต์มีเดียของคุณ

CyberLink PowerDVD เวอร์ชั่น 10 หรือ 11

PowerDVD ช่วยให้คุณสามารถดู และจัดการภาพยนตร์ วิดีโอ ภาพ และเพลง
รูปภาพ : เมนูหลัก PowerDVD
เมนูหลัก PowerDVD


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย