ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

แท็บเล็ต HP - คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat และ 4.2/Jelly Bean
หาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับแท็บเล็ต HP ของคุณได้จากเอกสารชุดนี้
บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้

จะทำให้หน้าจอหมุนโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

จะท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

จะติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเกมโปรดได้อย่างไร

สามารถใช้แท็บเล็ตโดยไม่ต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

จะต้องใช้แผนบริการข้อมูล (data plan) สำหรับแท็บเล็ตของฉันหรือไม่

สามารถต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์เพื่อโอนไฟล์ได้หรือไม่

จะเปิดไฟล์ได้อย่างไร

จะบันทึกไฟล์ในเครื่องแท็บเล็ตได้อย่างไร

สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือไม่

สามารถติดแผ่นป้องกันหน้าจอได้หรือไม่

จะค้นหาที่อยู่ Wi-Fi MAC ได้อย่างไร

สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่น เช่น Windows ลงในเครื่องแท็บเล็ตได้หรือไม่

สามารถรีเซ็ตแท็บเล็ตได้หรือไม่

จะขอรับบริการทางเทคนิคสำหรับแท็บเล็ตได้จากที่ไหนประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย