ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

แท็บเล็ต HP - การใช้แป้นพิมพ์หน้าจอ (Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat และ 4.2/Jelly Bean
ถึงตอนนี้แป้นพิมพ์หน้าจอจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติเมื่อคุณกดเลือกฟิลด์ป้อนข้อมูล ซ่อนแป้นพิมพ์โดยกดที่ไอคอนสืบค้นเนื้อหาด้านล่างซ้าย
เอกสารชุดนี้อธิบายวิธีการใช้และเปลี่ยนค่าและคุณสมบัติการทำงานของแป้นพิมพ์หน้าจอสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ รวมทั้งการใช้เสียงของคุณเพื่อกรอกข้อความแทนการใช้แป้นพิมพ์
บันทึก
ข้อมูลในเอกสารชุดนี้ใช้กับแป้นพิมพ์ติดตั้งสำเร็จของ Android หรือ Google หากคุณติดตั้งแอพแป้นพิมพ์ใหม่ ดูคำแนะนำในการใช้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต
บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้

คุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับแป้นพิมพ์หน้าจอแท็บเล็ต HP ของคุณ

รายการต่อไปนี้ระบุคุณสมบัติพื้นฐานและการทำงานของแป้นพิมพ์แท็บเล็ต:
 • Insert text (แทรกข้อความ): กดเลือกพื้นที่ในฟิลด์ป้อนข้อมูลที่ต้องการแทรกข้อความ เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ หลังจากแท็บ (ปรากฏขึ้นด้านล่างเคอร์เซอร์ คุณสามารถกดและลากแท็บเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งใหม่
 • Select text (เลือกข้อความ): กดค้างที่คำที่ต้องการเลือก แท็บจะปรากฏขึ้นที่ปลายทั้งสองด้านของส่วนที่แรเงาเลือก ลากแท็บเพื่อขยายหรือย่อส่วนที่เลือก
  หากแท็บหายไป ให้กดที่ข้อความอีกครั้งเพื่อให้แท็บปรากฏขึ้นใหม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกข้อความ
  ตัวอย่างการเลือกข้อความ
 • Delete text (ลบข้อความ): กดปุ่ม backspace เพื่อลบอักขระตัวสุดท้าย หรือลบข้อความที่คุณเลือก
 • Capitalize a letter (ตัวพิมพ์ใหญ่): กดปุ่มลูกศรขึ้น เพื่อทำให้อักขระถัดไปที่พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 • Turn on caps lock (เปิด caps lock): กดสองครั้งที่ปุ่มลูกศรขึ้น เพื่อเปิดใช้ caps lock เส้นจะปรากฏขึ้นด้านล่างลูกศร จากนั้นลูกศรจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทึบเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเปิดใช้ caps lock อยู่ กดปุ่มลูกศรขึ้น อีกครั้งเพื่อกลับไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก
 • Type numbers and symbols (พิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์): กดที่ปุ่มสัญลักษณ์ เพื่อเลือกใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เลือกใช้สัญลักษณ์เพิ่มเติมโดยกดปุ่มสัญลักษณ์ทั้งสองด้านของแป้นพิมพ์ที่แถวที่สามด้านล่าง
 • Insert emojis (แทรก emojis) (ใน Android 4.4/KitKat): กดปุ่มยิ่มเพื่อเปิดแป้นพิมพ์ของ emojis ที่จัดเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เลือกหมวดหมู่จากเมนูด้านบน เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไล่รายการหน้าเมนู จากนั้นกดเลือก emojis เพื่อแทรกข้อความ หลังจากแทรก emojis เสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม ABC เพื่อกลับไปที่แป้นพิมพ์
  รูปภาพ : แป้นพิมพ์ Emoji ใน Android 4.4/KitKat
  แป้นพิมพ์ Emoji ใน Android 4.4/KitKat
 • แทรก emoticons (ใน Android 4.2/Jelly Bean): กดค้างที่ปุ่มหน้ายิ่ม เพื่อแสดงไอคอนแสดงอารมณ์ ลากนิ้วไปยังไอคอนแสดงอารมณ์ที่ต้องการ จากนั้นยกนิ้วเพื่อแทรกไอคอนแสดงอารมณ์ดังกล่าว
  รูปภาพ : ไอคอนแสดงอารมณ์ใน Android 4.2/Jelly Bean
  ไอคอนแสดงอารมณ์ใน Android 4.2/Jelly Bean
 • Display hidden keys (แสงปุ่มซ่อน): หากพบจุดสามจุด () ที่มุมด้านล่างขวาของปุ่มบนแป้นพิมพ์ ให้กดค้างที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อแสดงปุ่มซ่อน
  รูปภาพ : ปุ่มซ่อน (เช่น .com)
  ปุ่มซ่อน (เช่น .com)
 • Cut, copy, or paste (ตัด คัดลอกหรือวาง): เลือกข้อความที่ต้องการตัดหรือคัดลอก ชุดเครื่องมือแก้ไขสำหรับการเลือกข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ กด Cut (ตัด) หรือ Copy (คัดลอก) วางข้อความจากคลิปบอร์ดโดยกดค้างที่จุดที่ต้องการแทรข้อความ จากนั้นกดเลือก Paste (วาง)

การพิมพ์ผ่านรูปแบบสั่งการกับแท็บเล็ต HP ของคุณ

ใช้การพิมพ์ตามรูปแบบการสั่งการเพื่อกรอกข้อความบนแป้นพิมพ์หน้าจอโดยการกวาดนิ้วระหว่างปุ่มต่าง ๆ วางนิ้วที่อักษรตัวแรกของคำ จากนั้นเลื่อนนิ้วไปที่อักษรตัวต่อไปโดยไม่ยกนิ้วจากหน้าจอ เมื่อถึงคำสุดท้าย ให้ยกนิ้วจากหน้าจอ พื้นที่ดังกล่าวจะถูกแทรกข้อความอัตโนมัติเมื่อยกนิ้วจากหน้าจอ
รูปภาพ : ตัวอย่างการพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ (โดยเปิดใช้การแสดงตัวอย่างการลากนิ้วและยกนิ้ว)
ตัวอย่างการพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ (โดยเปิดใช้การแสดงตัวอย่างการลากนิ้วและยกนิ้ว)
ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปิดหรือปิดการพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ และแก้ไขค่าการพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) กดเลือก Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
 3. กดเลือกไอคอนการตั้งค่าติดกับแป้นพิมพ์ Android หรือ Google
  รูปภาพ : Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
  Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
 4. จากหัวข้อ Gesture typing (การพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ) ให้ทำเครื่องหมายในช่องติดกับ Enable gesture typing (เปิดใช้การพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ)
  รูปภาพ : Enable gesture typing (เปิดใช้การพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ)
  Enable gesture typing (เปิดใช้การพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ)
  ตัวอย่างจะแสดงขึ้นเป็นข้อความที่แนะนำขณะที่พิมพ์ตามรูปแบบสั่งการ เปิดใช้คุณสมบัตินี้โดยทำเครื่องหมายติดกับ Dynamic floating preview (แสดงตัวอย่าง)
  การลากเลือกรายการจะลากตามนิ้วสัมผัสของคุณโดยแสดงเป็นเส้นสีระหว่างตัวอักษรที่คุณพิมพ์ผ่านรูปแบบสั่งการนี้ เปิดใช้คุณสมบัตินี้โดยทำเครื่องหมายติดกับ Show gesture trail (แสดงเส้นลาก)
 5. เปิดใช้การพิมพ์ตามรูปแบบสั่งการไว้ ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยกวาดนิ้วจากปุ่มหนึ่งไปปุ่มอื่น ๆ เพื่อพิมพ์คำที่ต้องการ

การใช้เสียงเพื่อกรอกข้อความในแท็บเล็ต HP ของคุณ

สามารถใช้เสียงเพื่อกรอกข้อความในแท็บเล็ตแทนการพิมพ์บนแป้นพิมพ์หน้าจอ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้ระบบกรอกข้อความจากเสียง:
 1. กดด้านในพื้นที่กรอกข้อความเพื่อแสดงแป้นพิมพ์หน้าจอ
 2. กดปุ่มไอคอนไมโครโฟนที่แป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่มไมโครโฟน
  ปุ่มไมโครโฟน
  แป้นพิมพ์จะซ่อนอยู่ และไมโครโฟนจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ Speak now (พูดตอนนี้)
 3. เริ่มเปล่งเสียงตามที่ต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอ
  หยุดระบบป้อนข้อความด้วยเสียงชั่วคราวโดยกดที่ไอคอนไมโครโฟน หรือหยุดพูดครู่หนึ่งเพื่อหยุดชั่วคราวอัตโนมัติ กดที่ไอคอนไมโครโฟนอีกครั้งเพื่อป้อนข้อความด้วยเสียงต่อไป หรือกดเลือกไอคอนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปที่แป้นพิมพ์

การใช้ข้อความคาดเดากับแท็บเล็ต HP ของคุณ

สำหรับฟิลด์กรอกข้อความหลายฟิลด์ แป้นพิมพ์หน้าจอจะใช้ข้อความคาดเดาเพื่อเติมคำที่คุณกำลังพิมพ์ หรือเพื่อช่วยในการกรอกคำต่อไปในประโยคของคุณ คำคาดเดาที่แนะนำจะปรากฏเหนือแถวด้านบนของแป้นพิมพ์ กดเลือกคำที่คาดเดาเพื่อแทรกคำดังกล่าว กดค้างที่ตรงกลาง (จุดสามจุดอยู่ด้านล่าง) เพื่อแสดงรายการคำคาดเดาอื่น ๆ
รูปภาพ : ตัวอย่างคำคาดเดา
ตัวอย่างคำคาดเดา

เปลี่ยนค่าแป้นพิมพ์ของแท็บเล็ต HP

จากเมนูค่าแป้นพิมพ์ Android หรือ Google คุณสามารถเปิดหรือปิดระบบปรับตัวพิมพ์อัตโนมัติ เปลี่ยนค่าแก้ไขข้อความ และตัวเลือกอื่น ๆ ได้ตามต้องการ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเข้าไปยังเมนูค่าแป้นพิมพ์หน้าจอ จากนั้นทำการปรับค่าตามความต้องการของคุณ
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) กดเลือก Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
 3. กดเลือกไอคอนการตั้งค่าติดกับแป้นพิมพ์ Android หรือ Google
  รูปภาพ : Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
  Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
 4. ปรับค่าแป้นพิมพ์ตามความต้องการของคุณ
  รูปภาพ : Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
  Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)

เปลี่ยนแปลงค่าเค้าโครงแป้นพิมพ์ของแท็บเล็ต HP

เค้าโครงแป้นพิมพ์หน้าจอจะตรงกับค่าภาษาของระบบ Android ดูคำแนะนำในการเปลี่ยนภาษาระบบ Android และเค้าโครงแป้นพิมพ์หน้าจอได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การเปลี่ยนภาษา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย