ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet - การติดตั้งซอฟต์แวร์หยุดลงโดยไม่มีการแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ขณะติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ การติดตั้งหยุดลงโดยไม่คาดคิดและไม่มีการแสดงข้อความใด ๆ
เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ LaserJet ต่อไปนี้ Color LaserJet Pro M177fw; Pro 200 Color M251nw, M276n และ M276nw; Pro M127fw และ M128fw; Topshot LaserJet Pro M275
แนวทางที่หนึ่ง: ปิด HP Smart Install
HP Smart Install อาจทำให้การติดตั้งติดค้าง อย่างไรก็ตาม HP มีเครื่องมือยูทิลิตี้สำหรับปิด HP Smart Install แบบอัตโนมัติในเครื่องพิมพ์ของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง และเรียกใช้เครื่องมือยูทิลิตี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ปิด HP Smart Install
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด Smart Install
 1. กดเลือกไอคอน Setup ()
 2. กดเลือก Services (บริการ) อาจต้องไล่รายการเพื่อค้นหา
 3. กดเลือก HP Smart Install
 4. กด Off (ปิด)
ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
หากคุณใช้แผ่น CD สำหรับเครื่องพิมพ์หรือ Smart Install ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์
 3. หากได้รับแจ้ง ให้เลือกวิธีการระบุรุ่นของเครื่องพิมพ์ และจากนั้น ทำตามหน้าจอคำแนะนำเพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลด
 4. คลิกที่ Download (ดาวน์โหลด) ติดกับไดร์เวอร์ตัวเต็ม (แนะนำ) หรือคลิก Basic Drivers (ไดรเวอร์พื้นฐาน) สำหรับตัวเลือกไดร์เวอร์อื่น ๆ
แนวทางที่สอง: รีสตาร์ทระบบจัดคิวงานพิมพ์
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่หนึ่ง: รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นการรีสตาร์ทระบบจัดคิวงานพิมพ์ด้วย
ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบว่าระบบจัดคิวงานพิมพ์ทำงานอยู่
ขั้นตอนต่อไปนี้อาจต้องมีการรีสตาร์ทระบบจัดคิวงานพิมพ์ ระบบจัดคิวงานพิมพ์ทำหน้าที่จัดเก็บไฟล์ที่จะพิมพ์ชั่วคราวในคิวพิมพ์ และนำออกมาใช้เมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมประมวลผลงานพิมพ์ หากระบบจัดคิวงานพิมพ์ไม่ทำงานขณะพยายามติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ อาจทำให้โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ห
ยุดโดยไม่มีการแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือนใด ๆ
  บันทึก
หากไม่ได้ใช้ Windows 8 เวอร์ชั่นล่าสุด ข้อมูลในเอกสารชุดนี้อาจไม่ตรงกัน ขอรับผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดได้จาก Microsoft Store
 1. เปิดหน้าต่าง Services (บริการ):
  • Windows 8: คลิกขวาที่ปุ่ม Start (เริ่ม) () ที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าจอ คลิก Search (ค้นหา) พิมพ์ Services ในช่อง Search (ค้นหา) จากนั้นคลิก View Local Services (ดูบริการในพื้นที่)
  • Windows Vista และ Windows 7: คลิก Start () (เริ่ม) พิมพ์ services.msc ในช่อง Start (เริ่ม) จากนั้นกด Enter
  • Windows XP: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช้) พิมพ์ services.msc ในช่อง Open (เปิด) จากนั้นกด Enter
 2. ค้นหาบริการชื่อ Print Spooler (ระบบจัดคิวงานพิมพ์) จากนั้นตรวจสอบว่าสถานะการจัดคิวงานพิมพ์เป็น Started (เริ่มต้น) อยู่
  รูปภาพ : ตัวอย่างระบบจัดคิวงานพิมพ์
  ภาพ: ระบบจัดคิวงานพิมพ์
  • หากระบบจัดคิวงานพิมพ์เริ่มทำงานแล้ว ให้ข้ามขั้นตอนสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในเอกสารชุดนี้
  • หากระบบจัดคิวงานพิมพ์ไม่ได้เริ่มทำงานอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
 3. คลิกขวาที่ Print Spooler (ระบบจัดคิวงาน) แล้วคลิก Properties (คุณสมบัติ)
 4. หาก Startup type (ประเภทการเริ่มทำงาน) ตั้งค่าเป็น Manual (แมนวล) หรือ Disabled (ปิดใช้งาน) คลิกที่ส่วนแสดงรายการ จากนั้นคลิก Automatic (อัตโนมัติ) แล้วคลิก Apply (ปรับใช้)
 5. จาก Service status (สถานะบริการ) คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อีกครั้ง หลังจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ท ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
หากคุณใช้แผ่น CD สำหรับเครื่องพิมพ์หรือ Smart Install ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์
 3. หากได้รับแจ้ง ให้เลือกวิธีการระบุรุ่นของเครื่องพิมพ์ และจากนั้น ทำตามหน้าจอคำแนะนำเพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลด
 4. คลิกที่ Download (ดาวน์โหลด) ติดกับไดร์เวอร์ตัวเต็ม (แนะนำ) หรือคลิก Basic Drivers (ไดรเวอร์พื้นฐาน) สำหรับตัวเลือกไดร์เวอร์อื่น ๆ

ประเทศ: Flag ไทย