ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

แท็บเล็ต HP - การติดตั้ง เปิด และถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น (Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat และ 4.2/Jelly Bean
แอพหรือแอพพลิเคชั่นคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ เช่น เกม ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำงานบนอุปกรณ์พกพา แอพสามารถรองรับการทำงานที่หลากหลาย เช่น ความบันเทิง การศึกษา การทำงาน เป็นต้น แท็บเล็ต HP ที่ใช้ระบบ Android สามารถเรียกใช้ได้เฉพาะแอพของ Android ซึ่งขอรับได้จาก Google Play Store (ภาษาอังกฤษ)
เอกสารชุดนี้แนะนำรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้ง เปิดและถอนการติดตั้งแอพในแท็บเล็ต HP ของคุณ
บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้

การติดตั้งแอพใหม่

ค้นหาแอพใหม่สำหรับแท็บเล็ตใน Google Play Store (ภาษาอังกฤษ) คุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและลงชื่อเข้าใช้ใน Google Account ก่อนเข้าไปยัง Play Store ได้
บันทึก
แอพพลิเคชั่นบางตัวอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตของคุณ จากหน้าแอพของ Google Play Store ของแอพที่ไม่รองรับ ข้อความระบุว่า Your device isn't compatible with this version (อุปกรณ์ของคุณไม่รองรับเวอร์ชั่นนี้) จะปรากฏขึ้น จากนั้นตัวเลือกในการ Install (ติดตั้ง) จะหายไป อุปกรณ Android ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัดสำหรับแอพจะไม่สามารถติดตั้งหรือใช้แอพดังกล่าวได้
Google Play Store มีทั้งแอพฟรีและแบบที่คิดเงิน กระบวนการติดตั้งแอพฟรีจะแตกต่างจากกระบวนการติดตั้งแอพคิดเงินเล็กน้อย ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งแอพที่ต้องจ่ายเงินได้จากหัวข้อ Downloading (ภาษาอังกฤษ) และใน How to buy (ภาษาอังกฤษ) จาก Google Play Help
หากแอพที่ต้องการติดตั้งเป็นแอพฟรี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแอพในแท็บเล็ตของคุณ:
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกแอพ Play Store
 2. ค้นหาแอพโดยกดที่ไอคอนค้นหา ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นพิมพ์ชื่อแอพหรือคำค้นหาที่ต้องการ
 3. ไล่รายการเพื่อดูแอพที่มี จากนั้นกดเลือกที่แอพเพื่อเลือกรายการ
  หน้าแอพระบุรายละเอียดคุณสมบัติการทำงานของแอพ บทวิจารณ์จากลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆ
 4. กดเลือก Install (ติดตั้ง)
 5. อ่านสิทธิ์อนุญาตแอพ จากนั้นกดเลือก Accept & download (ยอมรับและดาวน์โหลด) แอพจะดาวน์โหลดและติดตั้งในแท็บเล็ตของคุณ
  หลังจากติดตั้งแล้ว แอพจะถูกเพิ่มไปยังรายการ All apps (แอพทั้งหมด)

การเปิดแอพที่ติดตั้งแล้ว

สามารถเปิดแอพได้จากรายการ All apps (แอพทั้งหมด) จากถาดโปรแกรมโปรด Google Play Store หรือจากรายการ Recent apps (แอพล่าสุด) ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอพ:
 • กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) เพื่อดูรายการแอพทั้งหมดในแท็บเล็ตของคุณ กดเลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดแอพ
 • กดเลือกไอคอนแอพที่หน้าจอ Home หรือจากถาดโปรแกรมโปรดเพื่อเปิดแอพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลบแอพในหน้าจอ Home และในถาดโปรแกรมโปรดได้ตามคำแนะนำในเอกสารรองรับของ HP ในหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลระบบ Android และการปรับแต่งหน้าจอหลัก
 • กดเลือกไอคอนแอพ Play Store จากนั้นกดเลือกไอคอนดาวน์โหลด ด้านบนของหน้าจอเพื่อดู My Apps (แอพของฉัน) กดเลือกแอพจากรายการ My Apps (แอพของฉัน) เพื่อเปิดหน้าจอแอพ จากนั้นกดเลือก Open (เปิด) เพื่อเปิดแอพ
 • เปิดแอพที่้ใช้ล่าสุดโดยกดเลือกปุ่ีมสืบค้น Recent apps (แอพล่าสุด) รายการแอพที่ใช้ล่าสุดจะเปิดขึ้นมา กดเลือกแอพจากรายการเพื่อเปิดแอพ ลบแอพจากรายการแอพล่าสุดโดยกดและลากแอพออกจากขอบหน้าจอ

ถอนการติดตั้งแอพ

หากคุณมีแอพติดตั้งไว้ในแท็บเล็ตที่ไม่ต้องการอีกต่อไป ให้ถอนการติดตั้งแอพจากรายการ All apps (แอพทั้งหมด) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง) หรือจาก Google Play Store แอพที่ถอนการติดตั้ง รวมทั้งแอพคิดเงินที่คุณจัดซื้อไว้ก่อนหน้าสามารถติดตั้งใหม่ได้ทุกเมื่อจาก Google Play Store (ภาษาอังกฤษ) ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อถอนการติดตั้งแอพจากแท็บเล็ตของคุณ
บันทึก
แอพติดตั้งสำเร็จบางตัวเป็นแอพระบบ แอพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Android และไม่สามารถถอนการติดตั้งได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย