ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

แท็บเล็ต HP - การค้นหาหมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ และเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ Android (Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat และ 4.2/Jelly Bean
ใช้เอกสารนี้เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และระบบที่คุณอาจต้องใช้ในการขอข้อมูลการรับประกัน บริการ หรือข้อมูลอัพเดทบนแท็บเล็ต HP ของคุณ
บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้

การค้นหาเลขรุ่นแท็บเล็ต HP เลขผลิตภัณฑ์และซีเรียลนัมเบอร์

หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ และซีเรียลนัมเบอร์จะอยู่ที่ตำแหน่งต่อไปนี้ของแท็บเล็ต:
 • ซีเรียลนัมเบอร์และเลขผลิตภัณฑ์มีการสลักด้วยเลเซอร์ที่ด้านข้าง ขอบด้านบนหรือด้านล่างของแท็บเล็ต
  รูปภาพ : ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ขอบของแท็บเล็ต
  ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ขอบของแท็บเล็ต
  รูปภาพ : ซีเรียลนัมเบอร์ (S/N) สลักเลเซอร์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ (P/N)
  ซีเรียลนัมเบอร์ (S/N) สลักเลเซอร์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ (P/N)
 • หมายเลขรุ่นและซีเรียลนัมเบอร์ (S/N) จะปรากฏขึ้นที่ฉลากที่ติดอยู่ด้านหลังของแท็บเล็ต
   รูปภาพ : ฉลากด้านหลังของแท็บเล็ตแสดงเลขรุ่นแะซีเรียลนัมเบอร์ (ตัวอย่าง)
   ฉลากด้านหลังของแท็บเล็ตแสดงเลขรุ่นแะซีเรียลนัมเบอร์ (ตัวอย่าง)
  1. หมายเลขรุ่น
  2. ซีเรียลนัมเบอร์
 • หมายเลขรุ่น ซีเรียลนัมเบอร์และหมายเลขผลิตภัณฑ์จะจัดพิมพ์ที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ของแท็บเล็ต
   รูปภาพ : ฉลากที่บรรจุภัณฑ์ (ตัวอย่าง)
   ฉลากที่บรรจุภัณฑ์
  1. หมายเลขรุ่น
  2. ซีเรียลนัมเบอร์
  3. หมายเลขผลิตภัณฑ์
 • ซีเรียลนัมเบอร์จะมีแสดงอยู่ในหัวข้อ About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต) ของเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
  2. จากหัวข้อ System (ระบบ) กดเลือก About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
   รูปภาพ : About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
   About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
  3. กดเลือก Status (สถานะ)
   รูปภาพ : สถานะ
   สถานะ
  4. ค้นหาซีเรียลนัมเบอร์
   รูปภาพ : ซีเรียลนัมเบอร์
   ซีเรียลนัมเบอร์

การค้นหาเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ Android (OS) สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาเวอร์ชัน Android OS ของแท็บเล็ตของคุณ:
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ System (ระบบ) กดเลือก About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
  รูปภาพ : About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
  About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
 3. ดูข้อมูลเวอร์ชัน OS ที่ติดตั้งในแท็บเล็ตของคุณได้ในหัวข้อ Android version (เวอร์ชั่น Android)
  รูปภาพ : เวอร์ชัน Android
  เวอร์ชัน Android


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย