ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

แท็บเล็ต HP - การเปิดคุณสมบัติควบคุมการใช้งาน (Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat และ 4.2/Jelly Bean
ระบบปฏิบัติการ Android มีค่ารองรับการทำงานเพื่อเพิ่มขนาดหรือการแสดงรายการต่าง ๆ บนหน้าจอ เปิดผลตอบรับแบบเสียง เปลี่ยนวิธีการตอบสนองของแท็บเล็ตเมื่อกดสัมผัสหรือสั่งการ เป็นต้น ใช้ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ ในแท็บเล็ต HP ของคุณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานในผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ติดตั้งมาสำเร็จในแท็บเล็ตของคุณได้จากหัวข้อ Making Google accessible (ภาษาอังกฤษ)
  บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้
การทำให้แท็บเล็ต HP แสดงผลและใช้งานได้ง่ายขึ้น
ดูรายละเอียดคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมจากหัวข้อนี้เพื่อให้แท็บเล็ตแสดงผลโดยตรวจดูและสืบค้นเนื้อหาได้โดยง่าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ค่าปรับตั้งการใช้งาน:
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ System (ระบบ) กดเลือก Accessibility (การใช้งาน)
  รูปภาพ : Accessibility (การใช้งาน)
  ฟังก์ชั่นการใช้งานในหัวข้อ System (ระบบ) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. เลือกค่าเสริมการใช้งานที่ต้องการจากเมนู เช่น ทำเครื่องหมายในช่องติดกับ Large text (ตัวอักษรใหญ่) เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษรและทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น
  รูปภาพ : ตัวเลือก Accessibility (การใช้งาน) (ตัวอย่าง Large)
  เมนู Accessibility settings (ค่าการใช้งาน) ที่เลือก Large text (ตัวอักษรใหญ่) ไว้
การเปิดตัวอ่านหน้าจอ TalkBack จากแท็บเล็ต HP ของคุณ
แท็บเล็ตของคุณมีตัวอ่านหน้าจอ TalkBack ที่จะอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอและระบุรายละเอียดการกดสัมผัสของคุณ TalkBack ยังมีเสียงแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดตัวอ่านหน้าจอในแท็บเล็ตของคุณ:
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ System (ระบบ) กดเลือก Accessibility (การใช้งาน)
  รูปภาพ : Accessibility (การใช้งาน)
  ฟังก์ชั่นการใช้งานในหัวข้อ System (ระบบ) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากหัวข้อ Services (บริการ) ให้กดเลือก TalkBack
  รูปภาพ : TalkBack
  TalkBack
 4. กดเลือกสวิตช์ปิด/เปิดเพื่อเปิด TalkBack
  รูปภาพ : TalkBack OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
  TalkBack OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
 5. หน้าต่างแจ้งเตือนจะขอให้คุณยืนยันสิทธิ์ด้านความปลอดภัยสำหรับ TalkBack อ่านข้อความโดยกดเลือก OK (ตกลง) เพื่อใช้ TalkBack หรือเลือก Cancel (ยกเลิก)
  รูปภาพ : ใช้ TalkBack?
  ใช้ TalkBack?
 6. ตามค่าเริ่มต้น การเปิด TalkBack ยังเป็นการเปิด Explore by Touch ซึ่งจะปรับเปลี่ยนการตอบสนองของจอสัมผัสต่อการกดเลือกและสั่งการต่าง ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Explore by Touch จากหัวข้อถัดไปชื่อ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบสัมผัสได้ง่าย ๆ ด้วย Explore by Touch สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ
  จากแท็บเล็ตระบบ Android 4.2 หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น กดเลือก OK (ตกลง) เพื่อเปิดใช้ Explore by Touch หรือเลือก Cancel (ยกเลิก) เพื่อใช้ TalkBack โดยไม่เปิดใช้ Explore by Touch
  รูปภาพ : Enable Explore by Touch? (เปิดใช้ Explore by Touch)
  Enable Explore by Touch? (เปิดใช้ Explore by Touch)
 7. ปรับแต่งค่า TalkBack โดยกดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) ที่มุมด้านขวาบนของ TalkBack ในเมนู Accessibility (การใช้งาน)
  รูปภาพ : ค่า TalkBack
  ค่า TalkBack
  TalkBack Settings (ค่า TalkBack) ประกอบไปด้วยค่าระดับเสียง การเปลี่ยนพิตช์ และผลตอบรับด้วยเสียง รวมทั้งค่าอื่น ๆ อีกหลายอย่าง
  รูปภาพ : ค่า TalkBack
  ค่า TalkBack
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบสัมผัสได้ง่ายขึ้นด้วย Explore by Touch สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ
Explore by Touch เป็นค่าการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนวิธีการกดสัมผัสและสั่งการบนแท็บเล็ตของคุณ เช่น แทนการกดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ คุณสามารถใช้ Explore by Touch เพื่อกดสองครั้งเพื่อเลือกรายกร แทนการใช้นิ้วเพื่อไล่รายการบนหน้าจอ คุณจะต้องใช้สองนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอ Explore by Touch จะส่งเสียงแจ้งรายการละเอียดรายการที่กดสัมผัสที่หน้าจอ
ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปิดหรือปิด Explore by Touch และเพื่อเรียกใช้ข้อความแนะนำในการใช้ระบบสัมผัสและสั่งการแบบใหม่บนแท็บเล็ตของคุณ
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ System (ระบบ) กดเลือก Accessibility (การใช้งาน)
  รูปภาพ : Accessibility (การใช้งาน)
  ฟังก์ชั่นการใช้งานในหัวข้อ System (ระบบ) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากหัวข้อ Services (บริการ) ให้กดเลือก TalkBack
  รูปภาพ : TalkBack
  TalkBack
 4. ปรับสวิตช์ TalkBack OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack) เป็น ON (เปิด) ที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ TalkBack กดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อเข้าไปยังเมนู TalkBack Settings (ค่าปรับตั้ง TalkBakc)
  รูปภาพ : ค่า TalkBack
  ค่า TalkBack
 5. ทำเครื่องหมายในช่องติดกับ Explore by touch
  รูปภาพ : Explore by touch
  Explore by touch
 6. กดเลือก OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
 7. ข้อมูลแนะนำการใช้ Explore by Touch จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ คอยฟังเสียงและทำตามกิจกรรมที่แนะนำเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ Explore by Touch หรือกดสองครั้ง Exit (ออก) เพื่อสิ้นสุดการแนะนำการใช้งาน
    บันทึก
  สามารถเรียกใช้ข้อมูลแนะนำการใช้ Explore by Touch ได้ทุกเมื่อ กลับไปที่เมนู TalkBack Settings (ค่า TalkBack) จากนั้นกดสองครั้งที่ Launch "Explore by touch" tutorial (เรียกใช้ข้อมูลแนะนำการใช้ TalkBack)
 8. ปิด Explore by Touch โดยกลับไปที่เมนู TalkBack Settings (ค่า TalkBack) จากนั้นกดสองครั้งที่ Explore by Touch เพื่อลบเครื่องหมายเลือก จากหน้าต่างยืนยัน กดสองครั้งที่ OK (ตกลง)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย