ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

แท็บเล็ต HP - ทำการรีเซ็ตแท็บเล็ตของคุณเป็นค่าจากโรงงาน Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat และ 4.2/Jelly Bean
การรีเซ็ตแท็บเล็ตเป็นการกู้คืนค่าจากโรงงานและลบ Google Account ที่จัดเก็บไว้ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ ไฟล์ แอพและค่าเครือข่ายที่จัดเก็บไว้ภายในเครื่องทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง แนะนำให้สำรองไฟล์ที่สำคัญทางเว็บหรือผ่านสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงก่อนรีเซ็ตแท็บเล็ต Google Account และข้อมูลที่ซิงค์ทางเว็บจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรีเซ็ตนี้
คุณสามารถรีเซ็ตแท็บเล็ตได้โดยการปิดและเปิดเครื่อง หากแท็บเล็ตเริ่มทำงานตามปกติ และสามารถเข้าไปยังเมนูตั้งค่าได้ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การรีเซ็ตแท็บเล็ตขณะเปิดทำงาน หากแท็บเล็ตไม่สามารถเริ่มทำงานได้ตามปกติ หรือจำรหัสผ่านหน้าจอล็อคไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การรีเซ็ตในกรณีที่แท็บเล็ตไม่ยอมเริ่มทำงาน
บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้

วิดีโอนี้แสดงวิธีการรีเซ็ตแท็บเล็ต Android ของคุณเป็นค่าจากโรงงานไม่ว่าจะเริ่มการทำงานหรือไม่ก็ตาม

การรีเซ็ตแท็บเล็ตขณะเปิดทำงาน

หากแท็บเล็ตเริ่มทำงานตามปกติและสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเจ้าของเครื่องได้ (บัญชีแรกที่เพิ่มลงในอุปกรณ์) ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อรีเซ็ตแท็บเล็ตเป็นค่าจากโรงงาน บัญชีผู้ใช้จะไม่สามารถทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานได้ หากไม่สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ดูคำแนะนำในการรีเซ็ตแท็บเล็ตจากเมนูกู้คืนค่าระบบ Android ได้จากหัวข้อ การรีเซ็ตในกรณีที่แท็บเล็ตไม่ยอมเริ่มทำงาน
  หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบทิ้งเมื่อทำการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน แอพทั้งหมดจะถูกถอนการติดตั้ง ข้อมูลที่จัดเก็บใน Google Account สามารถกู้คืนได้ สำรองไฟล์ที่สำคัญทั้งหมดทางเว็บหรือผ่านสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงก่อนรีเซ็ตแท็บเล็ต
 1. หากใส่การ์ด microSD ไว้ในแท็บเล็ต ให้นำเมมโมรี่การ์ดออกก่อนรีเซ็ตแท็บเล็ต
 2. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) ให้แตะ Backup & reset (สำรองข้อมูลและรีเซ็ต)
  รูปภาพ : Backup & reset (สำรองข้อมูลและรีเซ็ต)
  Backup & reset (สำรองข้อมูลและรีเซ็ต)
 4. กดเลือก Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าจากโรงงาน)
  รูปภาพ : Factory data reset (รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน)
  Factory data reset (รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน)
 5. กด Reset tablet (รีเซ็ตแท็บเล็ต)
  รูปภาพ : Reset tablet (รีเซ็ตแท็บเล็ต)
  Reset tablet (รีเซ็ตแท็บเล็ต)
 6. หากตั้งรหัสผ่านหน้าจอล็อคสำหรับแท็บเล็ตไว้ ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อได้รับแจ้ง
 7. กดเลือก Erase everything (ลบทั้งหมด) เพื่อยืนยันและเริ่มการรีเซ็ต
  รูปภาพ : Erase everything (ลบทั้งหมด)
  Erase everything (ลบทั้งหมด)
 8. แท็บเล็ตจะปิดทำงานและหน้าจอจะแจ้งเป็น Erasing (กำลังลบข้อมูล) หลังจากรีเซ็ตเสร็จสิ้น แท็บเล็ตจะทำการรีบู๊ต ตั้งค่าแท็บเล็ตโดยทำตามขั้นตอนในเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การตั้งค่าแท็บเล็ต HP ของคุณ

การรีเซ็ตในกรณีที่แท็บเล็ตไม่ยอมเริ่มการทำงาน

หากแท็บเล็ตไม่สามารถเริ่มทำงานตามปกติ หรือหากจำรหัสผ่านหน้าจอล็อคไม่ได้ อาจต้องทำการรีเซ็ตโดยไม่เปิดแท็บเล็ต
  หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบทิ้งเมื่อทำการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน แอพทั้งหมดจะถูกถอนการติดตั้ง ข้อมูลที่จัดเก็บใน Google Account สามารถกู้คืนได้ สำรองไฟล์ที่สำคัญทั้งหมดทางเว็บหรือผ่านสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงก่อนรีเซ็ตแท็บเล็ต
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน:
 1. ชาร์จแท็บเล็ตอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง จากนั้นปลดสายชาร์จจากแท็บเล็ต
 2. หากใส่การ์ด microSD ไว้ในแท็บเล็ต ให้นำเมมโมรี่การ์ดออกก่อนรีเซ็ตแท็บเล็ต
 3. เลือกรุ่นแท็บเล็ตของคุณจากรายการด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำในการรีเซ็ตแท็บเล็ต


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย