ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Officejet Enterprise Color X555, MFP X585 - ติดตั้งชุดรวบรวมหมึก

ติดตั้งชุดรวบรวมหมึก

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการติดตั้งชุดรวบรวมหมึกและโมดูลพิมพ์สองด้านสำหรับ HP Officejet Enterprise Color X555 และ HP Officejet Enterprise Color MFP X585/X585 Flow
รูปภาพ : ชุดรวบรวมหมึก (ICU)
 1. เปิดฝาด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านซ้าย
 2. ดึงชุดรวบรวมหมึก (ICU) ออกมาตรงๆ เพื่อถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอด ICU
 3. นำ ICU ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : นำ ICU สำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
  บันทึก
  เก็บบรรจุภัณฑ์ไว้เพื่อใช้ส่ง ICU เก่าไปยังศูนย์รีไซเคิล
 4. ติดตั้ง ICU ใหม่โดยดันตรงๆ เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้ง ICU ใหม่
 5. ปิดฝาปิดด้านซ้าย
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านซ้าย
 6. ใช้บรรจุภัณฑ์จาก ICU ที่ติดตั้งเพื่อส่งชุดเก่าไปยังศูนย์รีไซเคิล
  รูปภาพ : บรรจุ ICU เก่าสำหรับการส่ง
 7. สำหรับข้อมูลการรีไซเคิลและในการพิมพ์ฉลากติดซองจดหมาย ให้ไปที่ www.hp.com/recycle เลือกประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่จะส่ง ICU เก่า แล้วคลิกปุ่ม Go จากนั้นคลิกลิงค์ HP ink and LaserJet toner cartridges
 8. อัปเดตเครื่องพิมพ์เพื่อระบุว่า ICU ใหม่ถูกติดตั้ง
  • หากหน้าจอ ชุดรวบรวมหมึกใหม่ ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะ ใช่ เพื่อระบุว่ามีการติดตั้งชุดใหม่
  • หากหน้าจอ ชุดรวบรวมหมึกใหม่ ไม่ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เปิดเมนู การดูแลระบบ แล้วเปิดเมนู จัดการอุปกรณ์สิ้นเปลือง
   2. แตะเมนู รีเซ็ตอุปกรณ์สิ้นเปลือง แล้วแตะรายการ ชุดรวบรวมหมึกใหม่
   3. แตะรายการ ใช่ เพื่อระบุว่ามีการติดตั้ง ICU ใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย