ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Officejet Enterprise Color MFP X585/X585 Flow - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของเครื่องพิมพ์

ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพเมื่อใส่ตลับหมึก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
X585dn
594 มม.
545 มม.
515 มม.
34.8 กก.
X585f
34.9 กก.
X585z
35.3 กก.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

การสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2, 3
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์4
กำลังพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
เปิดอัตโนมัติ/ปิดอัตโนมัติ
ปิด
HP Officejet Enterprise Color MFP X585
67 W
34 W
9.0 W
1.7 W
0.35 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 60 นาที
4ความเร็ว 42 ppm ขนาด A4 และ 42 ppm ขนาด Letter

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 100 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 3 A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 3 A
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

การส่งเสียงรบกวน

HP Officejet Enterprise Color MFP X5851
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (43 ppm)
ขณะทำสำเนา (43 ppm)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 6.7 Bels (A) [67 dB(A)]
LWAd = 7.1 Bels (A) [71 dB(A)]
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งผู้ควบคุม
ขณะพิมพ์
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 53 dB(A)
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
15° ถึง 30°C
15° ถึง 30°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 60% (RH)
20% ถึง 80% RH
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 2,400 ม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย