ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Officejet Enterprise Color MFP X585/X585 Flow - ปรับปรุงคุณภาพของภาพสำเนา

หากเครื่องพิมพ์มีปัญหาคุณภาพการทำสำเนา ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงไว้เพื่อแก้ไขปัญหา
ลองทำตามสองถึงสามขั้นตอนง่ายๆ นี้ดูก่อน
 • ใช้เครื่องสแกนแบบแท่นแทนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 • ใช้ต้นฉบับที่มีคุณภาพสูง
 • เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ใส่เอกสารต้นฉบับเข้าไปอุปกรณ์ป้อนอย่างถูกต้อง โดยใช้ตัวกั้นกระดาษเพื่อหลีกเลี่ยงภาพที่ไม่ชัดหรือเบี้ยว
หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเหล่านี้ หากพวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดูที่ "ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์" สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์
เมื่อเวลาผ่านไปจุดด่างจากสิ่งสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเครื่องสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดสแกนเนอร์ถ้าหน้าที่พิมพ์ออกมามีริ้วรอย เส้นที่ไม่พึงประสงค์ จุดสีดำ คุณภาพการพิมพ์แย่ หรือข้อความที่ไม่ชัดเจน
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ
  รูปภาพ : กดปุ่มเปิด/ปิด
 2. เปิดฝาครอบเครื่องสแกน
  รูปภาพ : เปิดสแกนเนอร์
 3. ทำความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน แถบของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และแผ่นพลาสติกสีขาวด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำพ่นด้วยน้ำยาเช็ดกระจกแบบไม่มีสารกัดกร่อน
  รูปภาพ : ทำความสะอาดเครื่องสแกน
    หมายเหตุ
  ห้ามใช้สารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์กับส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ห้ามเทน้ำยาทำความสะอาดลงบนกระจกหรือแท่นโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเข้าไป ทำให้เกิดความเสียหายได้
    บันทึก
  หากคุณมีปัญหากับริ้วลายบนสำเนาเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำความสะอาดริ้วขนาดเล็กบนกระจกที่ด้านซ้ายของเครื่องสแกน
 4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองน้ำเซลลูโลสเพื่อป้องกันจุดด่าง
 5. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ปรับเทียบสแกนเนอร์
ภาพที่ทำสำเนาไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนหน้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับเทียบสแกนเนอร์
  บันทึก
เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ตรวจสอบว่าปรับตัวกั้นในถาดป้อนกระดาษให้ชิดกับเอกสารต้นฉบับแล้ว
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม บำรุงรักษาเครื่อง
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • การปรับเทียบ/การทำความสะอาด
  • ปรับเทียบสแกนเนอร์
 3. แตะปุ่ม ถัดไป เพื่อเริ่มกระบวนการปรับเทียบ ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
 4. รอให้เครื่องพิมพ์ปรับเทียบ แล้วลองทำสำเนาอีกครั้ง
ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากหน้าที่ทำสำเนานมีรอยเปื้อน ไม่ชัดหรือเข้ม หรือกระดาษม้วนงอ
ตรวจสอบการกำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษ
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม ถาด
 2. แตะรายการถาดที่คุณต้องการกำหนดค่า จากนั้นแตะปุ่ม แก้ไข
 3. เลือกขนาดและประเภทกระดาษจากรายการตัวเลือก
 4. แตะปุ่ม OK เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ
เลือกถาดที่จะใช้สำหรับการทำสำเนา
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม สำเนา
 2. แตะปุ่ม การเลือกกระดาษ
 3. เลือกถาดที่ใส่กระดาษที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะปุ่ม OK
  บันทึก
การตั้งค่าเหล่านี้เป็นแบบชั่วคราว หลังจากทำงานเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
ตรวจสอบการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนภาพ
ปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำสำเนา
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม สำเนา
 2. แตะปุ่ม Image Adjustment (การปรับภาพ)
 3. ปรับแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าระดับ ความเข้ม, ระดับ ความเปรียบต่าง, ระดับ ความคมชัด และระดับ การลบพื้นหลัง แตะปุ่ม OK (สี/ดำ)
 4. แตะปุ่มเริ่ม
  บันทึก
การตั้งค่าเหล่านี้เป็นแบบชั่วคราว หลังจากทำงานเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
ปรับคุณภาพสำเนาสำหรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด
ปรับงานทำสำเนาสำหรับประเภทภาพที่ทำสำเนาให้ดีที่สุด: ข้อความ กราฟิก หรือภาพถ่าย
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม สำเนา
 2. แตะปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม และแตะปุ่ม ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด
 3. เลือกตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตัวใดตัวหนึ่ง หรือแตะปุ่ม ปรับด้วยตนเอง แล้วปรับแถบเลื่อนในพื้นที่ เหมาะกับ แตะปุ่ม OK (สี/ดำ)
 4. แตะปุ่มเริ่ม
  บันทึก
การตั้งค่าเหล่านี้เป็นแบบชั่วคราว หลังจากทำงานเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
การทำสำเนาแบบจรดขอบเต็ม
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อขจัดปัญหาเกิดเงาดำๆ ที่ปรากฏตามขอบของกระดาษสำเนาเมื่อเอกสารต้นฉบับพิมพ์ออกมาติดกับขอบกระดาษ
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การตั้งค่าการทำสำเนา
  • ขอบถึงขอบ
 3. เลือกตัวเลือก การพิมพ์ขอบถึงขอบ หากเอกสารต้นฉบับพิมพ์ใกล้กับขอบกระดาษ
 4. แตะปุ่ม บันทึก
 5. แตะปุ่มเริ่ม
ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าหน้าที่พิมพ์ออกมามีรอยเปื้อนหรืองานพิมพ์เบี้ยว
 1. ยกตัวล็อคอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ยกตัวล็อค
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ใช้อากาศอัดหรือผ้าสะอาดที่ไม่มีขนชุบน้ำอุ่นหมาดๆ เช็ดเส้นใยหรือฝุ่นที่มองเห็นออกจากลูกกลิ้งและแผ่นแยก
    บันทึก
  ยกส่วนประกอบลูกกลิ้งขึ้นเพื่อให้คุณสามารถทำความสะอาดลูกกลิ้งอันที่ 2 ได้
  รูปภาพ : ทำความสะอาดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 4. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบแผ่นแยกอุปกรณ์ป้อนเอกสารและลูกกลิ้งว่ามีความเสียหายหรือการสึกหรอหรือไม่ และเปลี่ยนหากจำเป็น

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย