ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise M651, HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 - ติดตั้งถาดป้อนกระดาษความจุสูง 2,500 แผ่น

ติดตั้งถาดป้อนกระดาษความจุสูง 2,500 แผ่น
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการติดตั้งถาดป้อนกระดาษความจุสูง 2,500 แผ่นสำหรับ HP Color LaserJet Enterprise รุ่น M651 และ MFP M680
รูปภาพ : ถาดป้อนกระดาษความจุสูง
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟ
  รูปภาพ : ถอดสายไฟ
 3. ถอดสาย USB หรือเครือข่าย
  รูปภาพ : ถอดสาย USB หรือเครือข่าย
 4. นำเทปออกจากด้านนอกของถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ถอดเทปออก
 5. เปิดถาด 3 และถาด 4 และนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากแต่ละถาด
  รูปภาพ : นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในถาด
 6. เปิดถาด 5 และนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในถาด
  รูปภาพ : นำบรรจุภัณฑ์ออก
 7. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 8. วางเครื่องพิมพ์บนถาดป้อนกระดาษ ใช้สลักปรับตำแหน่งที่ด้านบนของถาดป้อนกระดาษเพื่อจัดตำแหน่งเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  HP ขอแนะนำให้ใช้คนสี่คนในการยกเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : วางเครื่องพิมพ์บนถาดป้อนกระดาษ
 9. เปิดฝาด้านขวาของถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 10. หมุนก้านล็อคขึ้นไปที่ตำแหน่งล็อค
  รูปภาพ : ล็อคถาดป้อนกระดาษกับเครื่องพิมพ์
 11. ปิดฝาด้านขวาของถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวา
 12. เชื่อมต่อสาย USB หรือเครือข่าย
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสาย USB หรือเครือข่าย
 13. เชื่อมต่อสายไฟ
  รูปภาพ : การต่อสายไฟ
 14. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดอุปกรณ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่องพิมพ์
 15. เปิดถาด 3 และถาด 4
  รูปภาพ : เปิดถาด
 16. ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังเครื่องหมายที่ถูกต้องสำหรับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 17. ใส่กระดาษในถาด ตรวจสอบว่าปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงขีดจำกัดความสูง
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 18. ปิดถาด แล้วเปิดถาด 5
  รูปภาพ : เปิดถาด 5
 19. ปรับก้านความกว้างกระดาษที่ด้านหน้าถาดไปยังขนาดกระดาษที่ถูกต้อง หมุนก้านความยาวกระดาษที่มุมด้านหลังซ้ายของถาดไปยังขนาดกระดาษที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 20. ใส่กระดาษทั้งรีมลงในถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 21. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 22. Mac OS X: รายการของตัวเลือกที่ติดตั้งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติระหว่างงานพิมพ์แรกหลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสริม การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์
  Windows: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ เช่น ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก ขั้นตอนนี้จะไม่จำเป็น เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลังติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดเครื่องอยู่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแล้ว
  2. เปิดโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์
  3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์นี้ แล้วเลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์)
  4. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  5. คลิกที่ส่วน Installable Options (ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้)
  6. ในกล่องดรอปดาวน์ถัดจาก Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)

ประเทศ: Flag ไทย