ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP - มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่เกิดขึ้นก่อน Windows เริ่มทำงาน

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องโน้ตบุ๊ก HP ซึ่งมี HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ซึ่งเริ่มวางจำหน้ายในช่วงปลายปี 2008
เมื่อเริ่มทำงาน ยูทิลิตี้ของ HP จะทำการตรวจสอบระบบ หลังจากคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านการตรวจสอบนี้ ยูทิลิตี้จะทำการตรวจสอบแบตเตอรี่โดยตรวจความจุที่เหลือของแบตเตอรี่หลักและความจุของแบตเตอรี่สำรองใดๆ ที่อาจติดตั้งมา
ความจุของแบตเตอรี่
ความจุของแบตเตอรี่คือปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บเอาไว้เพื่อจ่ายให้แก่อุปกรณ์แบบพกพาต่างๆ เช่นโน้ตบุ๊ก ความจุของแบตเตอรี่ยิ่งต่ำ ระยะเวลาที่จะสามารถจ่ายให้แก่อุปกรณ์แบบพกพาก็ยิ่งสั้นลง แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ทุกก้อนจะค่อยๆ สูญเสียประสิทธิภาพในการเก็บประจุไป การสูญเสียความสามารถในการเก็บประจุนี้ไม่สามารถทำให้กลับคืนมาได้ ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ก้อนใหม่อาจแตกต่างไปจากความจุสูงสุดของแบตเตอรี่หลังจากการใช้งานไปเป็นเวลาหนึ่งปี
หากระบบพบว่าความจุของแบตเตอรี่ต่ำมาก ระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมา:
ภาพประกอบ A:
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ระบบตรวจพบว่าความจุของแบตเตอรี่ที่ระบุด้านล่างเหลือน้อยมาก
เพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการใช้งาน อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
Primary (internal) Battery (601)
ENTER - Continue Startup
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่: www.hp.com\go\techcenter\startup
ข้อความดังกล่าวจะปรากฏขึ้นเป็นเวลา 15 วินาทีและหายไปเมื่อมีการเริ่มทำงานตามปกติ
ข้อแตกต่างระหว่างข้อความของแบตเตอรี่หลักและแบตเตอรี่สำรัง
  • หากมีข้อความแจ้งเตือนของแบตเตอรี่หลัก (Primary (internal) Battery (601)) ปรากฏขึ้น หมายความว่าความจุของแบตเตอรี่หลักที่วัดได้น้อยกว่า 25% ของความจุเดิมของแบตเตอรี่ หมายเลข "601" แสดงรหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในระบบ
  • หากมีข้อความแจ้งเตือนของแบตเตอรี่สำรอง (Secondary (external) Battery (602)) ปรากฏขึ้น หมายความว่าความจุของแบตเตอรี่สำรองที่วัดได้น้อยกว่า 25% ของความจุเดิมของแบตเตอรี่ หมายเลข "602" แสดงรหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในระบบ
การแก้ไขข้อความแจ้งเตือนแบตเตอรี่
เพื่อแก้ไขข้อความแจ้งเตือนแบตเตอรี่ คุณควรทำการทดสอบแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมการวินิจฉัยระบบ (กด F2) และปรับเทียบแบตเตอรี่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
การเรียกใช้ HP System Diagnostics Battery Test ให้เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม esc ทันทีเพื่อแสดงเมนูเริ่มต้น กดปุ่มวินิจฉัยระบบ F2 และจากนั้น เลือกตัวเลือก Battery Tes (ทดสอบแบตเตอรี่)
คำถามที่พบบ่อย

ประเทศ: Flag ไทย