ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet - ข้อความ 'Printer is offline' (เครื่องพิมพ์ออฟไลน์) ปรากฏขึ้น โดยเครื่องพิมพ์ HP ไม่ยอมทำการพิมพ์

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 'Printer is offline' (เครื่องพิมพ์ออฟไลน์) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ โดยเครื่องพิมพ์ไม่ยอมทำการพิมพ์ อาการต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นมาพร้อมกัน ทั้งนี้เอกสารชุดนี้ไม่ได้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับอาการอื่น ๆ เหล่านี้ไว้
  • งานพิมพ์ติดค้างในคิวพิมพ์
  • ไม่มีการตอบรับจากเครื่องพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย