ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 - การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows สำหรับการเชื่อมต่อสาย USB

การติดตั้งและตัวเลือกไดรเวอร์

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตัดสินตัวเลือกการติดตั้งที่จะใช้
แผ่นซีดี
ดาวน์โหลด
สำหรับเครื่องพิมพ์ใหม่
การติดตั้งจากแผ่นซีดีเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่าย แต่อาจไม่มีซอฟต์แวร์ล่าสุด แม้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใหม่กว่า
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีไดรเวอร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้ง และเครื่องมือการดูแลระบบอื่นๆ
สำหรับเครื่องพิมพ์เก่า
การติดตั้งจากแผ่นซีดีอาจใช้ไม่ได้หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการใหม่กว่าซึ่งออกหลังเครื่องพิมพ์ HP
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์เก่า และสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการติดตั้งได้
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ในแผ่นซีดีเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดในวันที่ออกเครื่องพิมพ์เท่านั้น
ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ HP อัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์บ่อยๆ หลังเครื่องพิมพ์และแผ่นซีดีออกสู่ตลาด
นอกจากตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์บางรุ่นยังมีไดรเวอร์การพิมพ์หลายประเภทอีกด้วย สำหรับ Windows อาจมีตัวเลือกต่อไปนี้:
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6: ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 จะอยู่ในแผ่นซีดีในกล่องและเป็นไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้น ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 มีคุณลักษณะต่อไปนี้:
 • แนะนำสำหรับระบบ Windows ทั้งหมดและงานพิมพ์ส่วนใหญ่ รวมถึงงานสำนักงานทั่วไป เช่น เวิร์ดโปรเซสซิงหรือสเปรดชีท
 • ให้ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมที่ดีที่สุด คุณภาพการพิมพ์ และการสนับสนุนคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
 • ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเร็วในการพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน Windows
 • อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างของผู้ผลิตรายอื่นและที่กำหนดเองที่ใช้งานบน PCL 5
HP Universal Print Driver (UPD): HP Universal Print Driver (UPD) สำหรับ Windows ออกแบบมาให้จัดการสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่มีหลายเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายได้ง่าย HP UPD เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์อย่างเดียว เนื่องจากไดรเวอร์นี้มีเฉพาะความสามารถพิมพ์เท่านั้น
ในการใช้ UPD ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/upd

การติดตั้งบน Windows® สำหรับการเชื่อมต่อ USB โดยใช้แผ่นซีดีในกล่อง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์โดยใช้แผ่นซีดี
บันทึก
โปรแกรมติดตั้งอาจขอให้ตรวจสอบออนไลน์สำหรับอัปเดตการติดตั้งล่าสุดของเครื่องพิมพ์ เพื่อผลลัพธ์การติดตั้งที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อให้โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบอัปเดตและดาวน์โหลด
 1. ถอดสายเคเบิล USB ออกจากทั้งเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ หากเชื่อมต่ออยู่
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดหรือสวิตช์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากยังไม่ได้เปิด
 3. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ลงในไดรฟ์ซีดีรอม โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์จะตรวจหาภาษาของระบบปฏิบัติการ แล้วแสดงเมนูหลักของโปรแกรมการติดตั้งเป็นภาษานั้น
  หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่เริ่มต้นหลังจากผ่านไป 30 วินาที ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนู Start (เริ่ม) ให้คลิกตัวเลือก Run (เรียกใช้)
  2. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ X:\SETUP.EXE (โดยที่ X เป็นตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม)
  3. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มต้น
   บันทึก
   หากกล่องโต้ตอบ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) เปิดขึ้น ให้คลิก Allow (อนุญาต) หรือ Yes (ใช่) เพื่อดำเนินการต่อ
 4. หน้าจอ Software Selection (การเลือกซอฟต์แวร์) จะแสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง
  • การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำจะมีไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 และซอฟต์แวร์สำหรับคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่มีทั้งหมด ในการดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำ ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
  • ในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้คลิกลิงค์ Customize software selections (กำหนดตัวเลือกซอฟต์แวร์เอง) เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 5. อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน คลิกกล่องกาเครื่องหมาย I have reviewed and accept the installation agreements (ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการติดตั้ง) แล้วคลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
 6. หน้าจอ Preparing to Install (กำลังเตรียมติดตั้ง) จะปรากฏขึ้น เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
 7. หากมีข้อความแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก Directly connect to this computer using a USB cable (เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้โดยตรงผ่านสาย USB)
 8. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เมื่อมีข้อความแจ้งโดยหน้าจอ Connect your Product now (เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณทันที)
  บันทึก
  HP แนะนำให้ใช้สายเคเบิล USB ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร (6.5 ฟุต)
 9. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอ Product Configuration (การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้น เลือกว่าเครื่องพิมพ์ควรจะเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ และจะพิมพ์หน้าทดสอบหรือไม่ คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 10. หน้าจอ Enable HP Web Services (ใช้งานบริการเว็บของ HP) จะปรากฏขึ้น ในการใช้งานบริการเว็บทันที ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) ในการใช้งานบริการเว็บในภายหลัง ให้คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บริการเว็บของ HP ไม่จำเป็นสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบริการเว็บของ HP และ HP ePrint ให้คลิกที่ที่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า HP ePrint
 11. หน้าจอ Finish (เสร็จสิ้น) จะปรากฏขึ้น จากหน้าจอนี้ สามารถใช้วิซาร์ดการติดตั้งเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมได้ กำหนดค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมทันทีหรือภายหลัง
 12. คลิกปุ่ม Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่องพิมพ์

แบ่งใช้เครื่องพิมพ์

แบ่งใช้เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเข้าถึงและใช้เครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแบ่งใช้เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย
การแบ่งใช้เครื่องพิมพ์ในระบบปฏิบัติการ Windows® 7 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า
 1. คลิกปุ่ม Start (เริ่ม) แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ เพื่อค้นหารายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง:
  • คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
  • คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) หรือคลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  • คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
 2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของเครื่องพิมพ์
 3. คลิก Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกแท็บ Sharing (การแบ่งปัน) แล้วเลือก Share this printer (ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน)
 5. กำหนด Share name (ชื่อที่ใช้ร่วมกัน) ให้กับเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Apply (ใช้)
 6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 8 และ Windows® Server 2012
 1. คลิกขวาที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Control Panel (แผงควบคุม)
 3. คลิก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) หรือ Devices and printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของเครื่องพิมพ์
 5. คลิกแท็บ Sharing (การแบ่งปัน) แล้วเลือก Share this printer (ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน)
 6. กำหนด Share name (ชื่อที่ใช้ร่วมกัน) ให้กับเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Apply (ใช้)
 7. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)

การติดตั้งบน Windows® สำหรับการเชื่อมต่อ USB โดยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 1. ถอดสายเคเบิล USB ออกจากทั้งเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ หากเชื่อมต่ออยู่
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดหรือสวิตช์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากยังไม่ได้เปิด
 3. เรียกดูหน้า Drivers & Downloads: Drivers & Downloads.
 4. หากมีข้อความแจ้ง ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ที่คล้ายกันในหน้า
 5. เลือกระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง แล้วคลิก Next
 6. คลิก Driver ไดรเวอร์ แล้วตรวจดูตัวเลือกไดรเวอร์ที่มี ไดรเวอร์ที่มีจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  HP ขอแนะนำตัวเลือก Full Software Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
 7. คลิกรายการไดรเวอร์เพื่อเลือก ตรวจดูรายละเอียดไดรเวอร์ แล้วคลิก Download
 8. หากหน้าต่าง File Download Security Warning (คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยดาวน์โหลดไฟล์) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Save (บันทึก) แล้วเรียกดูตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์ที่จะบันทึกไฟล์
 9. คลิก Save (บันทึก) ซอฟต์แวร์จะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ จดบันทึกตำแหน่งที่บันทึกไฟล์
 10. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก Open Folder (เปิดโฟลเดอร์) แล้วคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์จะลงท้ายด้วย .exe
  บันทึก
  หากหน้าจอ Download Complete (ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์) ปิด ให้เรียกดูตำแหน่งของไฟล์ .exe แล้วคลิกไฟล์
  บันทึก
  หากกล่องโต้ตอบ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) เปิดขึ้น ให้คลิก Allow (อนุญาต) หรือ Yes (ใช่) เพื่อดำเนินการต่อ
 11. ยอมรับตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อบันทึกไฟล์ คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นรอขณะที่โปรแกรมติดตั้งคลายการบีบอัดไฟล์เพื่อเตรียมสำหรับการติดตั้ง
 12. หน้าจอ Software Selection (การเลือกซอฟต์แวร์) จะแสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง
  • การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำจะมีไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 และซอฟต์แวร์สำหรับคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่มีทั้งหมด ในการดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำ ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
  • ในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้คลิกลิงค์ Customize software selections (กำหนดตัวเลือกซอฟต์แวร์เอง) เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 13. อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน คลิกกล่องกาเครื่องหมาย I have reviewed and accept the installation agreements (ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการติดตั้ง) แล้วคลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
 14. หน้าจอ Preparing to Install (กำลังเตรียมติดตั้ง) จะปรากฏขึ้น เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
 15. หากมีข้อความแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก Directly connect to this computer using a USB cable (เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้โดยตรงผ่านสาย USB)
 16. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เมื่อมีข้อความแจ้งที่หน้าจอ Connect your Product now (เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณทันที)
 17. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอ Product Configuration (การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้น เลือกว่าเครื่องพิมพ์ควรจะเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ และจะพิมพ์หน้าทดสอบหรือไม่ คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 18. หน้าจอ Enable HP Web Services (ใช้งานบริการเว็บของ HP) จะปรากฏขึ้น ในการใช้งานบริการเว็บทันที ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) ในการใช้งานบริการเว็บในภายหลัง ให้คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บริการเว็บของ HP ไม่จำเป็นสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบริการเว็บของ HP และ HP ePrint ให้คลิกที่ที่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า HP ePrint
 19. หน้าจอ Finish (เสร็จสิ้น) จะปรากฏขึ้น จากหน้าจอนี้ สามารถใช้วิซาร์ดการติดตั้งเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมได้ กำหนดค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมทันทีหรือภายหลัง
 20. คลิกปุ่ม Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่องพิมพ์

แบ่งใช้เครื่องพิมพ์

แบ่งใช้เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเข้าถึงและใช้เครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแบ่งใช้เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย
การแบ่งใช้เครื่องพิมพ์ในระบบปฏิบัติการ Windows® 7 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า
 1. คลิกปุ่ม Start (เริ่ม) แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ เพื่อค้นหารายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง:
  • คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
  • คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) หรือคลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  • คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
 2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของเครื่องพิมพ์
 3. คลิก Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกแท็บ Sharing (การแบ่งปัน) แล้วเลือก Share this printer (ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน)
 5. กำหนด Share name (ชื่อที่ใช้ร่วมกัน) ให้กับเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Apply (ใช้)
 6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 8 และ Windows® Server 2012
 1. คลิกขวาที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Control Panel (แผงควบคุม)
 3. คลิก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) หรือ Devices and printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของเครื่องพิมพ์
 5. คลิกแท็บ Sharing (การแบ่งปัน) แล้วเลือก Share this printer (ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน)
 6. กำหนด Share name (ชื่อที่ใช้ร่วมกัน) ให้กับเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Apply (ใช้)
 7. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)

ใช้ Windows® Add Printer Wizard เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น

หากคุณต้องการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์จากเว็บ และติดตั้งโดยใช้ Windows Add Printer Wizard
 1. ในเว็บเพจนี้ ภายใต้ Support Center Home ให้ค้นหาเมนูดรอปดาวน์ Download Options แล้วเลือก Drivers, Software & Firmware
 2. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ในฟิลด์ข้อความ แล้วคลิกปุ่ม Go
 3. หากจำเป็น ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการเครื่องพิมพ์ที่คล้ายกันในหน้า
 4. เลือกภาษาของคุณจากรายการดรอปดาวน์ แล้วเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ในคอมพิวเตอร์
 5. คลิก Driver แล้วตรวจดูตัวเลือกไดรเวอร์ที่มีสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ไดรเวอร์ที่มีจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
  ในการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น ให้เลือกตัวเลือกไดรเวอร์ที่มีข้อความ print driver only หรือ print driver (no installer)
 6. คลิกรายการไดรเวอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด ตรวจดูรายละเอียดไดรเวอร์ แล้วคลิก Download
 7. หากหน้าต่าง File Download Security Warning (คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยดาวน์โหลดไฟล์) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Run (เรียกใช้) ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดลงในโฟลเดอร์ชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 8. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก Run (เรียกใช้) อีกครั้ง
  บันทึก
  จดบันทึกตำแหน่งโฟลเดอร์ในหน้าจอคลายการบีบอัดไฟล์ นี่คือตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ที่คลายการบีบอัด
 9. คลิก Yes (ใช่) เพื่อคลายการบีบอัดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์
 10. เปิด Add Printer Wizard (ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์):
  • Windows Vista: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) คลิกที่ตัวเลือกเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์
  • Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) คลิกที่ตัวเลือกเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์
  • Windows 8: คลิกขวาหรือแตะค้างไว้ที่มุมขวาล่างของหน้าจอเพื่อแสดงเมนู คลิกหรือแตะที่ Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิกหรือแตะที่ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) คลิกหรือแตะที่ตัวเลือกเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์
 11. ตอบคำถามใน Add Printer Wizard (ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์) จนกระทั่งมาถึงหน้าจอที่แสดงรายชื่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์
 12. คลิก Have Disk (มีดิสก์)
 13. เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและคลายการบีบอัดไว้
 14. เลือกไฟล์ INF ที่เหมาะสม
 15. คลิก Open (เปิด) แล้วคลิก OK (ตกลง)
 16. เลือกไดรเวอร์การพิมพ์ที่เหมาะสม
 17. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์จนเสร็จสมบูรณ์

การกำหนดพอร์ต

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเลือกพอร์ตให้กับเครื่องพิมพ์บนระบบเครือข่ายของคุณ หากคุณยังไม่ได้เลือกพอร์ตในระหว่างการติดตั้ง ทำตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
การติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ในระบบปฏิบัติการ Windows® 7 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า
 1. คลิกปุ่ม Start (เริ่ม) แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ เพื่อค้นหารายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง:
  • คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
  • คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) หรือคลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  • คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง
 3. คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกแท็บ Ports (พอร์ต) เพื่อเปลี่ยนข้อมูลของพอร์ต หลังจากเลือกพอร์ต ให้คลิก Apply (ใช้)
 5. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์อัปเดตแล้ว ให้คลิกแท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
 6. คลิกเมนูดรอปดาวน์ Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) แล้วเลือก Update Now (อัปเดตทันที) เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 8 และ Windows® Server 2012
 1. คลิกขวาที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Control Panel (แผงควบคุม)
 3. คลิก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) หรือ Devices and printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง
 5. คลิกแท็บ Ports (พอร์ต) เพื่อเปลี่ยนข้อมูลของพอร์ต หลังจากเลือกพอร์ต ให้คลิก Apply (ใช้)
 6. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์อัปเดตแล้ว ให้คลิกแท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
 7. คลิกเมนูดรอปดาวน์ Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) แล้วเลือก Update Now (อัปเดตทันที) เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย