ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC โน้ตบุ๊กจาก HP - การใช้ HP SimplePass Fingerprint Reader (Windows 7)

เอกสารชุดนี้ครอบคลุม PC โน้ตบุ๊กจาก HP ผ่าน HP SimplePass Fingerprint Reader
ชุดอ่านลายนิ้วมือเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ใช้ภาพสแกนลายนิ้วมือเพื่อช่วยในการตรวจรับรองตัวตนของคุณ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์อ่านลายนิ้วมือเพื่อล็อกอินเข้าสู่แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์แบบปลอดภัยต่าง ๆ โดยการสแกนลายนิ้วมือแทนการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนแป้นพิมพ์
บันทึก
หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ HP SimplePass 2011 เวอร์ชัน 5.x หรือใหม่กว่า โดย AuthenTech ดู การตั้งค่าและการใช้ SimplePass 2011 Fingerprint Reader
ใช้ชุดอ่านลายนิ้วมือโดยจะต้องมีบัญชี Windows User อย่างน้อยหนึ่งบัญชี โดยจะต้องมีการกำหนดรหัสผ่านล็อกอินใน Windows สำหรับบัญชีดังกล่าวไว้ คุณสามารถลงทะเบียนลายนิ้วหรือเว็บไซต์ใหม่ได้ทุกเมื่อ

การลงทะเบียนลายนิ้วมือใน SimplePass

ลงทะเบียนลายนิ้วมือโดยการสแกนนิ้วมือแต่ละนิ้วหลายๆ ครั้งเพื่อให้ SimplePass สามารถเก็บภาพลายนิ้วมือของคุณที่สอดคล้องกัน แนะนำให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือจากนิ้วชี้และนิ้วอื่นอีกอย่างน้อยสองนิ้วเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น นิ้วชี้ของคุณมีรอยขีดข่วน หรือมีแผล หรืออาจจะแห้งและสกปรก เครื่องอ่านอาจไม่สามารถจดจำลายนิ้วมือของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มหรือลบลายนิ้วมือเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ เพื่อรักษาความปลอดภัย คุณจะได้รับแจ้งเพื่อขอรหัสผ่าน หรือสแกนลายนิ้วมือก่อนที่จะสามารถเพิ่มหรือลบลายนิ้วมือได้
อ่านหัวข้อต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือเป็นครั้งแรก หรือเพิ่มหรือลบลายนิ้วมือหลังจากการตั้งค่าเริ่มต้น
บันทึก
คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์และลงทะเบียนลายนิ้วมือสำหรับบัญชีดังกล่าวก่อนที่จะสามารถลงทะเบียนเว็บไซต์แบบป้องกันด้วยรหัสผ่านได้

การลงทะเบียนหรือจัดการบัญชีล็อกออนแบบปลอดภัยผ่าน SimplePass ใน Windows 7 หรือ Vista

หลังจากลงทะเบียนลายนิ้วมือแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนและจัดการล็อกออนแบบปลอดภัยสำหรับแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ ได้ Password Manager (ตัวจัดการรหัสผ่าน) ทำหน้าที่รวบรวมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการล็อกอิน

การติดตั้งอย่างง่ายโดยใช้ SimplePass ใน Windows 7 หรือ Vista

วิธีที่ง่ายสุดในการตั้งค่ารหัสผ่านบัญชีใหม่ได้ทำโดยการเปิดแอพพลิเคชั่น HP SimplePass และเปิดแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย และวางไว้คู่กันบนหน้าจอ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าล็อกล็อกออนสำหรับเว็บไซต์ใหม่
 1. ใช้เบราเซอร์เพื่อไปยังหน้าล็อกออนแบบปลอดภัยในเว็บไซต์
 2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในหน้าล็อกออน และจากนั้น คลิกที่ไอคอนล็อกออนที่ปรากฏขึ้นในเว็บไซต์แบบปลอดภัยในเบราเซอร์
  Password Manager (ตัวจัดการรหัสผ่าน) จะเปิดขึ้นมา ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับเว็บไซต์ที่ปลอดภัย
  รูปภาพ : หน้า Password Manager และหน้าล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์
  ภาพหน้าจอการตั้งค่าของ HP SimplePass
 3. คลิก OK (ตกลง) ในหน้า Password Manager เพื่อบันทึกข้อมูลการล็อกออน หากได้รับแจ้ง เลื่อนนิ้วไปเหนือตัวอ่านลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ
ตอนนี้คุณนี้สามารถออกจากระบบ และปิดหน้าต่างโปรแกรมได้ ทดสอบระบบจัดการรหัสผ่านตัวอ่านลายนิ้วมือโดยไปที่หัวข้อ การทดสอบระบบจัดการรหัสผ่านตัวอ่านลายนิ้วมือ SimplePass ใน Windows 7 หรือ Vista

การเพิ่มและจัดการแอพพลิเคชั่นใหม่หรือเว็บไซต์ผ่าน SimplePass ใน Windows 7 หรือ Vista

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มข้อมูลล็อกอินเว็บไซต์และปรับตั้งค่าที่ต้องการของคุณใน SimplePass:
 1. ในหน้าต่างเข้าใช้งานของแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็น เลือกข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ เช่น เลือกStay signed in (เข้าใช้งานค้างไว้)
 2. สแกนนิ้วของคุณเพื่อเปิดหน้าต่าง Add Logon to Password Manager (เพิ่มล็อกออนเข้าไปในตัวจัดการรหัสผ่าน)
  รูปภาพ : หน้าต่างเพิ่มล็อกออนเข้าไปในตัวจัดการรหัสผ่าน
  ภาพหน้าจอตัวจัดการรหัสผ่านสำหรับ HP SimplePass
 3. พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่ออื่นในฟิลด์ Account Name (ชื่อบัญชี) หรือใช้ค่าเริ่มต้นที่ให้มา
 4. พิมพ์ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน หรือค่าอื่นๆ ที่จำเป็น
 5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน และปิดหน้าต่าง
ตอนนี้คุณนี้สามารถออกจากระบบ และปิดหน้าต่างโปรแกรมได้ ทดสอบระบบจัดการรหัสผ่านตัวอ่านลายนิ้วมือโดยไปที่หัวข้อ การทดสอบระบบจัดการรหัสผ่านตัวอ่านลายนิ้วมือ SimplePass ใน Windows 7 หรือ Vista

การทดสอบระบบจัดการรหัสผ่านตัวอ่านลายนิ้วมือ SimplePass ใน Windows 7 หรือ Vista

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทดสอบการทำงานของตัวอ่านลายนิ้วมือ SimplePass และดูรายการบันชีที่ลงทะเบียนไว้กับ SimplePass:
 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมด แล้วสแกนนิ้วของคุณ
 2. หากระบบจดจำลายนิ้วมือของคุณได้ รายการบัญชีที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในตัวจัดการรหัสผ่าน
  รูปภาพ : ตัวจัดการรหัสผ่าน
  ภาพหน้าจอตัวจัดการรหัสผ่านสำหรับ HP SimplePass
 3. ดับเบิลคลิกที่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้เพื่อเปิดหน้าต่างล็อกออน
 4. การตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ ทำได้โดยการสแกนลายนิ้วมือของคุณ หรือคลิก Cancel (ยกเลิก) และป้อนข้อมูลที่จำเป็นโดยใช้แป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณที่หน้าล็อกอิน
  ภาพหน้าจอตรวจสอบยืนยันสำหรับ HP SimplePass

การปรับความไวตัวอ่านลายนิ้วมือ SimplePass ใน Windows 7 หรือ Vista

ภาพลายนิ้วมือของคุณที่จัดเก็บไว้ในโปรแกรมเป็นสภาพนิ้วขณะถูกสแกน เครื่องอ่านอาจจำลายนิ้วมือของคุณไม่ได้หากผิวหนังของคุณแห้ง หรือหากคุณกดนิ้วบนเครื่องจนผิวบิดเบี้ยว หรือหากคุณเลื่อนนิ้วผิดมุมเพียงเล็กน้อย หรือหากคุณเลื่อนนิ้วเร็วหรือช้าเกินไป การปรับความไวของโปรแกรมอาจช่วยให้ระบบตรวจจับลายนิ้วมือได้ดีขึ้น
การปรับตั้งค่าความไว:
 1. เปิด HP SimplePass Identity Protection
 2. เลือก Fingerprint Reader (ตัวอ่านลายนิ้วมือ) ในแผงด้านซ้าย
 3. ปรับระดับความไวเป็น ต่ำ ปานกลาง หรือสูง
  รูปภาพ : ความไวของตัวอ่านลายนิ้วมือ
  ภาพหน้าจอปรับตั้งความไวของตัวอ่านลายนิ้วมือสำหรับ HP SimplePass
หากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้ความแตกต่างน้อยมาก และคุณยังมีปัญหากับการล็อกออน คุณอาจต้องการลบภาพลายนิ้วมือเดิมออก และลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่ โดยการกวาดนิ้วตลอดสแกนเนอร์ให้มีความเร็ว มุม และแรงกดที่สม่ำเสมอขึ้นกว่าเดิม

การใช้ชุดอ่านลายนิ้วมือเพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้แบบหลายบัญชี

ชุดอ่านลายนิ้วมือ HP SimplePass ช่วยในการปกป้องความปลอดภัยอย่างง่ายๆ หากมีคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหลายราย ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละรายควรมีบัญชีผู้ใช้ของตนเอง และบัญชีดังกล่าวจะสามารถเรียกค้นได้ผ่านชุดอ่านลายนิ้วมือ
เช่น พ่อแม่อาจมีบัญชีผู้ดูแลระบบเพื่อให้สามารถติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ ส่วนลูก ๆ ให้มีบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลโดยจำกัดสิทธิ์การใช้งานบางส่วนและไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ ค่าปรับตั้งสำหรับเด็กแต่ละรายจะถูกป้องกันไว้โดยพี่หรือน้องไม่สามารถสืบค้นได้ พ่อแม่ในฐานะผู้ดูแลระบบจะสามารถเรียกค้นไฟล์ทั้งหมดได้
ชุดอ่านลายนิ้วมือและ HP SimplePass ช่วยให้สามารถสแกนลายนิ้วมือลูก ๆ เมื่อต้องการล็อกออน โดยระบบจะตรวจสอบตัวตนผู้ใช้และเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ผ่านลายนิ้วมือแบบหลายรายการโดยทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใน SimplePass ขณะล็อกอินในบัญชีผู้ใช้ Windows แต่ละราย

การสำรองข้อมูลและกู้คืนค่าลายนิ้วมือ SimplePass ใน Windows 7 หรือ Vista

แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์จำนวนมากใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อปกป้องตัวตนและข้อมูลส่วนตัว แม้ว่าตัวอ่านลายนิ้วมือช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้หลายคนพบว่าหลังจากใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือไปสักระยะ ผู้ใช้จะลืมรหัสผ่านของตน
หากคุณใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อื่นชื่อและรหัสผ่านหลายรายการ ให้สำรองข้อมูลการรักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าของตัวอ่านลายนิ้วมือของคุณไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น USB แฟลชไดรฟ์ และเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย ให้ห่างจากคอมพิวเตอร์
การสำรองหรือเรียกคืนข้อมูลการรักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าของตัวอ่านลายนิ้วมือ:
 1. เปิด HP SimplePass Identity Protection
 2. คลิกที่ Backup and Restore (การสำรองข้อมูลและการคืนค่า) ในแผงด้านซ้าย
  รูปภาพ : การสำรองข้อมูลและการคืนค่า
  ภาพหน้าจอ HP SimplePass ซึ่งแสดงการสำรองข้อมูลและการคืนค่าไว้
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการสำรองหรือคืนค่าข้อมูล

การติดตั้งหรืออัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ SimplePass

ไดร์เวอร์ชุดอ่านลายนิ้วมือและแอพพลิเคชั่นด้านความปลอดภัยออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับเครื่องและระบบปฏิบัติการที่กำหนดเป็นการเฉพาะ สามารถขอรับไดรเวอร์ของอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการรับรองการกำหนดค่าเบื้องต้นสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณได้จากเว็บไซต์ให้บริการ HP Drivers and Downloads ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งหรืออัพเดตซอฟต์แวร์ของคุณ
บันทึก
ไดร์เวอร์และโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นหนึ่งอาจไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อีกรุ่นหนึ่งได้
 1. ไปที่หน้า HP Drivers and Downloads สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นของคุณ
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ กรอกเลขรุ่นหรือเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ
 3. เลือก Software and Driver downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์)
 4. คลิกเลือกระบบปฏิบัติการของคุณจาก Select operating system (เลือกระบบปฏิบัติการ)
 5. หลังจากคลิกที่ระบบปฏิบัติการ ค้นหา และเลือกหัวข้อ Software - Security (ซอฟต์แวร์ - ความปลอดภัย)
 6. คลิกที่ HP SimplePass Identity Protection Software
 7. คลิก Download (ดาวน์โหลด) จากนั้นเลือก Save (บันทึก) ไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการในฮาร์ดไดร์ฟ เช่น เดสก์ทอปคอมพิวเตอร์
 8. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งไดร์เวอร์หรือซอฟต์แวร์ HP SimplePass Identity Protection

การอัพเดต BIOS เพื่อให้รองรับ SimplePass

BIOS ของคอมพิวเตอร์จะต้องรองรับการใช้อุปกรณ์ทดสอบด้านไบโอเมทริคและตัวเลือกตัวอ่านลายนิ้วมือจะต้องเปิดใช้งานใน BIOS หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ HP SimplePass Identity Protection เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเอาไว้แล้ว และพบปัญหา ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง BIOS เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อ การอัพเดต BIOS


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย