ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

โน้ตบุ๊ก HP, Touch, และ AiO PC - การแก้ไขปัญหาเว็บแคม (Windows 7)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ที่ติดตั้งเว็บแคมในตัวและใช้ Windows 7
โน้ตบุ๊ก HP, Touch และคอมพิวเตอร์ AiO บางรุ่นติดตั้งเว็บแคมมาให้แล้วและสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ เว็บแคมเป็นอุปกรณ์จ่ายสัญญาณวิดีโอคล้ายกับสแกนเนอร์หรือกล้อง และจะไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีซอฟต์แวร์ที่รองรับเว็บแคมของคุณ ซอฟต์แวร์ยอดนิยมสองตัวที่ใช้เว็บแคม คือ IM (สำหรับโทรสายวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต) และซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ (สำหรับจัดทำและแชร์ไฟล์วิดีโอ)
ทำตามหัวข้อต่อไปนี้ตามอาการที่คุณพบ:

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย