ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - ข้อความ 'No Audio Device is installed' (ไม่มีอุปกรณ์เสียงที่ติดตั้ง) ปรากฏขึ้น

เอกสารนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP และ Compaq ที่ใช้ระบบ Windows 10, 8 หรือ 7
ข้อความ ‘No Audio Device is installed’ (ไม่มีอุปกรณ์เสียง) หรือ 'No Audio Output Device is installed' (ไม่มีอุปกรณ์จ่ายสัญญาณเสียงที่ติดตั้ง) ปรากฏขึ้นและไม่มีเสียงจ่ายออกมา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย