ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC โน้ตบุ๊ก HP - การเปิดปิดโน้ตบุ๊กของคุณ

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP
การเปิดปิด (ฮาร์ดรีเซ็ต) เป็นการล้างข้อมูลทั้งหมดจากหน่วยความจำคอมพิวเตอร์โดยไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ การเปิดปิดอาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น Windows ไม่ตอบสนอง หน้าจอว่างเปล่า ซอต์แวร์ค้าง แป้นพิมพ์ไม่ตอบสนอง หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ค้าง
บันทึก
สำหรับคำแนะนำในการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นค่าจากโรงงาน ลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดและเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น โปรดดู วิธีการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (Windows 10, 8, 7)

ก่อนเริ่มดำเนินการ

ก่อนการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 1. ตัดการเชื่อมต่อหรือนำอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดออก เปิดแล็ปท็อปจากนั้นให้คอมพิวเตอร์ทดสอบตัวเอง แล้วต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกลับครั้งละหนึ่งอุปกรณ์
 2. พลิกคอมพิวเตอร์และมองหาฝาปิดรางแบตเตอรี่

รีเซ็ตโน้ตบุ๊กที่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้

ดูวิดีโอและศึกษาขั้นตอนการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ของคุณ

วิดีโอการรีเซ็ตระบบจากโน้ตบุ๊๊ก HP ของคุณที่มีแบตเตอรี่แบบถอดแยกได้

การรีเซ็ตแล็ปท็อปที่มีแบตเตอรี่ที่ถอดออกได้:
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. นำคอมพิวเตอร์ออกจากตัวจำลองพอร์ต (port replicator) หรือจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (docking station)
 3. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกทั้งหมดออก เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB, จอแสดงผลภายนอก และเครื่องพิมพ์
 4. ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากคอมพิวเตอร์
 5. นำแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
 6. ขณะถอดแบตเตอรี่และสายไฟ ให้กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดประมาณ 15 วินาที เพื่อคายประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่จากตัวเก็บประจุ
 7. ใส่แบตเตอรี่และเสียบอะแดปเตอร์ AC กลับเข้าที่โน้ตบุ๊กของคุณ แต่ยังไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงใด ๆ
 8. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานตามปกติหรือเมนูเริ่มต้นจะเปิดขึ้น
  บันทึก
  หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เริ่มทำงานหลังจากกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) แสดงว่าการรีเซ็ตไม่ได้แก้ไขปัญหาการเริ่มต้น โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
 9. หากเมนูเริ่มต้นเปิดขึ้นมา ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Start Windows Normally และจากนั้น กดปุ่ม Enter
 10. หลังจาก Windows เปิดขึ้นมา ให้ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละตัวกลับเข้าที่จากที่ถอดแยกไปก่อนหน้านี้ ดำเนินการทีละตัวจนเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดกลับเข้าที่เสร็จสิ้น
  โน้ตบุ๊กของคุณได้รับการรีเซ็ตแล้ว หลังรีเซ็ตเครื่อง แนะนำให้เรียกใช้ Windows Update และ HP Support Assistant เพื่ออัพเดตไดร์เวอร์อุปกรณ์ทั้งหมด โปรดดู การอัพเดตไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ผ่าน Windows Update (Windows 10, 8) และ การใช้ HP Support Assistant (Windows 10, 8, 7) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

รีเซ็ตโนต้บุ๊กที่มีแบตเตอรี่แบบถอดแยกไม่ได้และแบบที่ถอดแยกได้

ดูวิดีโอและศึกษาขั้นตอนการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ของคุณ

วิดีโอการรีเซ็ตโน้ตบุ๊ก HP ที่มีแบตเตอรี่แบบถอดแยกไม่ได้

บันทึก
คุณไม่ควรลองถอดแบตเตอรี่ที่มีการผนึก เนื่องจากอาจทำให้สิทธิ์การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
การรีเซ็ตแล็ปท็อปที่ติดตั้งแบตเตอรี่ซีลในตัวหรือแบบถอดแยกไม่ได้:
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. นำคอมพิวเตอร์ออกจากตัวจำลองพอร์ต (port replicator) หรือจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (docking station)
 3. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกทั้งหมดออก เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB, จอแสดงผลภายนอก และเครื่องพิมพ์
 4. ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากคอมพิวเตอร์
 5. สำหรับโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ ให้กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเป็นเวลา 15 วินาทีเพื่อทำการรีเซ็ต
 6. ต่ออะแดปเตอร์ AC กลับเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณ แต่ยังไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงใด ๆ
 7. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานตามปกติหรือเมนูเริ่มต้นจะเปิดขึ้น
  บันทึก
  หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เริ่มทำงานหลังจากกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) แสดงว่าการรีเซ็ตไม่ได้แก้ไขปัญหาการเริ่มต้น โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
 8. หากเมนูเริ่มต้นเปิดขึ้นมา ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Start Windows Normally และจากนั้น กดปุ่ม Enter
 9. หลังจาก Windows เปิดขึ้นมา ให้ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละตัวกลับเข้าที่จากที่ถอดแยกไปก่อนหน้านี้ ดำเนินการทีละตัวจนเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดกลับเข้าที่เสร็จสิ้น
  โน้ตบุ๊กของคุณได้รับการรีเซ็ตแล้ว หลังรีเซ็ตเครื่อง แนะนำให้เรียกใช้ Windows Update และ HP Support Assistant เพื่ออัพเดตไดร์เวอร์อุปกรณ์ทั้งหมด โปรดดู การอัพเดตไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ผ่าน Windows Update (Windows 10, 8)และ การใช้ HP Support Assistant (Windows 10, 8, 7) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย