ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC โน้ตบุ๊ก HP - การลดความร้อนในโน้ตบุ๊กเพื่อป้องกันปัญหาความร้อนเกิน

เอกสารนี้ใช้กับ PC โน้ตบุ๊ก HP
ความร้อนที่สะสมอาจทำให้เกิดปัญหากับโน้ตบุ๊ก โดยทั่วไปเมื่ออุณหภูมิภายในเคสเพิ่มขึ้นมากเกินไป ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในที่สำคัญจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สาเหตุส่วนใหญ่ของความร้อนที่สูงเกินก็คือการสะสมของฝุ่นภายในโน้ตบุ๊ก ส่วนประกอบทางไฟฟ้าในโน้ตบุ๊กก่อให้เกิดความร้อน และพัดลมในโน้ตบุ๊กช่วยระบายอากาศเพื่อรักษาให้ให้ส่วนประกอบต่าง ๆ เย็นลงที่อุณหภูมิการทำงานปกติ การระบายความร้อนที่ไม่ดีพออาจทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นภายในตัวเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ส่วนประกอบต่างๆ เสียหายได้ เสียงของพัดลมที่ดังตลอดเวลาเป็นสัญญาณว่าโน้ตบุ๊กร้อนและไม่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และคุณอาจมีปัญหากับการสะสมของฝุ่นที่ไปอุดตันช่องระบายอากาศ

วิดีโอสาธิตการลดความร้อนในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณ

อาการของปัญหาความร้อนและสาเหตุของความร้อนที่สูงเกิน

ปัญหาที่เกิดจากความร้อนที่สูงเกินในโน้ตบุ๊กมีดังนี้:
 • เกมหยุดตอบสนองระหว่างเล่น
 • Windows หยุดตอบสนองระหว่างการใช้งาน
 • พัดลมในโน้ตบุ๊กจะดังขึ้นเนื่องจากต้องหมุนให้เร็วขึ้นเพื่อระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้นในโน้ตบุ๊ก
 • เมื่อเริ่มเปิดโน้ตบุ๊ก บางครั้งเครื่องจะหยุดที่หน้าจอสีดำ และไม่เข้าไปสู่ Windows Windows มักหยุดตอบสนองเมื่อเปิดขึ้น
 • เมาส์และแป้นพิมพ์หยุดตอบสนอง
 • Windows 10, 8, 7, Vista, XP: โน้ตบุ๊กรีสตาร์ทโดยไม่คาดคิด หรือแสดงข้อความระบุข้อผิดพลาด
  Windows 95, 98, and ME: มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด Frequent Fatal Exception, Illegal Operation หรือ General Protection Fault เกิดขึ้นในโปรแกรมซอฟต์แวร์หลายโปรแกรม
  บันทึก
  ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะไม่สามารถคาดการณ์ได้ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้เฉพาะในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ปัญหาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้นๆ และไม่เกี่ยวกับความร้อน
รายการต่อไปนี้ระบุสาเหตุบางอย่างที่ทำให้ความร้อนสูงเกิน:
 • ฝุ่นที่สะสมภายในโน้ตบุ๊ก
 • มีการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ เช่นฮาร์ดไดรฟ์ เข้าไป อุปกรณ์เพิ่มเติมเหล่านี้เป็นสาเหตุให้แหล่งจ่ายไฟต้องทำงานหนักขึ้น และก่อให้เกิดความร้อนเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความร้อนที่เพิ่มขึ้นยังมาจากส่วนประกอบใหม่ซึ่งจะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิภายในเคสให้สูงขึ้นไปอีก
 • เมื่อเวลาผ่านไป พัดลมระบายความร้อนบางรุ่นอาจช้าลงและเสื่อมสภาพตามปริมาณการใช้งานของโน้ตบุ๊กแม้ว่าโน้ตบุ๊กจะมีความร้อนอยู่ก็ตาม
 • อุณหภูมิห้องที่สูง

ขั้นตอนที่ 1: การขจัดฝุ่นและขุย โดยทำความสะอาดช่องระบายอากาศ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่มีช่องระบายอากาศอยู่รอบ ๆ เคสเพื่อให้อากาศไหลผ่านเคสได้ หากช่องระบายอากาศเหล่านี้อุดตัน หรือชิ้นส่วนที่มีความร้อนถูกคลุมด้วยฝุ่น พัดลมจะไม่สามารถระบายความร้อนส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากโน้ตบุ๊กร้อนและเกิดปัญหาความร้อนเกินตามมา ฝุ่นและขุยที่สะสมจะทำให้อากาศไม่สามารถไหลรอบ ๆ ใบพัดลมระบายความร้อน และทำให้พัดลมต้องทำงานหนักขึ้นและโน้ตบุ๊กมีความร้อนสูงขึ้น หากมีฝุ่นในช่องระบายอากาศ คุณควรทำความสะอาดโน้ตบุ๊ก โดยการเป่าฝุ่นออกจากรอบ ๆ พัดลมและแผ่นกันความร้อน ซึ่งจะช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่น
ไม่จำเป็นต้องเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อทำความสะอาดฝุ่นภายในโดยเป่าลมอัด
กราฟิกต่อไปนี้แสดงฝุ่นที่สะสมในโน้ตบุ๊ก ทั้งนี้สามารถทำความสะอาดฝุ่นบริเวณพัดลมและแผงกันความร้อนของโน้ตบุ๊กได้โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์
รูปภาพ : การสะสมของฝุ่น
ส่วนประกอบที่มีฝุ่น
รูปภาพ : การสะสมของฝุ่นรอบ ๆ พัดลม
การสะสมของฝุ่นรอบ ๆ พัดลม
  หมายเหตุ
ป้องกันความเสียหายต่อโน้ตบุ๊กโดยตรวจสอบว่าปิดเครื่องอยู่และปลดอะแดปเตอร์ AC ออกก่อนใช้ลมอัดในการเป่า
ใช้ลมอัดกระป๋อง (หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ทำงานในโหมดเป่าลม หรือใช้ที่เป่าผมในโหมดลมเย็นแทนได้ แต่การใช้ลมอัดกระป๋องจะเหมาะสำหรับงานนี้มากกว่า) เพื่อกำจัดฝุ่นออกจากช่องระบายอากาศของโน้ตบุ๊กเพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกิน การกำจัดฝุ่นออกจะช่วยเพิ่มการไหลของอากาศเพื่อช่วยระบายความร้อน และช่วยให้พัดลมทำงานได้เงียบขึ้น
ช่องระบายระบายอากาศจะอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ขึ้นกับรุ่นของโน้ตบุ๊ก คุณสามารถระบุช่องระบายอากาศได้โดยการมองหาครีบสีทองแดงหรือสีดำด้านในช่องระบายอากาศ
บันทึก
ค้นหาและทำความสะอาดช่องระบายอากาศทั้งหมดที่โน้ตบุ๊กโดยใช้ลมเป่า โน้ตบุ๊กบางตัวอาจมีช่องระบายอากาศด้านข้าง ด้านหลังหรือด้านล่าง โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ ๆ อาจไม่มีช่องระบายอากาศเลย
ควรเป่าลมเข้าในช่องระบายอากาศที่โน้ตบุ๊ก และช่องเปิดต่าง ๆ เช่น ช่องลมเข้าของพัดลมเพื่อให้อากาศหมุนเวียนและป้องกันฝุ่นสะสมในส่วนประกอบต่าง ๆ
รูปภาพ : ช่องระบายอากาศด้านข้าง
ช่องระบายอากาศด้านข้างพร้อมลมเป่า
รูปภาพ : ช่องระบายอากาศด้านล่าง
ช่องระบายอากาศด้านล่างพร้อมลมเป่า
การบำรุงรักษาด้วยการกำจัดฝุ่นเป็นประจำช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบ และป้องกันการลดลงของประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊ก

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบพื้นที่ว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมหรือไม่

เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาความร้อนสูงเกิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัดลมในโน้ตบุ๊กของคุณจะสามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม การระบายอากาศที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานของโน้ตบุ๊ก ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม:
 • วางเครื่องโน้ตบุ๊กตั้งขึ้นบนพื้นที่มั่นคงและได้ระดับ
 • ปล่อยให้มีช่องว่างรอบๆ ช่องระบายอากาศแต่ละช่องของคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 15.25 ซม. (6 นิ้ว)
 • หากใช้โน้ตบุ๊กในที่ที่มีสูงมากเกินกว่า 1500 เมตร (5000 ฟุต) รักษาความเย็นของโน้ตบุ๊กเป็นพิเศษ

ขั้นตอนที่ 3: การอัพเดต BIOS

หลังจากเปิดตัวโน้ตบุ๊ก HP จะมีการจัดทำชุดข้อมูลอัพเดต BIOS และส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ ตรวจหาข้อมูลอัพเดต BIOS และติดตั้งได้โดยใช้คำแนะนำในเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การอัพเดต BIOS

ขั้นตอนที่ 4: การใช้เทคโนโลยี HP CoolSense

เทคโนโลยี HP CoolSense เป็นคุณสมบัติในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP บางเครื่องที่ รวมเอา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการออกแบบกลไกเพื่อช่วยในการจัดการอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP CoolSense ใช้เซ็นเซอร์การเคลื่อนที่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณเพื่อตรวจจับว่าโน้ตบุ๊กของคุณกำลังใช้งานแบบตั้งอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ และจะทำการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กและความเร็วของพัดลมเพื่อช่วยให้โน้ตบุ๊กเย็นอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์ HP CoolSense ตามที่คุณต้องการได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP - เทคโนโลยี HP CoolSense

ขั้นตอนที่ 5: วางโน้ตบุ๊กในห้องที่เย็นขึ้น

หากโน้ตบุ๊กของคุณมีความร้อนสูงเกิน ให้วางเครื่องในห้องที่เย็นขึ้น อุณหภูมิที่แตกต่างเพียงเล็กน้อย อาจช่วยป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบภายในเครื่องขัดข้องได้ ย้ายโน้ตบุ๊กเข้าห้องที่เย็นขึ้นในบ้านหรือสำนักงาน หากไม่สามารถทำได้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: การทดสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

หากยังมีปัญหาความร้อนสูงเกินอยู่หลังจากทำความสะอาดช่องระบายอากาศและย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังห้องที่เย็นขึ้นแล้ว แสดงว่าชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์อาจเสีย ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ใดๆ เช่น หน่วยความจำ โปรเซสเซอร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ทางด้านกราฟิก หรือไม่ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของ HP และ Compaq ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์วินิจฉัยปัญหาเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หากฮาร์ดแวร์มีปัญหา ให้เปลี่ยนส่วนประกอบที่มีปัญหาหรือติดต่อ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านแท็บ Contact Support (ติดต่อฝ่ายบริการ) ด้านบนของหน้าจอนี้

การปรับค่าเพื่อลดความร้อน (HP Spectre PC)

HP Spectre สามารถปรับลดกำกลัง CPU เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานเย็นขึ้น ตัวเลือกในการปรับจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของ Spectre ตัวเลือกสองตัวเลือก selecting the low power mode in the BIOS (เลือกโหมดพลังงานต่ำใน BIOS หรือเปิด Cool Control (ระบบควบคุมความเย็น) จากอินเทอร์เฟซเดสก์ทอป ซึ่งการทำงานจะใกล้เคียงกันมาก คุณสมบัติการทำงานบางส่วนได้แก่
 • ตัวเลือกในการลดกำลัง CPU เพื่อลดความร้อน ข้อแตกต่างอย่างเดียวคือ Cool Control จะมีอินเทอร์เฟซ Windows ร่วมด้วย
 • ค่าเริ่มต้นสำหรับ Spectre ทุกตัวคือ Performance mode (โหมดประสิทธิภาพสูง) ใน BIOS หรือ Off (ปิด) สำหรับ Cool Control
 • การเลือก Balanced mode (โหมดสมดุล) ใน BIOS หรือเลือก On (เปิด) ใน Cool Controls จะเป็นการลดการใช้พลังงานสูงสุด ทำให้อุณหภูมิระบบลดลง และทำให้ประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อย
ใช้คำแนะนำต่อไปนี้ตามรุ่นของ Spectre ที่คุณมี เพื่อเลือกใช้ตัวเลือกในการลดความร้อน:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีความร้อนเกินและการหลีกเลี่ยงปัญหาได้จากเอกสารต่อไปนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย