ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC โน้ตบุ๊กจาก HP - การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows Vista)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista ไม่ได้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของ HP
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะดั้งเดิมที่ให้มาจากโรงงาน เอกสารนี้แบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามวิธีการดำเนินการกู้คืนระบบที่แตกต่างกัน ใช้ส่วนตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดเพียงส่วนเดียว กรุณาอ่านคำเตือนทั้งหมดก่อนทำการกู้คืนระบบ!
บันทึก
จะต้องสำรองข้อมูลไฟล์ที่สำคัญก่อนการกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ การกู้คืนระบบสำหรับเครื่อง HP มีระบบการสำรองข้อมูลซึ่งคุณสามารถใช้ในการสำรองข้อมูลที่สำคัฯของคุณ
หากคอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับ Windows XP และมีการอัพเกรดเป็น Vista ดู การกู้คืนระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยใช้ HP Recovery (2006 หรือใหม่กว่า)
การดำเนินการกู้คืนระบบจะลบและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการลบไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่คุณสร้างและจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ด้วย การกู้คืนระบบจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และไดร์เวอร์ใหม่ คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานลงในคอมพิวเตอร์ใหม่ โปรดเตรียมติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อการกู้คืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส, รับโปรแกรมอัพเดต Windows ที่สำคัญๆ ทั้งหมด, อัพเดตข้อมูลไวรัส และอัพเดตโปรแกรมป้องกันสปายแวร์
  หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอร์อัพเกรดจาก Windows XP เป็น Windows Vista การกู้คืนระบบจะเป็นการคืนกลับไปใช้ XP จะต้องติดตั้ง Windows Vista อีกครั้งหลังการกู้คืนระบบ
บันทึก
คอมพิวเตอร์ HP ที่จำหน่ายพร้อม Microsoft Windows Vista ไม่ได้มีแผ่น CD สำหรับการกู้คืนระบบมาให้ แต่จะใช้เนื้อที่ (พาร์ติชัน) บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในการจัดเก็บข้อมูลการกู้คืน การใช้พาร์ติชันที่ซ่อนเป็นวิธีที่สะดวก ทำให้ไม่ต้องใช้ดิสก์กู้ข้อมูลซึ่งอาจสูญหายหรือมีรอยขีดข่วนได้ คุณสามารถสร้างแผ่นดิสก์สำหรับการกู้คืนสำหรับ Windows Vista ได้โดยการใช้ Recovery Manager


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย