ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP - การติดตั้งและใช้ไดร์เวอร์การพิมพ์ในตัวของ Windows

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่ไม่มีไดร์เวอร์ตัวเต็มจาก HP สำหรับ Windows 10, Windows 8, Windows 7 หรือ Vista
หากไม่มีไดร์เวอร์ตัวเต็มจาก HP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณจะต้องติดตั้งไดร์เวอร์ในตัวไม่มีไดร์เวอร์ตัวเต็มสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows บางรุ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ทั้งจากแผ่น CD ที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือจากเว็บไซต์ของ HP
  บันทึก
ปุ่มดาวน์โหลดอยู่ที่ไหน เครื่องพิมพ์ HP จะมีไดร์เวอร์ในตัวมาให้แล้วในระบบปฏิบัติการ Windows หรือติดตั้งผ่าน Windows Update ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไดร์เวอร์ใดๆ จากเว็บไซต์เพื่อใช้งานในการพิมพ์ การสแกน หรือรับส่งแฟกซ์
ดูหัวข้อคำถามที่พบบ่อย ในเอกสารชุดนี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งวิธีการสแกนผ่านไดร์เวอร์นี้
วิดีโอการติดตั้งไดร์เวอร์ในตัวสำหรับเครื่องพิมพ์ใน Windows 10
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือในการดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ ให้เปิดเล่นวิดีโอผ่าน YouTube
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Windows Update ให้ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์โดยอัตโนมัติ
เปิดค่าการตั้งค่าอุปกรณ์ของ Windows และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์โดยอัตโนมัติ
 1. ค้นหา change device installation (เปลี่ยนการติดตั้งอุปกรณ์) จาก Windows จากนั้นคลิกที่ค่าแผงควบคุม Change device installation settings (เปลี่ยนค่าการติดตั้งอุปกรณ์) ในรายการผลการค้นหา
  หน้าต่าง Device Installation Settings (ค่าการติดตั้งอุปกรณ์) จะเปิดขึ้นมา
 2. เลือกตัวเลือก Yes (ใช่) จากนั้นคลิกเลือก Save Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกตัวเลือก Yes (ใช่)
  ตัวอย่างการเลือกตัวเลือก Yes (ใช่)
ขั้นตอนที่ 2: ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB หรือผ่านเครือข่ายภายในของคุณเพื่อให้ Windows สามารถตรวจหาเครื่องพิมพ์ของคุณระหว่างการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์โดยใช้ Add Printer wizard
เลือกประเภทการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ และใช้ตัวช่วยดำเนินการ Add a Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) ของ Windows เพือติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ในตัว
คำถามที่พบบ่อย
ศึกษาคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหาและดูวิธีการใช้เครื่องพิมพ์ผ่านไดร์เวอร์ในตัว

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย