ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การอัพเดตหรืออัพเกรดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและเลเซอร์เจ็ทของ HP
HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ พร้อมส่วนการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นประจำ แอพที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์อาจมีข้อมูลอัพเดตด้วย ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ อัพเดตเฟิร์มแวร์และแอพเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานเครื่องพิมพ์ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ หากวิธีการใดไม่ได้ผล ให้ใช้วิธีการอื่น
  หมายเหตุ
อย่าปิดเครื่องพิมพ์จนกว่าจะทำการอัพเดตเสร็จสิ้น การปิดเครื่องพิมพ์ระหว่างการอัพเดตจะทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย