ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์ HP - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ USB (Mac)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP และคอมพิวเตอร์ระบบ Mac
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB ไปยังคอมพิวเตอร์ระบบ Mac เพื่อให้คุณสามารถใข้งานคุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ได้อย่างครบถ้วน แนะนำให้ติดตั้งไดร์เวอร์ HP ตัวเต็ม
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อผ่าน USB และติดตั้งไดร์เวอร์
 1. ตรวจสอบเงื่อนไขและรายการต่อไปนี้ก่อนเริ่มดำเนินการ:
  • เครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่และอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
  • จัดหาสาย USB ความยาวไม่เกิน 3 ม. (9 ฟุต 10 นิ้ว)
  • คอมพิวเวตอร์จะต้องมีพอร์ต USB หากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือด็อคกิ้ง เครื่องพิมพ์อาจได้รับไฟเลี้ยงไม่เพียงพอสำหรับการทำงาน
 2. ถอดสาย USB ของเครื่องพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าต่อสายจนกว่าจะได้รับแจ้งระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งไดร์เวอร์และตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ติดตั้งไดร์เวอร์ที่ดีที่สุดที่มีเพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ของคุณ ข้อมูลดาวน์โหลดไดร์เวอร์ตัวเต็มหรือแอพติดตั้ง HP Easy Start มีจัดไว้ให้สำหรับดาวน์โหลด ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณและเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ หรือคุณสามารถเลือกติดตั้งไดร์เวอร์ผ่าน Apple Software Update
 1. ไปที่ 123.hp.com จากนั้นกรอกชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิกที่ Begin (เริ่ม) คุณอาจเข้าไปสู่แอพติดตั้งไดร์เวอร์ HP Easy Start แบบมีระบบแนะนำหรือไปที่หน้า HP Software and Driver Downloads เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์ตัวเต็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้และเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ
    บันทึก
  หากหน้าจอ Install (ติดตั้ง) ปรากฏขึ้น ให้เลือก HP Scan หรือ HP Easy Scan หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีสแกนเนอร์เพื่อให้สามารถรองรับงานสแกนได้
  • หาก HP Easy Start ทำการดาวน์โหลด ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดไฟล์ดาวน์โหลดและเริ่มการติดตั้ง เมื่อได้รับแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ เลือก USB คุณไม่ต้องทำตามขั้นตอนอื่น ๆ ที่เหลือในหัวข้อนี้หากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  • หาก Easy Start ล้มเหลวหรือเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีอยู่ใน 123.hp.com ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์จากเว็บไซต์ HP
 2. เข้าไปที่ HP Customer Support - Software and Driver Downloads จากนั้นกรอกชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง และตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการตรงกัน
 3. จาก Driver-Product Installation Software (ซอฟต์แวร์ติดตั้งไดร์เวอร์ผลิตภัณฑ์) คลิกที่ Download (ดาวน์โหลด) ติดกับ HP Easy Start หรือเลือกไดร์เวอร์ตัวเต็มตามตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น จากนั้นเปิดไฟล์ HP Easy Start หรือ HP .dmg ที่โฟลเดอร์ Downloads หรือแถบเบราเซอร์เพื่อเริ่มการติดตั้ง
    บันทึก
  หากข้อความ Installing a Mac Printer Driver Using Apple Software Update (กำลังติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Mac ผ่าน Apple Software Update) ปรากฏขึ้นแทนปุ่มดาวน์โหลด ให้คลิกที่ Learn more (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่ออ่านขั้นตอนในการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ผ่าน Apple Software Update
 4. เมื่อได้รับแจ้งโดยตัวติดตั้งให้เลือกตัวเลือกในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือก USB
 5. เมื่อหน้าจอ Install (ติดตั้ง) ปรากฏขึ้น ให้เลือก HP Scan หรือ HP Easy Scan หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีสแกนเนอร์เพื่อให้สามารถรองรับงานสแกนได้
 6. เมื่อได้รับแจ้งจากตัวติดตั้ง ให้คลิกที่ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) เพื่อจัดทำคิวพิมพ์ในเครื่อง Mac
  หน้าต่าง Add (เพิ่ม) จะเปิดขึ้นมา
 7. คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณจากนั้นคลิกที่เมนู Use (ใช้) หรือ Print Using (พิมพ์โดยใช้) เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณจากเมนูป๊อปอัพ จากนั้นคลิกที่ Add (เพิ่ม)
    บันทึก
  การเลือกตัวเลือกไดร์เวอร์ Generic ทั่วไปจากเมนู Use (ใช้) อาจทำให้เครื่องพิมพ์รองรับฟังก์ชั่นการทำงานอย่างจำกัด
  รูปภาพ : เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณในเมนู Use (ใช้) จากหน้าต่าง Add (เพิ่ม)
  เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณในเมนู Use (ใช้) จากหน้าต่าง Add (เพิ่ม)
 8. กลับไปที่ตัวติดตั้งของ HP เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
 9. ลองสั่งพิมพ์ สแกน หรือรับส่งแฟกซ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของเครื่องพิมพ์ของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยนี้เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้เครื่องพิมพ์ HP ที่เชื่อมต่อผ่าน USB กับคอมพิวเตอร์ Mac

ประเทศ: Flag ไทย