ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การแก้ไขข้อผิดพลาด 'Ink System Failure' (ระบบหมึกล้มเหลว) และ 'System Supply Problem' (ปัญหาระบบวัสดุสิ้นเปลือง)

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตจาก HP
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Ink System Failure (ระบบหมึกล้มเหลว) หรือ System Supply Problem (ปัญหาระบบวัสดุสิ้นเปลือง) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์และแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
บันทึก
หากคุณได้ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนอกเหนือจาก Ink System Failure (ระบบหมึกล้มเหลว) หรือ System Supply Problem (ปัญหาระบบวัสดุสิ้นเปลือง) ให้ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ค้นหารุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหาเอกสารการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับข้อผิดพลาดที่คนได้รับ

ขั้นตอนที่ 1: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์อาจแก้ไขข้อความแจ้งข้อผิดพลาดได้
  1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์
  2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
  3. รอ 60 วินาที
  4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
    บันทึก
    HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังโดยตรง
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ระบุตลับหมึกของคุณ

ขั้นตอนการแก้ปัญหาแตกต่างกันตามประเภทตลับหมึกพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ของคุณใช้ ระบุประเภทตลับหมึกของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา
ตลับหมึกจาก HP
ตลับหมึกจาก HP
ตลับหมึกจาก HP
ตลับหมึกจาก HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย