ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 - ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเมล์บอกซ์การเย็บเล่มสำหรับ HP Color LaserJet Enterprise MFP M680
รูปภาพ : เมล์บอกซ์การเย็บกระดาษ
บันทึก
ก่อนการเริ่มต้น ให้ถอดถาดกระดาษออกมาตรฐานออก หากมีการติดตั้งไว้
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ดึงแกนปลดล็อคฝาครอบด้านบนมาข้างหน้า แล้วยกฝาครอบด้านบนขึ้น
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบด้านบน
 3. กดแท็บสองตัวเข้าไปเพื่อปลดฝาปิดกระดาษออก
  รูปภาพ : ปลดฝาปิดกระดาษออก
 4. ถอดฝาปิดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถอดฝาปิดกระดาษออก
 5. ปิดฝาครอบด้านบน
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบด้านบน
 6. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม
  รูปภาพ : นำบรรจุภัณฑ์ออก
 7. ปรับตำแหน่งรางของเมล์บอกซ์การเย็บเล่มให้ตรงกับร่องด้านในเครื่องพิมพ์ แล้วเลื่อนเมล์บอกซ์การเย็บเล่มให้เข้าที่
  รูปภาพ : ปรับตำแหน่งเมล์บอกซ์การเย็บเล่มให้ตรงกับร่อง
 8. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่องพิมพ์
 9. Mac OS X: รายการของตัวเลือกที่ติดตั้งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติระหว่างงานพิมพ์แรกหลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสริม การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์
  Windows: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ เช่น ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก ขั้นตอนนี้จะไม่จำเป็น เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลังติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดเครื่องอยู่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแล้ว
  2. เปิดโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์
  3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์นี้ แล้วเลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์)
  4. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  5. คลิกที่ส่วน Installable Options (ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้)
  6. ในกล่องดรอปดาวน์ถัดจาก Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
ถอดเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม
 1. กดปุ่มด้านหลังของเมล์บอกซ์การเย็บเล่มเพื่อปลดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปลดเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม
 2. เลื่อนเมล์บอกซ์การเย็บเล่มออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย