ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise - การตั้งค่าเริ่มต้น

ครั้งแรกที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์ คุณสามารถกำหนดค่าการติดตั้งครั้งแรกบางรายการได้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย