ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความ 'Fatal Error' (ข้อผิดพลาดร้ายแรง) ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่เปิดตัวในปี 2009 และก่อนหน้า และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาข้อความ 'Fatal Error' (ข้อผิดพลาดร้ายแรง) ขณะติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ใน Windows ข้อความ 'Fatal Error' (ข้อผิดพลาดร้ายแรง) บางอย่างถือเป็นข้อผิดพลาดของ 'MSI' และมักประกอบไปด้วยรหัสสี่หลัก แม้ว่าข้อความที่พบอาจแตกต่างไปจากนี้บ้างก็ตาม
ภาพ: ตัวอย่างข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรงพร้อมรหัสลำดับ
เลือกหนึ่งในส่วนต่อไปนี้ที่ตรงกับข้อผิดพลาดที่ปรากฎบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ดูรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดร้ายแรงอื่น ๆ ดังต่อไปนี้และแนวทางแก้ไขปัญหา
คุณสามารถติดตั้งไดร์เวอร์พื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหานี้แทนการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง ไดร์เวอร์พื้นฐานช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งานแต่อาจไม่รองรับฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมด เช่น หากเครื่องพิมพ์รองรับการพิมพ์ CD/DVD เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถพิมพ์แผ่น CD/DVD ได้โดยอาศัยไดร์เวอร์พื้นฐาน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ของคุณโดยไม่ต้องแก้ไขปัญหาข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
บันทึก
แนวทางเผื่อเลือกนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา แต่เป็นแนวทางในการใช้งานเครื่องพิมพ์ต่อโดยไม่ต้องแก้ไขปัญหาอะไร
  1. หากคุณไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว ให้ปิดหน้าต่างข้อความแจ้งข้อผิดพลาด จากนั้นยกเลิกการติดตั้ง
  2. เริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ใหม่ แต่คราวนี้ให้เลือก Express (ด่วน) หรือ Minimal (พื้นฐาน) แทน Full (แบบเต็ม) หรือ Recommended (ที่แนะนำ)
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย