ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - แผ่นดิสก์ติดตั้งไม่เริ่มทำงาน (Windows)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
เมื่อคุณใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows การติดตั้งไม่เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
บันทึก
อีกทางเลือกการติดตั้งนอกเหนือจากการใช้แผ่นดิสก์ติดตั้ง คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จาก ฝ่ายบริการลูกค้า HP - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์

ขั้นตอนที่ 1: ปรับเปลี่ยนค่า AutoPlay ใน Windows

เพื่อให้เริ่มการติดตั้งทันทีที่ใส่แผ่นดิสก์ซอฟต์แวร์ โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน AutoPlay
 1. ค้นหา control panel (แผงควบคุม) จาก Windows และจากนั้นกด Enter (ตกลง)
 2. จาก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) คลิกเลือก AutoPlay (เปิดเล่นอัตโนมัติ)
  เมนู AutoPlay (เปิดเล่นอัตโนมัติ) จะปรากฏขึ้นมา
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้คุณสมบัติ AutoPlay สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด เลือกช่องทำเครื่องหมายหากยังไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้เอาไว้
  รูปภาพ : ช่องทำเครื่องหมาย 'Use AutoPlay for all media and devices' (ใช้การเปิดเล่นอัตโนมัติสำหรับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด)
  ตำแหน่งของช่องทำเครื่องหมาย 'Use Autoplay for all media and devices' (ใช้การเปิดเล่นอัตโนมัติสำหรับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด)
 4. คลิก Save (บันทึก)
 5. ใส่แผ่นดิสก์ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์เข้าไปในดิสก์ไดรฟ์
  • หากการติดตั้งไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  • หากหน้าต่างการติดตั้งไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้ไฟล์ Setup (ติดตั้ง) จากแผ่นดิสก์

หากแผ่นดิสก์ไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ให้เปิดข้อมูลในแผ่นดิสก์จาก File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์) จากนั้นเปิดไฟล์ Setup (ติดตั้ง)
 1. ค้นหา computer (คอมพิวเตอร์) จาก Windows จากนั้นกด Enter (ตกลง)
  File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์) หรือ This PC (พีซีเครื่องนี้) จะเปิดขึ้นมา
 2. ดับเบิลคลิกที่ไดร์ฟ CD
  ข้อมูลในแผ่นดิสก์จะปรากฏทางด้านขวาของบานหน้าต่าง
  รูปภาพ : ไดรฟ์ CD
  ไดร์ฟ CD ในโฟลเดอร์ This PC (พีซีเครื่องนี้)
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup (ติดตั้ง)
  หน้าต่างตัวติดตั้งจะเปิดขึ้นมา
  บันทึก
  หากไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อดับเบิลคลิก Setup (ติดตั้ง) แผ่น CD อาจเสียหายหรือไม่สามารถใช้ได้ ข้ามไปขั้นตอนเพื่อ ตรวจสอบความเสียหายของแผ่นดิสก์
  รูปภาพ : ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup (ติดตั้ง) ใน File Explorer
  ไฟล์ Setup (ติดตั้ง) ใน File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์)
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ให้เสร็จสิ้น
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: คัดลอกข้อมูลของดิสก์ติดตั้งไปยังฮาร์ดไดร์ฟ

หากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไม่ทำการติดตั้งจากแผ่นดิสก์ติดตั้ง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคัดลอกข้อมูลแผ่นดิสก์ลงในฮาร์ดไดรฟ์ แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์
  หมายเหตุ
ก่อนที่คัดลอกไฟล์ ตรวจสอบว่าฮาร์ดไดรฟ์ของคุณมีเนื้อที่ดิสก์ว่างเพียงพอในการเก็บไฟล์ทั้งหมดจากแผ่นดิสก์ติดตั้ง
 1. ค้นหา computer (คอมพิวเตอร์) จาก Windows จากนั้นกด Enter (ตกลง)
  File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์) หรือ This PC (พีซีเครื่องนี้) จะเปิดขึ้นมา
 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนไดรฟ์ C: drive (C: ไดร์ฟ)
  รูปภาพ : C: ไดรฟ์
  C: ไดรฟ์ในโฟลเดอร์ This PC (พีซีเครื่องนี้)
 3. คลิก New Folder (โฟลเดอร์ใหม่) พิมพ์ HP Software (ซอฟต์แวร์ HP) เพื่อระบุชื่อโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นกด Enter (ตกลง)
 4. ใน File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์) คลิกที่ดิสก์ไดรฟ์
  ข้อมูลในแผ่นดิสก์จะปรากฏทางด้านขวาของบานหน้าต่าง
 5. กด CTRL และ A เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด และจากนั้นกดปุ่ม CTRLและ C เพื่อคัดลอกไฟล์ทั้งหมด
 6. คลิกที่ไดรฟ์ C: แล้วเปิดโฟลเดอร์ HP Software (ซอฟต์แวร์ HP) ที่จัดทำขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า
 7. กด CTRL และ V เพื่อวางไฟล์
  บันทึก
  หากข้อความ Cannot copy from source disk or drive (ไม่สามารถคัดลอกจากดิสก์หรือไดร์ฟต้นทาง) หรือ Cannot copy specified file (ไม่สามารถคัดลอกไฟล์ที่ระบุ) ปรากฏขึ้น แสดงว่าแผ่น CD ซอฟต์แวร์อาจเสียหายหรือไม่สามารถใช้การได้ ข้ามไปขั้นตอนต่อไป
 8. ค้นหา Run (เรียกใช้) ใน Windows จากนั้นกด Enter (ตกลง)
 9. ในหน้าต่าง Run (เรียกใช้) พิมพ์ C:\HP Software\setup.exe แล้วกดปุ่ม Enter (ตกลง)
  บันทึก
  หากไม่พบ C:\HP Software\setup.exe ให้พิมพ์ C:\HP Software\hpzsetup.exe แทน จากนั้นกด Enter
  หน้าต่างตัวติดตั้งจะเปิดขึ้นมา
 10. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
 11. หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ลบโฟลเดอร์ ซอฟต์แวร์จาก HP (ซอฟต์แวร์ HP) ที่คุณสร้างเอาไว้
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบแผ่นดิสก์ติดตั้งและดิสก์ไดรฟ์ว่าเสียหายหรือไม่

ดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์ติดตั้งหากแผ่นดิสก์สกปรก หรือดิสก์ไดรฟ์อาจเสียหาย ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ติดตั้ง จากนั้นตรวจสอบความเสียหาย
 1. นำแผ่นดิสก์ซอฟต์แวร์ออกจากดิสก์ไดรฟ์
 2. ตรวจสอบแผ่นดิสก์ติดตั้งว่าเสียหายหรือไม่
 3. หากแผ่นเป็นรอยขีดข่วน ลองทำความสะอาดหรือซ่อมแซมแผ่น ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครัวเรือนส่วนใหญ่มีชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมและทำความสะอาดแผ่นดิสก์ในราคาถูกมาก
 4. ใส่แผ่นดิสก์ซอฟต์แวร์ในดิสก์ไดรฟ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
  บันทึก
  หากการทำความสะอาดแผ่นดิสก์ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ลองเล่นแผ่นดิสก์อื่น ๆ เช่น แผ่น CD หรือ DVD เพลง ทีละแผ่น หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์อื่นๆ ได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตไดร์ฟ CD
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: สั่งซื้อแผ่นดิสก์ติดตั้งใหม่จาก HP

หากแผ่นดิสก์ติดตั้งเสียหาย โปรดสั่งแผ่นดิสก์ติดตั้งใหม่จากเว็บไซต์ HP
 1. ไปที่ Software and Driver Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์) จากนั้นค้นหารุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
 2. คลิก Order Physical Media-CD/DVD/USB (สั่งซื้อสื่อทางกายภาพ - CD/DVD/USB) และจากนั้นคลิก Order Media (สั่งซื้อสื่อ)
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย