ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การแก้ไขปัญหาเมาส์ (Windows 7, Vista, XP)

เอกสารชุดนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7
หากเมาส์ไม่ทำงานตามปกติ หรือพอยเตอร์เมาส์ไม่เคลื่อนสอดคล้องกับการเคลื่อนเมาส์ ให้ทำตามคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมาส์ในเอกสารชุดนี้

ปัญหาจากเมาส์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7, Vista หรือ XP

หากคุณพบปัญหาจากเมาส์ไร้สาย ให้ใช้ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารนี้ที่ตรงกับปัญหาของเมาส์ในการแก้ปัญหา จากนั้น หากปัญหายังคงอยู่ ให้ดูเอกสารสนับสนุนของ HP การแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป

มีปัญหากับ HP Wi-fi Mobile Mouse ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7, Vista หรือ XP

หากคุณพบปัญหาในการใช้งาน Wi-Fi Mobile Mouse ของ HP ให้ใช้ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารนี้ที่ตรงกับปัญหาของเมาส์ในการแก้ปัญหา จากนั้น หากปัญหายังคงอยู่ ให้ดูเอกสารสนับสนุนของ HP ใช้และแก้ไขปัญหา Wi-Fi Mobile Mouse ของ HP เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป

เมาส์ตอบสนองช้า

หากคอมพิวเตอร์ไม่พบเมาส์หรือหากเมาส์ช้ามากในการตอบสนอง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์ USB 3.0 ตัวล่าสุด
บันทึก
คอมพิวเตอร์หรือเมาส์บางตัวเท่านั้นที่ต้องทำการอัพเดต
 1. ไปที่หน้า HP Drivers & Support
 2. เลือกภาษาและระบบปฏิบัติการของคุณ
 3. เลือก Drivers & Downloads (ไดร์เวอร์และข้อมูลดาวน์โหลด)
 4. กรอกหมายเลขรุ่นคอมพิวเตอร์ เช่น HP ElitePad 900 จากนั้น คลิก Go (ไป)
 5. เลือกรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. เลือกระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง
 7. จาก Download Index (ดัชนีข้อมูลดาวน์โหลด) คลิก Driver – Chipset (ไดร์เวอร์ - ิชิปเซ็ต) หรือค้นหา USB 3.0
 8. ทางด้านขวาของ USB 3.0 to Serial Port Driver (ไดร์เวอร์ USB 3.0 ไปพอร์ตอนุกรม) ล่าสุด คลิก Download (ดาวน์โหลด) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 9. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การปรับพอยเตอร์เมาส์ให้เคลื่อนเร็วขึ้น มองเห็นได้ชัดขึ้น หรือคลิกเลือกได้ดีขึ้นในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7, Vista หรือ XP

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเมาส์ได้ใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเอกสารสนับสนุนของ HP ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows ที่คุณใช้:

พอยเตอร์เมาส์หยุดเคลื่อนเป็นระยะ ๆ เคลื่อนไปทิศทางเดียว หรือเคลื่อนตำแหน่งผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7, Vista หรือ XP

หากเมาส์เคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอ คุณอาจต้องทำความสะอาดเมาส์หรือใช้เมาส์บนพื้นผิวอื่น
บันทึก
หากคุณใช้ออปติคอลเมาส์บนพื้นผิวมัน ให้ใช้แผ่นรองเมาส์
 • หากคุณมี ออปติคอลเมาส์ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดเมาส์
  1. เช็ดตัวเมาส์และสายเมาส์ด้วยกระดาษเช็ดทำความสะอาด หรือผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
   รูปภาพ : การทำความสะอาดตัวเมาส์
   ภาพแสดงการเช็ดทำความสะอาดตัวเมาส์
  2. พลิกตัวเมาส์กลับด้าน
   รูปภาพ : ด้านล่างของออปติคอลเมาส์
   ภาพแสดงออปติคอลเมาส์ที่พลิกกลับด้าน
  3. ทำความสะอาดหลอดไฟ LED และบริเวณรอบๆ ด้านล่างของเมาส์ด้วยก้านสำลีชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
   รูปภาพ : การทำความสะอาดหลอดไฟ LED
   ภาพแสดงการทำความสะอาดหลอดไฟ LED ใต้เมาส์
 • หากคุณมี เมาส์ลูกกลิ้ง ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดเมาส์
  1. เช็ดตัวเมาส์และสายเมาส์ด้วยกระดาษเช็ดทำความสะอาด หรือผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
   รูปภาพ : การทำความสะอาดตัวเมาส์
   ภาพแสดงการเช็ดทำความสะอาดตัวเมาส์
  2. พลิกตัวเมาส์กลับด้าน
  3. ลูกกลิ้งของเมาส์ถูกครอบทับด้วยวงแหวนครอบลูกกลิ้ง หมุนวงแหวนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำวงแหวนและลูกกลิ้งออกมา
   รูปภาพ : การถอดวงแหวนครอบลูกกลิ้ง
   ภาพแสดงวิธีถอดวงแหวนครอบลูกกลิ้ง
   รูปภาพ : การถอดลูกกลิ้ง
   ภาพแสดงการถอดลูกกลิ้ง
  4. ล้างลูกกลิ้งด้วยสบู่และน้ำอุ่น และเช็ดให้แห้งสนิท
   รูปภาพ : การล้างลูกกลิ้ง
   ภาพแสดงการล้างลูกกลิ้งด้วยน้ำอุ่นและสบู่
  5. ทำความสะอาดลูกกลิ้งในเมาส์ด้วยก้านสำลีชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
   รูปภาพ : เมาส์ลูกกลิ้ง: การทำความสะอาดลูกกลิ้ง
   ภาพแสดงการทำความสะอาดลูกกลิ้งในเมาส์ด้วยก้านสำลี
  6. นำลูกกลิ้งและวงแหวนครอบลูกกลิ้งออก

พอยเตอร์เมาส์เคลื่อนขณะที่เมาส์ไม่มีการเคลื่อนที่ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7, Vista หรือ XP

กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากใช้ออปติคอลเมาส์บนพื้นผิวมัน แก้ปัญหานี้โดยใช้แผ่นรองเมาส์

เลื่อนเมาส์แต่พอยเตอร์ไม่เคลื่อนในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7, Vista หรือ XP

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าจะพบวิธีแก้ไข:
บันทึก
เอกสารชุดนี้ไม่ครอบคลุมระบบปฏิบัติการ DOS เมาส์ไม่รองรับการใช้งานใน DOS ยกเว้นในกรณีที่ใช้ไดร์เวอร์พิเศษ
 1. หากเป็นเมาส์ PS/2 (ดูได้จากช่องเสียบแบบกลมที่ปลายสาย) ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมาส์เชื่อมต่อกับพอร์ตเมาส์ ไม่ใช่พอร์ตแป้นพิมพ์ สีปลั๊กสายและสีป้ายช่องเสียบควรตรงกัน เชื่อมต่อสายเมาส์และแป้นพิมพ์อีกครั้งเมื่อปิดคอมพิวเตอร์อยู่เท่านั้น
 2. ขณะที่คอมพิวเตอร์ปิดอยู่ ให้เชื่อมต่อเมาส์ PS/2 ปกติหรือเมาส์อนุกรมแทนเมาส์ลูกกลิ้ง เพื่อดูว่ามีปัญหาผิดปกติกับคอมพิวเตอร์หรือการระบุเมาส์หรือไม่ หากไม่พบเมาส์ปกติหรือเมาส์ไม่ทำงาน แสดงว่าปัญหาไม่ได้มาจากเมาส์ แต่มาจากพอร์ต PS/2 หรือพอร์ตอนุกรม หากเมาส์ทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 3. ลองใช้เมาส์กับพีซีเครื่องอื่นที่มี Windows หากเมาส์ไม่ทำงาน หมายความว่าเมาส์อาจเสีย และควรเปลี่ยนเมาส์
 4. หากเมาส์ทำงานก่อนหน้านี้ แสดงว่าอาจมีปัญหากับการอัพเดตหรือการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ ใช้การคืนค่าระบบของ Microsoft เพื่อกลับไปยังจุดที่เมาส์ทำงานได้อย่างถูกต้องครั้งล่าสุด กรุณาดูคำแนะนำในการใช้ Microsoft System Restore ได้ในเอกสารสนับสนุนของ HP ซึ่งตรงกับคอมพิวเตอร์และเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้ ดังต่อไปนี้:
 5. ใช้ HP Recovery Manager เพื่อคืนค่าไดรเวอร์ของเมาส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารสนับสนุนของ HP เรื่อง การใช้ Recovery Manager เพื่อคืนค่าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ (Windows 7)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย